Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Sverigedemokratisk ungdom (SDU) vill ha en palestinsk stat

Posted by sverigeidag på november 7, 2011

I ett inlägg i dag på Aftonbladet debatt skriver Gustav Kasselstrand och William Hahne från Sverigedemokratisk ungdom att ”SDU kommer inte att stilla se på när Sverigedemokraterna är ute på fel väg i aktuella och viktiga frågor.” Artikeln handlar om att SDU vill kunna kritisera moderpartiets åsikter i vissa frågor och just i den här artikeln är det Palestinafrågan som de vill väcka debatt kring.

Det är med en viss positiv förvåning man läser vad artikelförfattarna skriver.

Alltför länge har Sverigedemokraternas politik i Israel–Palestina-konflikten präglats av enskilda partiföreträdares personliga agenda. Sverigedemokraternas riksdagsgrupp beslutade nyligen att inte erkänna en palestinsk stat eller bevilja palestiniernas begäran om medlemskap i FN. Sverigedemokratisk Ungdom (SDU) går nu för första gången någonsin emot moderpartiet och hävdar palestiniernas rätt till en egen stat i hänsyftning till den nationalistiska principen.
Tidigare under september höll SDU sin förbundskongress för 2011. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder deltog som inbjuden gäst och höll ett tal där han uppmuntrade SDU till att verka som en intern opposition till Sverigedemokraterna. Hans ord sätts nu på prov.”

Många gånger när partiets ensidiga hållning har ifrågasatts av kritiker, så har svaret från SD varit att de inte är låsta vid en viss åsikt. Men likväl har partiets företrädare agerat som om de bara fanns en allenarådande åsikt i SD och att denna åsikt inte fick ifrågasättas.

Inte ens debatter i ämnet tycks ha tillåtits och det är märkligt mot bakgrund av att de flesta inom partiet inte är insatta i israelisk politik utan bara har en ytlig känslomässig inställning som uttrycker sig i ett försvar av den judiska staten, som i praktiken är mera mångkulturell än judisk. Det innebar att allt som den israeliska regeringen gör eller gjorde försvaras av SD, oavsett vilken politik som bedrivs. Bosättarpolitiken, mångkulturen och behandlingen av araber är områden man måste kunna ha åsikter om även inom det sverigedemokratiska moderpartiet.

Kasselstrand och Hahne skriver i sin artikel:

”Bilden som allmänheten har av Sverigedemokraternas hållning i Israel–Palestina-konflikten är oerhört onyanserad. Partiet har fått en form av villkorslös pro-Israelstämpel på sig som rimmar illa med de egentliga åsikterna i medlems- och väljarkåren. Detta på grund av ett fåtal företrädares högljudda personliga agenda. Samtidigt är det värt att påpeka att moderpartiets officiella hållning alltid varit att inte ta ställning i konflikten – en hållning som man nu frångår av oklara skäl. 
SDU:s princip är egentligen att inte ta ställning i utrikespolitiska konflikter som inte berör Sverige i någon högre grad. Moderpartiets ställningstagande mot palestinsk självständighet tvingar oss dock att sätta ned foten. En enig förbundsstyrelse var överens om att SDU måste agera när moderpartiet bryter sin neutralitet och dessutom går stick i stäv mot den breda konsensus som råder inom ungdomsförbundet för en tvåstatslösning. SDU har därför valt, precis som den förmodade FN-majoriteten, att erkänna Palestina som stat.”

De har naturligtvis helt rätt. Bilden har varit väldigt onyanserad. Få tycks känna till att många inom den judiska statens etablissemang anser att Israel är en mångkulturell stat. Israels befolkning utgörs till en sjättedel av araber och de fungerar som arbetskraft som i många fall arbetar under slavliknande förhållanden. SD har aldrig haft några åsikter om det, just för att de inte satt sig in vilken politik som borde vara bäst för den vanlige israelen respektive palestiniern. Många israeler vänder sig emot att den israeliska regeringen i praktiken arbetar för mångkultur. Som om det inte räckte med stora arabiska befolkningen så hämtar Israel invandrare från Afrika om det kan påvisas att de har judisk bakgrund. Sådant uppskattas like lite av vanliga israeler som av folk i andra länder där invandring påtvingas dem.

SDU skriver:

”SDU är och kommer fortsatt att vara ett nationalistiskt ungdomsförbund. Enligt den nationalistiska principen har varje folk rätt till en egen nation. Detta gäller givetvis också palestinierna, varför en tvåstatslösning i regionen är självklar. Vi står nu inför ett vägskäl där vi kan slå an på den väg som hittills varit ett misslyckande, eller så gör vi handling av de eviga orden om tvåstatslösning och erkänner Palestina som stat. Moderpartiets mångåriga ställningstagande om att verka för en tvåstatslösning har nu dessvärre förlorat all trovärdighet.”

Exakt. När en tvåstatslösning förhoppningsvis ser dagens ljus kommer det mesta att kunna bli bättre. Men man ska komma ihåg att de som står i vägen för en tvåstatslösning är samma krafter som vill ha mångkultur överallt. De vill nämligen inte att det ska finnas en palestinsk stat för den kommer att bli mono-kulturell och basera sin identitet inte på mångkultur utan på sin egen kultur. En annan fördel med en självständig palestinsk stat är att palestinier i förskingringen då kan flytta hem och förhoppningsvis uppmuntras av regeringar i väst att återflytta. I den mån Israel blir av med delar av den arabiska arbetskraften så kan även judar i förskingringen flytta hem och hjälpa den judiska staten i sitt nybygge.

SDU skriver:

”SDU inser naturligtvis att erkännandet av Palestina som stat inte löser konflikten i en handvändning och att det stora arbetet för fred återstår. Sett till de två val vi nu står inför ser vi dock att det ena alternativet är en återvändsgränd medan det andra är ett viktigt steg i fredens och rättvisans riktning. De senaste decennierna har olagliga israeliska bosättningar på palestinsk mark oavbrutet expanderats. Samtidigt har förtrycket av det palestinska folket fortlöpande tillåtits ske av ett passivt världssamfund. Israels blockad av Gazaremsan har lett till en långvarig humanitär kris med akut brist på förnödenheter som medicin och byggnadsmaterial. Blockaden har också lett till minskade försörjningsmöjligheter, stigande matpriser, en utdragen energikris samt en försämring av vatten och sanitär infrastruktur. De omfattande importrestriktionerna på bland annat råvaror och jordbruksprodukter, kombinerat med exportförbud, har decimerat den ekonomiska verksamheten inom den privata sektorn, där 120 000 jobb gått förlorade. Det är en nödvändighet att den illegala ockupationen upphör för att möjliggöra en framtida fred i regionen.”

SDU har helt rätt. Det är nästan förvånande att denna självklara insikt nu kommer från SDU och inte från ”det vuxna” moderpartiet. Vilka som är klokast blir nu lätt att se.

SDU avslutar sig artikel:

”Ett erkännande av en palestinsk stat skulle sätta press på Israel att följa internationell rätt och upphöra med såväl handelsblockaden som koloniseringen.
 Moderpartiet har på ett föredömligt och förtroendeingivande sätt breddat hela den sverigedemokratiska rörelsens politik. Det är dock ofrånkomligt att en rörelse förr eller senare ställs inför svåra vägskäl där man riskerar att fatta mindre bra beslut. I sådana fall måste man också kunna motivera och eventuellt ompröva sitt beslut. Här är ungdomsförbundet en garant för inre och yttre diskussion kring moderpartiets ställningstaganden både i de fall där vi delar ståndpunkt och där vi tycker olika. SDU har för avsikt att bidra med såväl politiskt som organisatoriskt nytänkande, och därför uppmanar vi moderpartiet att ompröva sitt ställningstagande i denna fråga. SDU kommer inte att stilla se på när Sverigedemokraterna är ute på fel väg i aktuella och viktiga frågor.”

SDU har verkligen visat att det finns kloka människor i organisationen och att de vågar presentera förslag som går i strid mot moderpartiets, i detta fall, ensidiga förhållningssätt. Det man dock måste komma ihåg är att de som motsätter sig en tvåstatslösning huvudsakligen är multikulturalisterna. När väl en process för en sådan lösning startar blir övergången inte helt smärtfri, men den är bra för världen när den väl genomförts.

En konsekvens av en tvåstatslösning blir att möjligheten att återsända flyktingar till hela regionen ökar när en fredligare situation råder. I Sverige bor det över en miljon människor som inte borde få bo här, många har bluffat till sig uppehållstillstånd och medborgarskap. På något sätt måste vi börja arbeta för att flytta hem dem till sina hemländer igen. Det är orimligt att de ska få bo här för evigt.  Vi har över 500 000 muslimer i Sverige och även de bör flyttas tillbaka till sin egen kultur. Det behövs en debatt även om det.

Källa: AB

Fler kommentarer som ger stöd åt SDU: Solguru, Avpixlat, Folkhemmet 031

2 svar to “Sverigedemokratisk ungdom (SDU) vill ha en palestinsk stat”

 1. Tomas said

  Mycket väl skrivet, Sverigeidag. Det var första gången jag besökte den här bloggen men jag kommer nog absolut tillbaka!

 2. Henrik Åström said

  Jag vet inte vem som har skrivit denna artikel. Troligen ingen i SD. Då brukar det vara mer fakta och mindre sakfel. Jag tror också att de unga i SDU måste läsa på lite mer innan de kan bli ansvarstagande visa politiker.
  ”Tvåstatslösning” står det i artikeln. Som det är nu är det en 22-statslösning, där Israel är omgiven av fienliga arabiska stater och områden. Att israelerna har ett helt annat tänkande än araberna visas i att de har gett tillbaka områden och gett palestinierna självstyre, trots deras fredsavtalsbrott, intifador, och terrorattacker. I Israel bor knappt två miljoner araber. De vill absolut inte tillhöra något palestinskt självstyre eller land. I arabländer finns knappt några judar kvar. De kan inte bo där. I Gaza får de inte bo. De palestinska ledarna kräver att också Västbanken ska vara juderent. Tolerans?
  Jag hävdar istället att Israel måste ha kontroll över hela Västbanken, för att kunna försvara sitt land och sin befolkning. Annat vore ansvarslöst. Området har dessutom aldrig varit ”palestinskt”. Till 1917 var hela Israel och Jordanien (Det som först var avsett som judarnas stat) under turkiskt styre. Under Storbritanniens mandat började den judiska invandringen att regleras, men araber fick fortsätta att strömma in. 1948 ockuperade Jordanien Västbanken och Egypten Gaza. Arabiska flyktingar assimilerades aldrig, varken i det ockuperande landet eller i deras ursprungsländer (Det är en ytterligt liten grupp som är födda inom mandatets gränser).
  Läs alternativa nyheter och förstå varför Israel blockerar Gaza. Sedan i somras har ca en miljon israeler levt i undantagsliknande tillstånd, sover i bunkrar, får ej samlas i större grupper o s v. Men det är inget svensk media skriver om. Inte ens att 5-6 människor har dött p g a raketerna från Gaza. Svensk media skriver bara att Israel dödar ”frihetskämparna” (vid deras avfyrningsramper).
  Artikeln innehåller mycket dålig ovetskap om ”bosättningar”. Judar bodde också i Västbanken fram till 1948. Jordanien dödade eller fördrev alla, förstörde synagogor och begravningsplatser. 1967 kunde judar börja flytta tillbaka. Inget fredsavtal har förbjudit Israel att tillåta judiskt byggande på Västbanken. Däremot har Abbas utnyttjat det som svepskäl att bryta fredsavtalen p g a att judar bygger där.
  Att ideligen bygga en artikel på att Israel ”olagligt” ockuperar och bygger på Västbanken är mycket undermåligt. Jag tror att det är medvetet, och ett sätt att försöka vinna förtroende i det ”politiskt korrekta” Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: