Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Expos bloddrypande historia

Posted by sverigeidag på oktober 25, 2011

Tidningen Expo är ett projekt som skapats av den militanta extremvänstern. Syftet var naturligtvis strikt politiskt, man ville med hjälp av tidningen hindra ”högern” att nå politiska framgångar. ”Högern” var i Expos fall synonym med invandringskritiker och de blev kallade ”högerextremister” och ”rasister” för att de ville begränsa invandringen.

Skapare och tidig medarbetare av Expo var trotskisten Stieg Larsson, numera känd som författare till Millenniumtrilogin, tre undermåliga böcker som tryckts upp i massupplagor av bokförlag som sympatiserar med Stieg Larssons politiska inriktning. När böckerna blev film sade skådespelaren Ola Rapace vad han tyckte om böckernas innehåll och om filmerna.

– Jag tycker att det är lite sorgligt att det är sådant som går hem hos folket. Nivån är så fruktansvärt låg på historierna och även karaktärerna i filmerna.

Men att det ”gick hem”, att försäljningen blev en sådan framgång berodde uteslutande på hur det politiska etablissemanget i Sverige ser ut och vilka sammanlagda möjligheter de har att marknadsföra skräp för att gynna den politiska vänstern. Böckerna gavs ut av Norstedts Förlag vars chef tycker att massinvandring är jättebra.

Trotskisten Stieg Larsson ville inte bara förhindra invandringskritiker från att nå politiska framgångar, den rörelse han tillhörde använder sig ofta av odemokratiska metoder när de försöker hindra exempelvis Sverigedemokrater från att demonstrera.

En annan tidig medarbetare på Expo var den från Korea adopterade Tobias Hübinette. Hans hat mot ”den vita rasen” var patologiskt. I nummer 1 (1996) av tidningen Creol skrev Hübinette:

– Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den Vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade, och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!

Den som tror att uttalandet väckte några negativa reaktioner inom etablissemanget tror helt fel. Istället upphöjdes denne Hübinette på en piedestal och fick medverka i radio och TV och gav tillsammans med journalisten Bosse Schön ut en bok där man listade namnen på alla svenskar som troddes ha sympatiserat med nazismen under andra världskriget. Det vara bara det att dessa ”nazist-sympatisörer” inte alltid var sympatisörer med nazismen utan många var medlemmar i föreningar som hade andra slags kontakter med Tyskland är politiska. Dessutom fanns där personer som hade ändrat åsikt till nationalsocialismen redan när kriget inleddes. Bosse Schön är knuten till Norstedts Förlag.

På Norstedts finns Eva Gedin. Hon är dotter till Per Gedin som föddes i Berlin och lämnade Tyskland där han med sin judiska bakgrund inte kände sig bekväm. I Sverige fick han anställning hos Bonnier där han innehade olika chefsjobb fram till 1987 när han startade det egna förlaget Gedins. Under 1967-1974 var han styrelsemedlem i Svenska pennklubben och under åren 1990-1993 var han ordförande för Svenska Bokförläggarföreningen. Familjen Gedin har täta kontakter med förläggarvärldens viktigaste makthavare och i stort sett hela den eliten har en stark vänsterprofil och är uttalade ”antirasister” vilket numera är ett kodord för att de vill hindra invandringskritiker från att kunna yttra sig.

Eva Gedin är Förlagschef på Nordstedts och hon var en av de ansvariga bakom utgivningen av Stieg Larssons böcker. En tidigare förlagschef var Svante Weyler som sedan 2007 driver ett eget förlag där boken Cannabusiness, av Johan Anderberg saluförs. Författaren vill förminska betydelsen av cannabismissbruk och ger i sin bok indirekt stöd till Georg Soros’ kampanj för legalisering av cannabis inför en folkomröstning i Kalifornien förra året. Knarkliberalerna förlorade dock omröstningen trots det stora ekonomiska stödet från Soros.

När Eva Gedin ska berätta om Stieg Larsson för eftervärlden framställs han som en ”expert” på ”nynazistiska rörelser” fastän han bara var en fanatisk propagandist. Det var Stieg Larssons politiska åsikter som gjorde att Norstedts gav ut hans böcker. De gav sedan i uppdrag åt likasinnade förläggare ute i världen att översätta och ge ut hans böcker. De har nu sålts i över 60 miljoner exemplar och med tanke på innehållet är det en framgång för de antirasistiska bokförlagen, som dessutom tjänat stora belopp på böckerna.

Gladast av alla är kanske Expo som också får en stor del av vinsten. Mer pengar hjälper dem att fortsätta bekämpa alla som vill höja sina röster mot massinvandring. Trots att Expo har en egen historia av nära samarbete med våldsvänstern och trots att deras egna medarbetare uttalat att de vill se hela den vita rasen gå under så försöker de framställa sig själva som goda och rumsrena. De är varken goda eller rumsrena, de är mera att betrakta som en politisk avart som borde befinna sig djupt nere i någon kloak där de egentligen hör hemma.

Ansvarig utgivare för Expo är Robert Aschberg, som i sin ungdom var maoist. Om han var maoist för att Mao var så bra på att döda många miljoner egna landsmän med ”fel” åsikter eller om han bara var dum i huvudet och helt ovetande om alla massmord i Kina har vi aldrig fått veta. Däremot vet vi att han själv är snar att döma människor som har eller har haft politiska åsikter som han inte delar.

Expo har alltid ”ansikten utåt”-personer som ska se så oskyldiga ut att ingen kan tro att de ”vill utrota den vita rasen”. Ett av dessa ansikten är Daniel Poohl. År 2008 intervjuades han av sverigedemokraten Erik Almqvist och här följer några av frågorna och svaren.

Almqvist: Hej Daniel, det är Erik Almqvist här från SD-Kuriren.

Poohl: Hej.

Almqvist: Har du tid att avvara några minuter och svara på några frågor?

Poohl: Javisst.

Almqvist: På er hemsida under rubriken ”Kulturtips!” skriver ni att Expo ”gillar” och rekommenderar flera vänsterextrema tidningar och partiorgan som till exempel den Internationella marxistiska tendensens tidning ”Socialisten”, där man förespråkar ”klasskrig” och hyllar den kommunistiska revolutionen i Ryssland, som krävde miljontals människoliv. Var är det som Expo gillar med Socialisten?

Poohl: Jag anser att den är värd att läsa. Den har en bra kultursida.

Almqvist: Ni rekommenderar också tidningen ”Röda rummet” som är partiorgan för den trotskistiska rörelsen: Socialistiska partiet, vilket under lång tid stått under bevakning av Säpo och som under större delen av sin existens har förespråkat väpnad revolution och hyllat den kommunistiska revolutionen i Ryssland. Vad är det som Expo gillar med Röda rummet?

Poohl: Tidningen har en bra diskussion om hur högerextrema grupper kan växa.

Almqvist: Ni rekommenderar även tidningen Arbetaren som ges ut av den syndikalistiska rörelsen som har ett nära samarbete med AFA och andra militanta vänsterorganisationer, som står bakom våldet mot bla sverigedemokraterna och vars ungdomsrörelse klassas som ett hot mot rikets inre säkerhet av SÄPO.

Poohl: Jag gillar inte Arbetaren mer än Råd & Rön, men jag tycker den har en bra kultursida.

Poohls undanglidande svar och Expos täta kontakter med våldsvänstern är inget nytt. Redan från starten har de haft indirekt och direkt samarbete på olika nivåer med de vänsterextrema grupperna och deras egna medarbetare har ofta vänsterbakgrund, något som de ofta försöker dölja eller förringa.

Häromdagen publicerade de en artikel av sin norske medarbetare Tor Bach. Han har varit medlem i det norska kommunistpartiet AKP, som hyllat våldsregimerna i Kambodja och Kina. Han var också nära vän med Stieg Larsson.

Exakt hur nära samarbetet mellan Expo och Bach är vet vi inte, men det finns skäl att anta att kontakterna varit långvariga och täta. Den 28 april 2003 skrev Bach en artikel i Expo om norska nazister som begått bankrån. Den 23 oktober 2011 skrev han en artikel om Anders Breivik och ”norsk högerextremism”. Tor Bach försöker lägga den moraliska skulden för Breiviks massmord på helt oskyldiga bloggare. Den islamkritiske Fjordman är den som råkat mest illa ut när vänsterextremisterna i Norge drivit honom från hus och hem. De har bedrivit en vidrig klappjakt som är skrämmande och knappt har sin like ens i Sverige trots alla hot och överfall mot invandringskritiker här. Fjordman framställs som den som gav Breivik impulsen att mörda socialdemokratiska ungdomar på ett sommarläger och spränga en bomb utanför regeringskansliet i Oslo.

Tor Bach hetsar hysteriskt mot Fjordman:

– Fjordman var den norska bloggaren som uppmanade västvärldens människor att beväpna sig. Breivik var trollkralens lärjunge som följde uppmaningen.

Men Bach ljuger. Fjordman har aldrig någonsin uppmuntrat eller uppmanat någon att mörda människor. Han har snarare varnat för ökade konflikter när massinvandringen fortsätter och vi islamiseras allt mer.

Men vad är denne Bach för slags figur förutom att han är medarbetare på Expo och har varit medlem i kommunistpartiet. Är han en ”god” människa? Nej, han är snarare en ”ond” människa om det nu finns sådana. Han har varit medarbetare på Expos norska motsvarighet Monitor och har försvarat våld mot politiska motståndare.

Vi citerar från Solgurus blogg:

Under sin tid i AKP skrev Bach en artikel i partiorganet, Røde Fane, med titeln ”Ska vi prygla nassesvinen?” där han propagerade för användandet av våld mot politiska motståndare, försvarade Norges motsvarighet till AFA och varnade för en splittring av den antirasistiska rörelsen i en våldsanvändande och en icke-våldsanvändande del:

“Vi er nødt til å innse at voldsbruk kan være riktig. (…) Det jeg imidlertid tror er farlig, er å få en debatt mellom de “snille” som er mot vold og for massemobilisering og de “slemme” som bare vil slå. Det er ikke der skillelinjene står i praksis. Jeg tror at en sånn debatt bare vil føre til overkjøring av verdifulle aktivister og til å bryte ned en antirasistisk front som hittil har vist seg slagkraftig.”

Våld är riktigt att använda säger Expo-medarbetaren Tor Bach. Så när man skrapar lite på ytan på Expos fasad döljer sig individer med skrämmande åsikter. Och dessa figurer är helt och fullt accepterade av det politiska etablissemanget i Sverige, medan en försiktig invandringskritiker inte kan göra sin röst hörd utan att tvingas höra att han eller hon är rasist eller nazist och rentav borde pryglas. Bakom det politiska etablissemanget finns vissa medier och vissa bokförlag som också vill att den ”vita rasen ska gå under”.

Det finns många som anser att bakom Expos fasad finns också andra arbetsmetoder än de redan kända. Sajten nordisk.nu sägs (av sajtens egna företrädare) ha hackats av Expo så att de kommit över kontouppgifter och kunnat kontrollera vissa anonyma kontohavarens riktiga identitet. Just idag är en ny hacker-härva på gång där någon har hackat William Petzälls twitterkonto och tillskansat sig lösenord för bloggar på Bloggtoppen och tagit sig in på tidningen Expressens mejlkonton för att hitta trådar mellan SD, Politiskt inkorrekt och den nya sajten Avpixlat. Spekulationerna om att några närstående Expo använder sådana olagliga metoder är redan i full gång.

I samband med hacker-attacken fick Robert Aschberg för sig att Jimmie Åkesson kunde ligga bakom den. Aschberg i P1 den 2 oktober 2011: ”Då har Jimmie Åkesson en lödkolv i arslet”.

Robert Aschberg är den som har huvudansvaret för Expos utveckling och han styr stiftelsen genom sin egen auktoritet och sitt breda nätverk inom hela mediebranschen. Han anställer redaktörer som när de skolats in slussas vidare in i maktapparaten. Den Richard Slätt som skrev en artikel tillsammans med Tor Back 2003 blev chefredaktör för Expo efter Stieg Larssons död 2004. Idag arbetar han på TV3:s ”Insider” där han ägnar sig åt hemligt researcharbete.

Under slutet av år 2011 inledde Expo ett tydligare samarbete med den norska organisationen Vepsen. Ordförande för Vepsen heter Henrik Lunde och är sociolog. Han har samarbetat med Expo länge för att kartlägga människor med fel åsikter. Resultatet av denna kartläggning hamnar ofta i händerna på militanta våldsverkare som svenska AFA och norska Blitz. Henrik Lunde försvarar inte bara dessa våldgrupper utan försvarar också ett samarbete med dem. I artikeln ”Verdige antirasister” publicerad på Antirasistisk Centers hemsida anser Lunde att våld är en självklar del av det antirasistiska arbetet. Han skriver:

”Militante antirasisters aksjoner har spilt en vesentlig rolle i arbeidet mot høyreekstremisme i Norge. Man kan like det eller ikke, men nynazister i Oslo blir møtt med håndfast motstand fra bl.a. Blitz/AFA.”

Henrik Lunde skriver också:

”I antirasismens lune favn finner vi alt fra rollespill til slagsmål; fra løpesedler til TV-debatter. En dynamisk, mangfoldig og bred antirasistisk bevegelse har vært det beste bolverk mot organiserte rasisters mulighet til å vokse seg sterke. Det har vært og skal være plass til alle – nye som gamle. Mangfoldet er ingen trussel, men en styrke.”

”Slagsmål” och våld ska vara en del av antirasisternas verksamhet och Expo rättar in sig i ledet under Lundes försvar för våld. Expos försvar av våld och samarbete med militanta extremister är inget nytt. Problemet är att Expos svenska samarbetspartners både direkt och indirekt stöder såväl våld som dem som försvarar våld. Varje gång Expo skriver en artikel riktad mot våldsnazisterna ska man komma ihåg att de inte är bättre själva.

Expo-medarbetaren Johannes Jakobsson har fått en tjänst som redaktör på TV3:s Efterlyst. I programmet efterlyser man ofta brottslingar med hjälp av signalement. Det är ofta grova brottslingar som begått mord, överfall, rån eller grov misshandel man efterlyser. Förutom att gärningsmännen kan ha afrikanskt, asiatiskt eller sydamerikanskt utseende kan de också har nordiskt eller svenskt utseende. Men redaktör Jakobsson twittrade nyligen om sin okunnighet och frågade ”Kan någon förklara vad polisen menar när de säger ‘svenskt utseende’ som signalement på gärningsman?” Det tycks vara viktigare för denne Expo-medarbetare att försöka förstå vad svenskt utseende är, något som varenda normal svensk kan avgöra, än att hjälpa till att ge bra signalement för att kunna gripa grova brottslingar. Det kan bara betyda att Aschbergs lärjungar har hjärntvättats så länge att de inte kan avgöra just någonting. Varför de ens får jobb på Efterlyst kan tyckas vara gåta, om man inte förstår att Aschbergs lärjungar har i uppdrag att hjälpa till att ta död på den svenska nationella identiteten.

Läs mer om Expo på Expo Exponerat, en sida som avslöjar vilka som ligger bakom Expo och vad de arbetar med egentligen.

Källor: Solguru, Eva Gedin

5 svar to “Expos bloddrypande historia”

 1. […] mångåriga samarbete med extremister är ingen hemlighet. De samarbetar gärna med extremisterna i Expo och försöker framställa dem som rumsrena. En av Expos första frontfigurer var Tobias […]

 2. […] att säga mer än en mening i taget. Däremot fick en person från den sällsynt extrema tidningen Expo svamla obegripliga fraser nästan ostört. Belindas eget fanatiska hat mot SD kunde hon inte dölja […]

 3. […] Expos historia Like this:GillaBli först att gilla denna […]

 4. Björn said

  Instämmer helt. Det är intressant att vissa våldsgrupper är så rumsrena medan andra som i regel är mindre våldsamma, ses som så hemska.

  Propagandamaskinen har varit framme. Hur vi fått för oss att lagom är svenskt, det är bortom mig. Vi är ju superextrema (politiskt sett) på en rad områden. Massinvandring, extremfeminism osv.

 5. Andreas said

  Riktigt läsvärd och klok artikel!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: