Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Oskorei: Analys av 2083 – A European Declaration of Independence

Posted by sverigeidag på juli 29, 2011

Det har inte publicerats särskilt många goda analyser av Anders Behring Breviks manifest och handlingar. I alla fall inte analyser som kan betraktas som analyser. I stort sett allt som publicerats har varit hätska utfall mot hela konceptet ”2083” utan någon som helst tolkning av vad Breivik faktiskt sagt eller låtit publicera av andra skribenter. De näst intill enda analyser av värde som har publicerats har presenterats av Oskorei på Motpol och de borde läsas av fler.

2083 – en ideologianalys, del I

”I samband med de brutala morden på ett sjuttiotal landsmän publicerade Anders Behring Breivik ett manifest på drygt 1500 sidor, betitlat 2083. Manifestet sammanfattar hans världsbild, och finns tillgängligt på internet. Det kan anses smaklöst att analysera Breiviks världsbild, samtidigt är detta något som pågått i media sedan flera dagar. Eftersom de flesta människor inte har tid att läsa 1500 sidor, och eftersom etablerade kretsar som Expo av flera skäl inte har förmågan att göra egentliga ideologianalyser, kan det då ändå vara av ett visst värde att försöka dissekera 2083.

Man kan inledningsvis konstatera att boken saknar förutsättningarna att leva upp till sin undertitel, A European Declaration of Independence. I jämförelse med andra initiativ på området, som Francis Parker Yockeys Imperium och Guillaume Fayes Why We Fight, är den för lång och för ostrukturerad. Vissa stycken är ofärdiga, ett flertal avsnitt är kopierade från internet. Texten växlar också mellan politisk analys och mycket personlig information. Breiviks/Berwicks val att i ett manifest publicerat efter en massaker namnge sina familjemedlemmar, eller att berätta att hans styvfar haft 500 sexpartners, är märkligt och antyder att teorierna om psykisk störning kan ha fog för sig.

Islamisering som existentiellt hot

Fredric Encel, professor of international relations at the prestigious Ecole Nationale d’Administration in Paris and a man not known for crying wolf, recently stated that France is becoming a new Lebanon. The implication, far-fetched though it may seem, was that civil upheaval might be no more than a few years off, sparked by growing ethnic and religious polarisation.
- 2083

Den världsbild som träder fram har mycket gemensamt med den kontrajihadistiska som förmedlas av bloggar som Fjordman, Politiskt Inkorrekt och Gates of Vienna, och författare som Bat Yeor och Robert Spencer (med undantag för Politiskt Inkorrekt citerar Breivik också dessa flitigt). Kärnan i Breiviks världsbild är islam som existentiellt hot, och de libanesiska kristnas öde är ett paradigmatiskt exempel på detta hot. Från att ha utgjort en trygg majoritet av landets befolkning har de idag kommit att bli en minoritet, och deras antal i Libanon minskar idag snabbt. Breivik identifierar liknande trender i alla muslimska länder med icke-muslimska minoriteter, och kopplar detta till islam som världsbild och ideologi.”

Läs hela artikeln här!

2083 – en ideologianalys, del II

”Anders Behring Breivik utvecklar i sitt manifest, betitlat 2083, sin världsåskådning. Denna har betydande beröringspunkter med den såkallade kontrajihadistiska analys som företräds bland annat av Robert Spencer, Bat Yeor och bloggar som Gates of Vienna och Politiskt Inkorrekt (de flesta torde inse att detta inte gör dem medskyldiga till Breiviks dåd). Kontrajihadismen är en relativt ny politisk riktning, en följd av massinvandringen som kan vara av intresse att närmare analysera. Dels då den har större legitimitet än exempelvis etnonationalismen, och fler kopplingar till etablerade kretsar, dels då dess beskrivning av det existentiella hot islamiseringen utgör sannolikt kommer att engagera betydande opinioner i framtiden. Rent idé- och samtidshistoriskt är det också ett intressant fenomen.

En konservatism för 2000-talet?

Breivik är i 2083 noga med att understryka att den kontrajihadistiska kulturkonservatism han skisserar är den enda politiska position som har potential att attrahera en tillräckligt stor andel av européerna för att kunna vända islamiseringen. Han jämför den här med etniskt och rasligt baserade ideologier, racial conservatives, vilka efter 1945 och Hitlers illdåd saknar förmåga att vinna tillräckligt folkligt stöd.

För Breivik är Europa utsatt för ett existentiellt hot. Jämförelsen med de libanesiska kristnas öde, från trygg majoritet till utsatt minoritet på mindre än ett sekel, gör att han menar att ju längre tiden går utan att européerna börjar konsolidera motståndet mot islamiseringen, desto större är risken att de snabbt växande muslimska minoriteterna tar över. Detta betyder att en politisk position som kan attrahera en betydande del av européerna är en överlevnadsfråga. Oväsentliga detaljer och nostalgi måste därför offras för Europas framtid.”

Läs hela artikeln här!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: