Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Sverigedemokraternas valberedning föreslår kandidater till partistyrelsen

Posted by sverigeidag på november 16, 2011

Nu har Sverigedemokraternas valberedning föreslagit vilka som de anser bör ingå i partistyrelsen. Personerna presenterades i samband med en pressträff igår.

Uppfyller personerna de krav som vi väljare bör ställa på de politiker som ska representera ”vårt” parti, dvs det parti som ska rädda Sverige så att det även i framtiden kan vara ett svenskt land.

Vi ska ta en snabb titt på kandidaterna och göra egna kommentarer som baserar sig på hur några sverigedemokratiska väljare ser på valberedningens förslag.  Förutom den motivering som valberedning gjort har de lagt till en rad där de upplyser om något vi inte visste om kandidaten.

Vi får t.ex. veta att Åkesson gillar strumpor i glada färger och att Markus Wiechel är kung på köttfärssås. Den ofta meningslösa information som valberedningen delger på det sättet framstår som helt onödig. De borde istället informerat om kandidaternas utbildning, civilstånd eller andra mera relevanta uppgifter som säger mer om vilka kvaliteter kandidaterna har. Att upplysa om vilka strumpor de gillar var verkligen ett lågvattenmärke.

Inte heller motiveringarna är särskilt upplysande, de beskriver mest vilken position kandidaterna redan har, men sällan vilka resultat de uppnått i sitt politiska arbete.

Jimmie Åkesson är föreslagen som partiordförande och trots att flesta känner honom väl hade det varit på sin plats att påvisa hans stora förtjänst som partiledare och ankare för partiet i många sammanhang, inte minst i de riksdagsdebatter han skickligt hanterar men också i alla de TV-framträdanden där han gjort bra ifrån sig.

Jonas Åkerlund är föreslagen som vice ordförande och är för många utanför SD ganska okänd, men han är skärpt och påläst och betydligt bättre i debatter än vad många utanför partiet känner till. Han är också en lämplig kandidat som gör honom lämpligt för uppgiften. Däremot är det tveksamt om han skulle passa som partiordförande om det skulle behövas under en längre period.

Carina Herrstedt som är föreslagen till Andra vice ordförande är däremot ett mindre lyckat val. Hon har inte de intellektuella resurser som skulle behövas för någon i hennes position och har inte heller lyckats särskilt bra med de uppdrag hon har haft. Carina är ordförande för SD-kvinnor.

Björn Söder som är föreslagen som ordinarie ledamot är känd som en tuff och skicklig debattör som inte viker ner sig så lätt. Han borde vara partiets andra vice ordförande, men är tveklöst en självklar kandidat på nästan vilken position som helst.

Per Björklund från Karlskrona är partikassör och är klart lämplig uppgiften som ordinarie ledamot av styrelsen. Han anses pålitlig och trygg.

Mattias Karlsson är en av partiets mest populära personligheter som många gånger gjort bra ifrån sig såväl i TV som i partiarbetet.  Han är en god ideolog och förutom sina kunskaper är han en väldigt trevlig person som inte ens hans motståndare kan ogilla. Han sympatiska sätt har gjort honom till en av SD:s största tillgång.

Även Richard Jomshof har alla de kvaliteter man bör kunna ställa på en ledamot i SD:s styrelse och liksom Karlsson är han också en person som vinner på sina breda kunskaper och sin trevliga framtoning.

Lars Isovaara är okänd för den stora allmänheten, men även han är de kvaliteter som krävs för att ingå i styrelsen, trots att han inte är lika utåtriktat som vissa andra kandidater.

I Åstorp vet alla vem Tony Wiklander är. Han har lång kommunpolitisk erfarenhet och anses tillföra styrelsen trygghet genom sin lugna stil. Även Wiklander har de förtjänster som behövs i riksdagen, trots en ganska rörig politisk bakgrund. Han kritiker brukar påstå att han är en karriärpolitiker.

Sven-Olof Sällström är också föreslagen som ordinarie ledamot och syns ganska ofta tillsammans med ledarskiktet. Han tar sin uppgift som riksdagsledamot på allvar. Om honom har det sagts att engagemanget är större än intellektet, men han gör säkert så gott han kan.

David Lång är den trygge och lojale partiarbetaren som varit med så länge att de politiska erfarenheter han har är svåra att överträffa av någon annan i partiet. Han är verbal och skicklig och passar utmärkt som ledamot av styrelsen. Om han inte vore politiker skulle han säkert bli en bra diplomat.

Johnny Skalin är en stor tillgång för partiet och har lyckats få folk att förstå SD:s ekonomiska politik. Däremot har han varit ganska nervös i sina framträdanden i talarstolen, men trots den bristen har han lyckats framföra den han vill säga på ett bra sätt. Skalin behöver lite mer kunskaper och mer träning i talarstolen innan han kan bli lika skicklig som Anders Borg.

Erik Almqvist är den självklare ledamoten av partistyrelsen. Han är av de sverigedemokratiska politiker som har bäst kontakt med sina väljare. Han förekommer i debattforum och vill gärna förklara SD:s politik för så många som möjligt. Han räds inte debatter och är en av de mest populära partiföreträdarna även långt utanför partiet.

Marie Edenhager är föreslagen som ordinarie ledamot och det är ett mycket bra förslag. Hon är både lämplig och kvalificerad nog att bli en del av partistyrelsen. Hennes protester mot moskébyggen i Borlänge väckte stor sympati och hennes ålder talar för en livserfarenhet som också är en stor tillgång i partiarbetet.

Valberedningens förslag av Therese Borg är däremot ett mycket tvivelaktigt val. Hon är ingen bra kandidat och varför hon ens förslagits finns det skäl att fundera över. Är det för att hon är kvinna och några inom partiet ville kvotera in henne? Läs mer om henne här och här. Det finns betydlig bättre kandidater än Therese och valet av henne är ett steg i fel riktning som måste bero på bristande omdöme. Hon har belönats med en plats i partistyrelsen för att hon drev ut Isak Nygren ur partiet och dessutom uppförde sig illa mot honom. Valberedningens förslag av Therese Borg är häpnadsväckande.

Hanna Wigh från Falköping har flera gånger visat att hon är en duktig debattör. Det som talar emot henne är hennes ungdom och bristande erfarenhet. Vi ska inte jämföra med William Petzäll, men samma valberedning har gjort misstag tidigare och det är bara att hoppas att valberedningen vet vad de gör. Hanna Wigh gör dock ett stabilt intryck och blir troligen en tillgång för partiet.

Mikael Jansson har lång politisk erfarenhet och har på ett skickligt sätt fungerat som moderator och mötesordförande vid partimöten. Han är nu ledamot i försvarsutskottet, men fick stark kritik för ett tal han höll i riksdagen.

Mattias Bäckström-Johansson är en ung lovande politiker inom SD som nu ges chansen att bli ordinarie ledamot. Ett osäkert kort, men troligen en person som blir en stor tillgång på sikt.

Markus Wiechel är en ung talangfull Sverigedemokrat med stort intresse för ideologiska frågor. Han har trots sin ungdom redan deltagit i flera debatter och har med all sannolikhet det intellekt som krävs för att bli en bra politiker.  Det han har emot sig är åldern. Han är alldeles för ung och för politiskt oerfaren för att bli ordinarie ledamot i partistyrelsen. Han är dessutom ganska liberal. Det finns äldre kandidater mer bredare politisk erfarenhet som borde ha fått företräde framför honom. Egentligen borde alla kandidater avsluta sin universitetsutbildning innan kan ta plats i partistyrelsen, men om Wiechel gjort det framgår inte i valberedningens motivering. Här ser vi ett tydligt exempel på valberedningens brister i sin information. Men bortsett från kritiken mot valberedningen så är Wiechel ett politiskt framtidslöfte.

Skåningen Magnus Olsson är också föreslagen som ordinarie ledamot och det finns inte så mycket att invända mot honom. Han är en lojal Sverigedemokrat. Nyligen var Olsson indragen i en lokal konflikt där fullmäktigeledamoten Cay Elané uppmanades av Olsson att lämna partiet. Enlig Cay vill Olsson utesluta honom för att han (Cay)var på fest förra lördagen och för att han missat ett möte tidigare, alltså inte på grund av några politiska kontroverser. Olsson hävdar att Cay misskött sina uppdrag och bör lämna sin plats. I en tid där Sverigedemokrater är en kommunpolitisk bristvara och där medlemmar utesluts på löpande band, blir det lätt att ifrågasätta varför Olsson fattat ett sådant beslut. Saken hade kunnat klargöras för utomstående i ett pressmeddelande där båda parter hade fått säga sitt, så att vi väljare fick klarhet i vad som hänt, men istället valde Magnus Olsson att berätta för Expo hur det låg till. Så snart en Sverigedemokrat talar med Expo sjunker hans trovärdighet betydligt.

Julia Kronlid föreslås blir ordinarie ledamot. Det är inte ett dåligt val, men inte heller det bästa tänkbara. Det finns bättre kandidater. Julias inträde i riksdagen blev kortvarigt när hon blev mammaledig nio månader. Julia har arbetat med bistånd och läst teologi. Hon bor tillsammans med David Kronlid som lämnade SD i april 2011 och tog avstånd från nationalismen. Han ansåg sig var liberal och beklagade sig över att det inom SD finns människor med ”dåligt omdöme”. Nu ägnar sig David åt att köpa och sälja på börsen istället för att arbeta för ett svenskt Sverige.

Fredrik Eriksson från Partille är föreslagen som ordinarie ledamot. Han har en ekonomisk högskoleutbildning och lång erfarenhet av kommunpolitiskt arbete. Han är den i styrelsen som varit medlem längst.

Den siste föreslagne ledamoten är Pavel Gamov, som föddes i Moskva och kom med familjen till Sverige 1991. Pavel har flera gånger medverkat i debatter och är trots sin ungdom en mogen person med goda politiska kunskaper. Han blir den yngste ledamoten i partistyrelsen.

Det är lite förvånande att ingen kandidat med en tydligare pro-svensk profil har föreslagits som ledamot. Det är också förvånande att valberedningen föreslagit Therese Borg som inte under några omständigheter med tanke på hennes förflutna borde får vara en del av partiets beslutsfattande organ.

Linus Bylund presenterade valberedningens förslag vid en presskonferens igår:

 – Det som är extra kul med det här förslaget är att antalet kvinnor i den ordinarie delen av partistyrelsen är fördubblat jämför med tidigare. Och det är väldig kul att få presentera ett sådant förslag på landsdagarna, att vi faktiskt i det här skedet har riktigt kompetenta kvinnor som vi utan kvotering eller andra tankar kan förorda på ordinarie plats i partistyrelsen.

Dessa ord blir inte riktigt trovärdiga när man ser de uppenbara bristerna hos Therese Borg och ser till vad hon sagt och åstadkommit. Hon har kvoterats in för att hon är kvinna trots sin brist på kompetens.

Utan att anmärka för mycket på varje enskild kandidats åsikter så tvingas man säga att om valberedningens förslag går igenom så dras partiet mer åt det liberala hållet än åt det konservativa hållet, detta oavsett vad vissa av kandidaterna kallar sig själva och trots alla de kandidater som är riktigt trovärdiga, skickliga och politiskt pålitliga.

Valberedningen vill tydligen att SD ska bli mer liberalt.

Relaterat:

Förslag till principprogram 2011

Åkesson i Agenda

10 svar to “Sverigedemokraternas valberedning föreslår kandidater till partistyrelsen”

 1. […] extremistSören Espersen talar på SD:s landsdagar den 26 november 2011Vi svenskar måste vakna uppSverigedemokraternas valberedning föreslår kandidater till partistyrelsenInvandringen till Storbritannien slår rekord FäröarnaBlood of the VikingsJimmie Åkesson i Agenda […]

 2. […] som skrivit om partistyrelsen är t.ex. Sverige idag. Like this:GillaBli först att gilla denna post. Kategorier:Riksårsmöten Kommentarer […]

 3. […] Sverigedemokraternas valberedning föreslår kandidater till partistyrelsen […]

 4. Det här är ändå ett steg framåt. Förr förekom inga motiveringar alls, bortsett från muntligen ifrån talarstolen på årsmötet.

 5. Helena Helander said

  Här är några artiklar av det Edenhager har gjort i Borlänge. Att Roberth Ström påstår att inget sker av Edenhager är horribelt. Hon är känd för att jobba hårt, och i det politiska arbetet vet jag att hon har gjort intryck i Borlänge. Inte minst bland sina politiska motståndare i Borlänge kommun. Där har hon bl, a fått igenom förändringar i skrift för den nya Sektorsplanen 2012-2015, Sociala sektorn/ Integration.
  Att få in denna ändring i skrift, som lyder ”att man ska beakta och tillgodose den Svenska kulturen”. är en enorm framgång, har detta ens hänt i SD tidigare?

  Moske´ frågan är en annan, arbetet i nämnder mm, mm Man talar mycket om Edenhager i kommunen, hon har visat skinn på näsan. Jag vet att t.o.m fackföreningen dunkat henne på axeln för att hon rört om i cementblocket.

  Ström som nu åter funnit ett forum att smutskasta Edenhager och även andra SD kvinnor, verkar besatt av att driva med förtal. Det är skamligt mot hårt arbetande kvinnor och män, som gör sitt yttersta i arbetet för att bidra för en förändring, att smutskasta dessa ständigt med lögner och trakasserier.

  Ström borde ställa sig frågan, varför blev han utesluten? Vad bidrar han själv med, annat en skadlig verksamhet? Ett liv bakom datan under olika alias, med att ljuga om förtroendevalda kämpar, det är vidrigt!

  Edenhager har uppenbarligen partiets förtroende, dessutom var hon den näst mest kryssade politikern i Borlänge Kommun utav alla partier, stod att läsa i papperstidningen efter valet 2010. Populär uppenbarligen, hur hade hon kunnat bli detta som ny politiker, om hon ej gjort något eller förstört. Det är skrattretande Ström, dina påståenden är patetiska.

  Nedan är bara ett axplock av vad jag känner till som Borlängebo och SD sympatisör som följer det politiska livet i kommun:

  http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4041735-socialnamnden-lyfter-fram-den-svenska-kulturen

  http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.3954021-drogproblem-ska-undersokas

  http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.4079900-sd-vill-utreda-inforande-av-skolk-sms-till-foraldrar

  http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.3101835-sta-pa-dig-marie-

 6. Marie Edenhager som har förstört ett helt distrikt och inget gör i Borlänge är det ett bra val?

 7. Skojar du eller
  http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.1440787-trojka-styr-sd-lokalt

 8. […] Sverigedemokraternas valberedning föreslår kandidater till partistyrelsen […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: