Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Islam har ingenting i Sverige att göra.

Posted by sverigeidag på april 28, 2011

Islam har aldrig funnits i Sverige. Det har inte heller funnits muslimer eller moskéer i Sverige. Sverige har varit svenskt i alla tider och den enda religion som haft betydelse för svenskarna de senaste tusen år är kristendomen. Vi har varit förskonade från allt som har med islam att göra.

Sverige har alltid varit de etniska svenskarnas land och ordet ”svensk” kan härledas till den folkstam vi tillhör. Svenskarna är ett folk med gemensamt ursprung och gemensam historia. När vårt land kristnades koloniserades vi inte av främmande folk utan behöll vår grundläggande nationella identitet. Det har vi gjort ända fram till våra dagar. Även om vi delar ursprung med våra nordiska grannar och ibland haft främmande styresmän så är vi nordbor och skandinaver folk med såväl gemensamma som egna identiteter.

Islams ursprung
Islam har sitt ursprung i en primitiv arabisk miljö, den är ett resultat av en efterbliven ökenkultur från Mecka. Religionen grundades omkring år 610 av Muhammed som enligt sägnen då fick sin första uppenbarelse från Gud. Vid den tiden var Muhammed ca 40 år gammal. Han började predika och såg sig själv som en profet, men han var en charlatan som utnyttjade sin omgivning för egna syften. De uppenbarelser han påstod sig få berodde mest på något sjukdomstillstånd eller på en förmåga att dupera. När han predikade lånade han inslag från andra religioner och vävde in dem i den egna förvirrade världsbilden. Predikningarna innehöll ofta påhitt och lögner av olika slag varvade med utstuderade falska eller inbillade uppenbarelser.

Det budskap han förmedlade till de okunniga araberna fick inte ifrågasättas på något sätt och om någon ändå inte delade hans tro så var det något fel på dem, det var inte något fel på Muhammed. Religionen formades efter Muhammeds egen och det arabiska samhällets primitiva syn på kvinnan, sexualiteten och förhållandet mellan könen. Män kunde ha ett dussin fruar och behandla dem som hundar eller boskap, äldre män kunde gifta sig med barn och inleda sexuella förhållanden med barnen när de fyllt nio år. Muhammed bestämde sedan att en man bara kunde ha fyra fruar, men själv hade han ett dussin. En av hans fruar, Aisha, var sex år då hon förlovade sig med Muhammed och när hon var nio år gifte de sig. Muhammeds egna böjelser blev en del av islam och är det än idag.

Muhammed fick uppenbarelser när det passade honom och hans syften. Hans adoptivson Zaid hade en fru men ville inte behålla henne, då fick Muhammed passande nog en uppenbarelse som sade att en svärfar får ta sin svärdotter till fru. Muhammed gifte sig sedan med henne.

Islam är en efterbliven religion
Muhammed accepterade också slaveri och tillät att man utnyttjade slavar sexuellt, vilket var vanligt förekommande i den arabiska kulturen. Muhammeds anhängare kom från de arabiska stammar som levt i öknen isolerade från varje form av civilisation. Medan kristendomen hade utvecklats relativt fredligt var islam redan från början en religion av våld, tortyr, våldtäkter, kvinnoförtryck, pedofili och massmord. Att ta livet av eller tortera människor som ”kränker” islam var en del av religionen redan från början. Den som ogillade Muhammed blev hotad till livet eller avrättad, något som muslimerna än idag önskar göra med alla som ifrågasätter denne så kallade profet och den bisarra religionen islam.

Efter konflikter med andra stammar flyttade Muhammed med sina anhängare till Medina år 622 och det var den händelsen som blev början på islams tideräkning. Religionen var vid den här tiden utbredd och dominerande bland araberna. Muhammed hade inte för avsikt att låta araberna välja bort islam utan de som inte ville underkasta sig religionen frivilligt hade att välja mellan avrättning eller underkastelse. Muhammed och hans anhängare ägnade åtta år i krig mot andra stammar och lyckades därefter erövra Mecca med hjälp av tiotusen krigare.

Muhammed hade också utvecklat en stark motvilja mot judarna för att de var kloka nog att inte tro på den galne profeten. Vid ett tillfälle fick flera hundra judar sina huvuden avhuggna och de som överlevde tvingades konvertera till islam. De döda judarnas egendom, inklusive fruar och barn, delade Muhammed ut till sina anhängare. Det var vid den här tiden som Muhammed svor att muslimerna skulle bekämpa och döda judar i all evighet. Judarna hade helt enkelt insett att Muhammed var en galning och Muhammed tålde inte kritik, de som ifrågasatte honom skulle dö.

Arabisk expansion
När Muhammed ramlade och slog ihjäl sig år 632 hade han med hot och tvång lyckats underkuva större delen av den arabiska halvön. Efter Muhammeds död fortsatte muslimerna sin expansion med våld och krig. De fortsatte sina krigståg och expansionsförsök och besegrade perserriket, som de lade beslag på. Arabiska blev det nya språket, zoroastrianismen ersattes av islam och moskéer byggdes upp. Trots att många såg sig tvungna att konvertera till islam för att överleva var det många som stod emot arabiseringen genom att bibehålla egna inhemska traditioner. Efter hundra år av motvilja mot arabiseringen försökte de perser som klarade sig från arabisk integration att hitta tillbaka till sina egna kulturella traditioner. Många lämnade de av araber dominerade områdena och sökte sig till sitt eget folk.

De arabiska muslimernas försök att tränga in i Europa vid den här tiden stoppades effektivt av Frankerna. Den 10 oktober år 732 stod Slaget vid Tours i nuvarande Frankrike. Frankernas ledare Karl Martell jagade ut muslimerna ur Frankrike och besegrade morerna i två slag i södra Frankrike. Hade inte Karl Martell på ett beslutsamt sätt bekämpat dem så hade de kunna tränga betydligt längre upp i Europa och arabisera stora delar av kontinenten. Karl Martells insats var att han räddade hela (västra) Europa från islam.

Muslimer har aldrig åstadkommit något av värde, men de ockuperade andra folk och erövrade deras tillgångar och kultur. Stulen kultur har sedan framställts som muslimsk kultur. Araberna och muslimerna saknar helt kultur, allt som de påstår sig har utvecklat är sådant de lagt beslag på i erövrade kulturer. All vetenskap som påstås vara ”arabisk” eller ”muslimsk” kommer från perser, greker, assyrier och judar och från litteratur som översatts från andra språk till arabiska. Arabiska muslimer har inte ens kunnat förvalta erövrade kulturer utan de har förstörts och islamiserats. Den som påstår att islam eller araber har en kultur pratar strunt. De har en öken, de har Muhammed och islam. Inget annat.

De första muslimerna i Sverige
Under andra världskriget kom de första muslimerna till Sverige. Det var en liten grupp nordturkar som kom hit via Baltikum och Ryssland. Den första muslimska församlingen bildades i Stockholm på 1950-talet. Några dussin muslimer brukade besöka gudstjänsten som bestod av att lyssna på imamens predikningar och gemensam bön mot Mecka.

I slutet av 1950-talet kom en muslim från Pakistan till Göteborg för att missionera för Ahmadiya-rörelsen. Han lyckades endast omvända en enda svensk som blev hans lärljunge.

År 1961 hade de relativt få muslimerna i Stockholm fått en egen föreningslokal som de använde som moské. Verksamheten börja växa och var snart i behov av en koranskola och en mera permanent moské. Redan 1964 hade antalet muslimer i Sverige vuxit till 600. Ökningen var en följd av öppnare gränser, ökad invandring och en hög nativitet bland muslimerna. Svenska politiker eller allmänheten hade inte någon som helst aning om expansionsviljan och sprängkraften i denna religion. Svenska folket i sin tur kunde inte föreställa sig att politiker skulle ge muslimer tillträde till vårt land. De flesta hade ingen aning om vilken draksådd som av politikerna ägnade sig åt vid den här tiden.

I början av 1970-talet hade antalet muslimer ökat till 10 000 individer, alltså en mycket snabb ökning på kort tid. År 1980 fanns ca 40 000 muslimer i Sverige och de flesta av dem var av turkiskt ursprung.  Men redan i slutet av 1970-talet hade invandringen av kurdiska och irakiska muslimer börjat öka kraftigt. Muslimer började också komma i stora skaror från Bosnien-Hercegovina, Iran och Etiopien. Invandringen av muslimer har sedan fortsatt från många andra länder, exempelvis Turkiet, Libanon, Albanien och Somalia. Svenska politiker har öppnat upp det gamla trygga Sverige för något som mest kan liknas vid ett lämmeltåg av muslimer från hela Orienten och Afrika. Det är inte bara muslimer som välkomnas utan i stort sett alla som vill kan komma till Sverige eftersom svenska politiker uppmanar folk från hela världen att komma till  Sverige.

Antalet muslimer i Sverige
Uppgifterna om antalet muslimer i Sverige varierar kraftigt eftersom en del har intresse av att tona ned siffrorna. De som räknar lågt anger endast hur många muslimer det finns i de bidragsberättigade församlingarna. Men om man räknar alla som har muslimsk bakgrund, de som kommer från muslimska länder och deras familjer och barn så blir siffran betydligt högre. Siffran idag varierar mellan 300 000 – 500 000 eller mer, troligen är den riktiga siffran över 500 000.

Det totala antalet invandrare (i första och andra generationen) från muslimska länder är betydligt högre än antalet muslimer. Och skulle man räkna in alla med främmande etnisk bakgrund som invandrat sedan 1970-talet och deras avkommor i Sverige så är vi nog uppe i omkring två miljoner. Om det bor nio miljoner invånare i Sverige så kanske sju miljoner är etniska svenskar, men andelen svenskar är betydligt mindre i de yngre generationerna än i de äldre. Med den här politiken blir Sverige då ett av de länder i Europa som snabbast tränger undan sin egen ursprungsbefolkning. Man kan tala om en demografisk bomb. Redan före år 2050 beräknas muslimerna vara i majoritet i Sverige, men inte en enda offentlig debatt har förekommit i ämnet någonstans i Sverige. Att det är något allvarligt fel på beslutsfattarna i Sverige är det lätt att förstå. Ingen normal politiker som bor i ett välmående civiliserat land väljer att förstöra det så som svenska politiker har gjort med Sverige.

När vi betraktar politikernas sympati för islam, deras underkastelse för islamister och deras politik som – om den fortsätter – kommer att göra Sverige till ett muslimsk land inom några få generationer, så blir det uppenbart hur okunniga de är och hur mycket de föraktar svenskarna. En del politiker tycks hata det svenska Sverige intensivt.

Att gå tillbaka och granska alla politiker och myndighetspersoner som medverkat i att fatta beslut om massimport av muslimer är en svår uppgift. Att hitta mer eller mindre idiotiska uttalanden från politiker som säger att de vill öka invandringen etc är däremot inte svårt. Föraktet för det svenska och vurmen för det främmande är direkt skrämmande och tyder på en allvarlig defekt hos vissa människor.

Islam förändrar hela samhället
Den politik som förändrar Sverige till oigenkännlighet är inte unik bara för Sverige. De flesta länder i väst har av någon anledning anammat en politik som ser nästan identiskt ut. Gränserna ska vara öppna och flöda av varor, tjänster, kapital och människor. Nationernas medborgare får allt mindre att säga till om medan överstatliga organisationer får allt större makt. Den stora glädjen över Sovjetunionens fall som gav hopp om nationell självständighet hos fler är som bortblåst. Nu ska vi vara glada över att bli fråntagna makten över våra länder och vi ska vara tacksamma över att våra länder översvämmas av främlingar från andra världsdelar. Vi ska tvingas att visa tacksamhet över något vi inte vill ha. Vi ska visa tacksamhet för att vi tvingas ta död på oss själva.

De gamla och stolta europeiska kulturnationerna har drabbats av något som kan jämföras vid en pest. Folken vill inte ha denna massinvandring och de vill inte ha islam. Europén är till sin natur en människa som strävar framåt, efter utveckling och kvalitet. Det är den förmågan som gjort Europa till vad det är i sin bästa bemärkelse. Nu ser vi hur mäktiga krafter inom politiken och finansvärlden strävar efter att förstöra nationernas Europa. Genom massiv propaganda i monopolmedier med tvivelaktiga ägarintressen arbetar de för att avveckla nationalstaterna. De sprider moralupplösande gift i form av sedeslöshet, familjeförstörelse och massinvandring. De gör nu också vad de kan för att Europa ska islamiseras.

Islam leder till den egna kulturens och det egna folkets död. Islam är påtvingad av osynliga makthavare och kommer utifrån, ingen normal människa vill ha den i sin närhet, varken i sin trappuppgång eller som granne. Varken i en källare eller i en moské. Vi – folket – vill inte ha några muslimer alls i Europa eller i Sverige. Nolltolerans är vad vi eftersträvar.

Européerna flyttar hellre bort till en annan ort för att slippa allt som har med muslimer att göra, precis som perserna och alla andra folk har gjort när deras kultur förstörts av islam och muslimer. Även om dagens européer vid valurnorna röstar på partier som förespråkar massinvandring, men röstar på partierna av andra skäl än deras invandringspolitik, så har de också röstat med fötterna. Inga kloka européer vill bo sida vid sida med invandrade muslimer eller drunkna i deras folkhav. Då flyttar man hellre till ett område där det bor folk med samma kultur eller liknande etnicitet som man själv har.

Begreppet ”white flight” är ett demografiskt begrepp med ursprung i USA där vita flyttade ut ur områden när svarta flyttade in. Då förföll de före detta vita välmående kvarteren och blev otrygga getton. Nu går Europa samma väg men i ett uppskruvat tempo som kan liknas vid ett blitzkrig. De kommer i massor från alla delar av världen, de slår ned sina bopålar här och föder massor med barn. De utnyttjar det system som våra förfäder har skapat åt oss svenskar för att kommande generationer skulle få ha det bra, det skapades inte för att främlingar skulle lägga beslag på det. Våra kvinnor våldtas, våra ungdomar och äldre rånas och mördas, de expanderar in i våra samhällen via sina getton, vi retirerar och drar oss undan. Vi är livrädda för att kritisera koloniseringen därför att vi riskerar att bli kallade rasister. Vi överger vårt land av rädsla för att höra någon kasta ett ord efter oss.

Det finns alltså människor som på fullt allvar vill ta död på de europeiska folken genom att påtvinga oss massinvandring – och nu med massinvandring av muslimer. Allt ska blandas upp. Allt det europeiska och det nationella ska förstöras. Alla folkgrupper ska blandas så att människorna blir identitetslösa. Den självutplånande politik som tvingar på oss mångkultur och massinvandring är styrd uppifrån. Folken i Europa har inte bett om att få bytas ut. Det sker med tvång genom beslut som fattas av politiker i de nationella parlamenten, men besluten fattas i det tysta utan debatter. Dessa beslut borde därför ogiltigförklaras och upphävas.

Antalet muslimer i Europa
Enligt den amerikanska tankesmedjan Pew Research Centre’s Forum on Religion and Public Life finns det minst 38 miljoner muslimer i Europa. En del uppskattar antalet till 50 miljoner.

Frankrike har ca 5-6 miljoner muslimer, Tyskland mellan 4 och 5 miljoner, Storbritannien ungefär 3 miljoner, Spanien över 1 miljon och Holland ca 1 miljon. Muslimerna har inte någon som helst rätt att vistas i Västeuropa. Att så många muslimer ändå finns här beror uteslutande på en politik som förts bakom ryggen på medborgarna. Besluten om massinvandring har fattats i det dolda utan offentlig debatter.

Omvandling från civilisation till islam
Islam är alltså ett resultat av en efterbliven arabisk ökenkultur. Den ”religionen”, som inte är en religion utan en tvångströja på varje folk som drabbas av den, vill svenska politiker i riksdagen hjälpa till implementera i det svenska samhället. De som motsätter sig införandet av islam kallas ”islamofober” och framställs alltså som mer eller mindre psykiskt sjuka. De som använder begreppet är helt säkert inte riktigt friska själva.

Ett högt civiliserat samhälle där ledande politiker vill införa primitiva religioner kan bara förfalla. En nation som satsar på import av människor med lågt IQ kan bara förfalla. En nation som inte tar hänsyn till den egna nationella identiteten eller hur den påverkas av invandring kan bara förfalla. Något är allvarligt fel med ett sådant samhälle. Islams expansion i väst har inget med framsteg eller utveckling att göra, bara med degeneration och sönderfall. En västlig civilisation med en befolkning som är högt begåvad, såväl emotionellt som intellektuellt, som väljer att byta ut det egna folket mot människor från efterblivna kulturer med ringa begåvning kommer snart att förlora sin själ och självdö.

Civilisationer har gått under tidigare och det är inte alls omöjligt att även vi är på väg rakt mot döden. Delar av våra samhällen har ju redan försvunnit och ersatts av främmande folk och kulturer. Det finns tusentals områden i Europa där européer trängts undan och ersatts av invandrare från andra världsdelar. I Sverige har vi också många sådana exempel där Rosengård och Rinkeby är de mest ökända.

Vad just muslimerna tillför är sådant vi kan klara oss utan helt och hållet eftersom de bara tillför sådant som bryter ned vårt samhälle. En kvinna i Sverige hade högre ställning för 3000 år sedan än vad en kvinna i islam har idag. Där är hon underordnad mannen och reducerad till mannens ägodel. En kvinna kan våldtas eller misshandlas av sin man utan att han straffas för det. Islam ger mannen rätt att tilltvinga sig sex av sin fru. Kvinnor kan behandlas som ett föremål mer än en människa och har i praktiken ingen talan i ett muslimskt samhälle. I den muslimska världen är det vanligt med kusingifte eller gifte med andra släktingar.

Den islamiska världskonferensen (OIC) har klargjort vilka straff man kan drabbas av om man bryter mot lagen. För stöld är det stympning av höger hand, för äktenskapsbrott gäller stening till döds, men halshuggning förekommer.

Det finns ingen ”religion” som består av så mycket vidskepelse och inbillning som islam. Här är några exempel på vad en del muslimer ägnar sig åt. Det finns ju olika tolkningar av islam, bortsett från det som koranen fastställer. Många av dessa tolkningar bevisar att allt som har med islam att göra är vidskepelser som inte hör hemma i vår tid och absolut inte i vårt Sverige.

Vidskepelser
Exempel:

– Innan man ber ska man utföra vissa tvättprocesser tre gånger för att bönen ska vara giltig.
– En man som vill skilja sig måste upprepa sin önskan tre gånger till sin fru.
– Den som läser upp en religiös ramsa under samlag skyddar det eventuella barnet från Satan.
– Muhammed klöv en gång månen och satte ihop den igen.
– Man ska rengöra näsan tre gånger varje morgon för att djävulen bor där på natten.
– Om en man har berört en kvinna måste han tvätta sig innan han ber till Allah.
– En kvinna får inte skaka hand med en främmande man.
– Den som dör för islam garanteras en stor belöning paradiset. Männen belönas med 70 jungfrur.
– Muhammed sade att muslimer ska odla skägg. Därför har alla muslimer skägg idag.
– Vilken fot man sätter ned först när man gått genom en dörr har betydelse liksom hur man går på toaletten.

Varje detalj i en muslims liv har sin betydelse. Det torde står klart för de flesta att en så bisarr lära måste ha sitt ursprung i en efterbliven kultur. Islam kan bara upprätthållas därför att det finns så många okunniga och naiva människor som tar den på största allvar.

Några fakta:

– Om man kritiserar Muhammed eller skämtar om honom riskerar man att bli mördad.
– En kvinna som är gift med en muslim har inte rätt att vägra sexuellt umgänge.
– En muslim har rätt att misshandla sin kvinna.
– En muslim har rätt att våldta sin fru om hon vägrar sexuellt umgänge.
– Våld, mord och terror är den del av religionen.
– Islam är i botten en arabisk stamreligion som inte hör hemma i en civiliserad värld.
– Ingen religion är så motsägelsefull och fylld av en sjuklig kontrollbehov som islam är.

Politikernas undfallenhet
Det är ytterst beklagligt att svenskar idag ens argumenterar om huruvida vi ska acceptera islam i Sverige eller inte. Diskussionen är en följd av att politikerna har öppnat dörren för massinvandring, trots att det inte finns några bra argument till försvar för en sådan politik. Istället för att ta tag i och utveckla bristerna i vårt eget svenska samhälle, så bedriver man en politik som river ner det. I stället för att förbättra det demokratiska systemet och förstärka yttrandefriheten så inskränks den. Istället för att komma tillrätta med alla sociala problem, trasiga familjer och orsakerna bakom, brister på bostäder och meningsfulla arbeten för ungdomar, alla miljörelaterade problem och annat så använder man all kraft och enorma resurser för att importera människor från främmande kulturer, inte minst muslimer. Varför? undrar man och blir inte klok på orsaken eftersom det inte finns vettiga svar.

Det är först när man granskar vad politikerna säger man få klart för sig hur galna de faktiskt är. Men då undrar man vad som fått dem att bli sådana. Går de på droger? Vem hjärntvättar dem? Hur kan de bli så dumma? Eller är det bara så att Bonnierkoncernen och andra medier har hjälpt till att lansera just de här politikerna på grund av deras åsikter? Är de lanserade för att bli marionetter åt några med en annan agenda?

Demografiska argument, rena lögner och hån
Ett vanlig argument som framförs av våra politiker är att vi behöver invandring eftersom vi är en åldrande befolkning. Men de politiker som framför sådana argment har aldrig någonsin lyft ett enda finger för att försöka komma tillrätta med våra demografiska problem. De har aldrig föreslagit några åtgärder för att öka nativiteten. De har aldrig ens öppnat munnen och framfört att något skulle behöva göras för att möta framtiden. De har aldrig talat om den mer utbredda omoralen, om bristen på familjebildning och annat som bryter ned vårt samhälle. De har i själva verket i hög grad medverkat till  att det ser ut som det gör idag. Istället för att lösa problem i samhället orsakar politikerna problem.

Något annat som politikerna brukar hävda är att ”invandrarna har byggt upp Sverige”. De säger att om vi inte hade haft invandringen hade Sverige varit ett fattigt land. Det är naturligtvis en ren lögn, det är en vedervärdig lögn och den lögnen är ett hån mot alla svenskar. Här följer några uttalanden som gjorts av inflytelserika politiker:

Citat
Det finns alldeles för många befängda uttalanden av svenska riksdagspolitiker, men här kommer några representativa exempel på hur det kan låta

”Det var faktiskt inte vi svenskar som byggde Sverige. Det var människor som kom utifrån.”

Näringsminister Maud Olofsson i tal vid Trosa Företagarvecka 22-26 oktober 2007, citerad i Östra Sörmlands Posten, november 2007, s.6

Invandrarna är mer företagsamma än vi svenskar, de är mer högutbildade, de har en lägre ålder som vi behöver för vår demografis skull och åtta av tio kommuner skulle minska sin befolkning om inte vi hade invandringen. Jag tror inte att svenska folket vet om att det är så.

Maud Olofsson, 2011 (Invandringen ska rädda C, Expressen 5/2 2011)

Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt.” (Reinfeldt på Moderatstämma i Västerås den 27 augusti 2009)

I ett tal i invandrartäta Ronna i Södertälje den 15 november 2006 påminde han om vilken uppfattning han har om det svenska folket: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

”Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska.”
Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin i en intervju i Göteborgs-Posten den 22 oktober 2000.

”Utan invandring hade vi stått och stampat på ett jordgolv”.
Anders Borg i riksdagen 13 april 2011

Det är ungefär på den nivån våra ledande politiker befinner sig. Och återigen undrar man, hur kunde de bli partiledare och inflytelserika politiker? Svaret är ganska enkelt, de har backats upp av medier som en liknande agenda.

Sanningen är ju att innan massinvandringen började så var Sverige ett av världens rikaste länder, ett av världens mest välmående länder och ett av de länder i världen med minst brottslighet och störst trygghet på alla områden. Vi var nästan bäst. (Se filmen ”The Riddle of Swedenaffes”, sök på google http://www.filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=235)

var vi bästa på sådant som är bra för ett samhälle. Nu har Sverige slagit många rekord i elände. Vi har den sämst underhållna järnvägen i Europa. Vi har slagit rekord i skilsmässor och Stockholm är den huvudstad i världen som har flest singelhushåll. Vi har Europarekord i våldtäkter och nästan världsrekord i invandring. Nu är vi bäst på att ta död på oss själva.

Moskéer växer upp som svampar i Sverige
Som en följd av den nya självmordspolitiken driver politikerna i riksdagen på för att det ska byggas så många moskéer som möjligt i Sverige. De är redan så många att ingen kan säga exakt hur många de är. Här är i alla fall några av de mest synliga.

Stockholms moské
En av de mest kända moskéerna i Sverige är ”Stockholms stora moské”, som ligger vid Björns Trädgård på Södermalm i Stockholm. Den invigdes år 2000 och drivs av Islamiska Förbundet i Stockholm. Det är till den här moskén polisen brukar komma ibland. Inte för att gripa muslimer och utvisa dem, vilket många skulle uppskatta, utan för att rekrytera personal till polisen. Polisen går hit för att de vill att fler muslimer ska bli poliser, eller rättare sagt, de vill att fler poliser i Sverige ska vara muslimer med arabiskt eller afrikanskt ursprung. Polisen i Sverige vill se färre svenskar i kåren och fler människor med annan etnisk bakgrund.

Malmö moské
Moskén började byggas redan 1983 och redan ett år senare kunde den första fredagsbönen hållas där. Moskén brändes delvis ner år 2003 efter interna bråk. Moskén besöks av tiotusentals personer varje år och alltfler svenskar, t.ex. skolungdomar, ”rekommenderas” att besöka den för att få ökad förståelse för islam och hjälpa till att bygga broar mellan muslimer och det svenska samhället.

Uppsala moské
Uppsala moské färdigbyggdes 1995 och ligger i stadsdelen Kvarngärdet. Den ägs av Islamiska föreningen i Uppsala. Den bekostas delvis av statsbidrag.

Fittja moské
Moskén började byggas 1998 och var färdigbyggd först 2007. Den ägs av Islamiska Kulturföreningen i Botkyrka och medlemmarna har huvudsakligen turkiskt ursprung. Moskén har en minaret som är 32,5 meter hög och lär vara den högsta i västra Europa. Moskén inrymmer också en bostad för imamen.

Märsta moské
Märsta moské ligger i Valsta i Märsta och styrs av Muslim Shia Ithna Asheri Association of Stockholm. Församlingen startade i en lägenhet 1978 men flyttade till egna lokaler 1993. Moskén är en Shiamuslimsk församling. Som alla andra moskéer har de separata konferensrum för män och kvinnor, bönerum, tvagningsrum, lägenhet och kontor.

Umeå moské
År 2005 togs det första steget mot ett byggande av en moské i Umeå. Alla partier i kommunalfullmäktige godkände planerna på en moské i kommunen. År 2006 godkände Byggnadsnämnden den blivande moskén.

Trollhättans moské
Moskén i Trollhättan drivs av Islamiska Kulturföreningen och har en shiitisk inriktning. När Idi Amin utvisade alla asiater från Uganda 1973 ställde Sverige välvilligt upp och tog emot många av dem. De kom till Trollhättan och låg bakom att stadens första moské uppfördes 1985.

Bellevuemoskén
Bellevuemoskén ligger i Gamlestaden i Göteborg. Den är den största av Göteborgs fem moskéer. Det drivs av Islamiska sunnicentret och har ungefär 5 000 medlemmar, de flesta är somalier.

Iman-Ali moskén
Iman-Ali moskén ligger i Järfälla strax utanför Stockholm och drivs av shiamuslimer.

Nasirmoskén
Nasirmoskén är placerad i Högsbohöjd i Göteborg och tillhör Ahmadiyya Muslimska Samfundet. Moskén var Sveriges första separata moskébyggnad och var färdigbyggd 1976. För att kunna möta det allt större antalet muslimer i området byggdes den ut och invigdes 2001. Moskén innehåller bönehallar, samlingslokaler och bostad för imamen.

Skärholmens moské
Politikerna i Stockholm har ägnat stor kraft åt att hjälpa muslimerna att få en moské i Skärholmen. Beslutet fattades i april 2011 och moskén beräknas stå klar år 2014. Den kommer att bli 3 000 kvm stor och få en stor yta med parkeringsplatser för att kunna möta alla bilburna besökare.

Utöver dessa moskéer finns det massor av s.k. källarmoskéer och lägenhetsmoskéer, som på många håll kommer att leda till önskemål om byggnation av större moskéer. Dessutom finns ett större antal moskéer på planeringsstadiet. Några av dem planeras i följande områden:

Rinkeby moské
Tensta moské
Järva moské 1
Järva moské 2
Järva moské 3
Norrköping
Östersund
Finspång
Luleå
Borlänge
Göteborg
Malmö

Muslimernas mål är ett muslimsk samhälle.
När vissa människor tänker på islam får de inte några associationer alls eftersom de vet så lite. En del tänker däremot på självmordsbombare och tror att den enda faran med islam är ”terroristerna”. Men de som resonerar så har inte satt sig in i vad islam är och hur islam arbetar. Islam är ett heltäckande totalitärt politiskt system som vill övervaka eller kontrollera varje medborgares liv in i minsta detalj.

”Terroristerna” är förhållandevis få, även om de ställer till stor skada när de utför sina dåd. De största faran är det islam som verkar i det tysta. Det är när muslimer invandrar till vårt land och andra länder i Europa som hoten mot våra nationer skapas. Det är den demografiska omvandlingen från, i Sveriges fall, en etnisk homogen nation, till en alltmer arabiserad och afrikaniserad nation där islam spelar en allt större roll, som är det verkliga hotet. Med politikernas hjälp skapas en muslimsk infrastruktur i Sverige. Moskéer, koranskolor och ökad anpassning till islam är något som gynnar islam och stärker muslimerna i Sverige. Svenska politiker uppmuntrar dem att etablera sig och växa i vårt land.

Nu när muslimerna har etablerat sig som en politisk kraft kommer de att ta steget mot nästa mål. Införandet av sharia som är muslimernas lagar baserade på texter ur Koranen och Muhammeds Sunna. Steg för steg islamiseras vårt samhälle. Steg för steg avancerar muslimerna framåt i Sverige med politikernas och de stora massmediernas stöd. Samma politiker som ger stöd åt en efterbliven religiös kult gör allt vad de kan för att hindra kritiker mot massinvandring eller islamisering att yttra sig. De vill inte tillåta landets egna medborgare att få framföra åsikter om vart landet är på väg. De som har kontrollen över den politiska utvecklingen är svenskfientliga, de är demokratifientliga och de är fientliga mot verklig yttrandefrihet. De arbetar dygnet runt för att förstöra vårt land genom att ge bort det till människor som inte har någon som helst rätt till landet, medan vi som har rätt till landet inte får vara med i offentliga debatter eller ens framföra en åsikt utan att sedan bli uthängda som om vi vore förbrytare.

Demografisk bomb
Den muslimska expansionen sker inte bara genom invandring utan i lika hög grad genom en mycket hög nativitet. Och det förtjänar att upprepas, det är svenska politiker som öppnar dörren för inte bara muslimer utan för en gigantisk nykolonisering av Sverige, en invasion som leder till det svenska folkets undergång. Det är ganska många som har försökt räkna ut när svenskarna blir i minoritet och det kommer att ske inom ca tre decennier. Redan idag ökar antalet invandrare i Sverige många gånger snabbare än vad många kan ana. I de flesta kommuner blir antalet svenskar färre varje år och invandrarna blir fler. I en kommun, nästan vilken som helst, där befolkningsantalet förefaller att stå stilla eller kanske öka lite minskar i själva verket antalet svenskar och invandrarna blir fler. (Läs mer statistik på http://affes.wordpress.com/)

Den omfattande invandringen och den höga nativiteten bland muslimer och andra fjärrinvandrare gör att deras antal ökar mycket snabbt. Man kan tala om en demografisk bomb. Redan före år 2050 beräknas muslimerna vara i majoritet i Sverige.

Den danske journalisten Lars Hedegaard i en intervju med CBN News 12 mars 2009:

”- Jag anser att den bästa förutsägelsen är att Sverige kommer att få muslimsk majoritet 2049, så vi vet vart det landet är på väg.”

Svenskarna, som slutat bilda familj och reproducera sig, är ett utdöende släkte. Orsaken till att det kan gå så illa i Sverige är politisk handlingsförlamning och naivitet – eller ren dumhet. Moderaterna vill ha ”en fördjupad dialog med den muslimska världen” och anser att Turkiet ska släppas in i EU. Folkpartiet vill att svenska staten ska utbilda imamer och vill ha en ”samexistens” med islam.

Krav på sharialagar kommer automatiskt förr eller senare, vad svenska politiker än inbillar sig. Kusingiften, polygami, äktenskap med barn och andra underligheter blir vanliga. Bonnierpressens tidningar och SVT döljer systematiskt alla fakta och backar upp de politiker som driver landet mot avgrunden.

Vad bör göras?
Många svenskar förstår vart landet är på väg. Rakt mot avgrunden. Men få har insikt om problemets sanna natur och vet inte vet hur man ska tackla det som sker. En del tror inte ens att det är möjligt att göra något åt det. Men det är möjligt, men det är inte möjligt utan stora uppoffringar av var och en. Faktum är att i stort sett alla svenskar måste ändra på sin livsföring för att vi ska kunna vända utvecklingen. Det går inte att få tillbaka Sverige genom att ett litet antal idealister kämpar hårt medan andra spelar golf, seglar, struntar i familjebildning eller undandrar sig sitt samhällsansvar. Det går inte att få tillbaka landet om unga sunda, med betoning på sunda, svenskar och svenskor struntar i att bilda familj och bara gör karriär.

Vi måste hitta tillbaks till de traditioner som gjorde vårt land till vad det en gång var. Det räcker med att gå 50 år tillbaka för att hitta ett annat Sverige, ett gott Sverige, ett rikt Sverige, ett lyckligt Sverige, ett Sverige där man trodde på en framtid för det egna folket. Här är några förslag.

Vi behöver en ny moral
Vi behöver en ny moral inom alla områden och ett återupprättande av gamla dygder. Enkla saker som ärlighet, lojalitet till sin familj, trohet, vänlighet, artighet, laglydighet, respekt för äldre, respekt för kunskap och visdom.

Vi behöver en ny familjepolitik
Vi behöver en familjepolitik som gör att fler sunda ungdomar bildar familj. En återgång till gamla traditioner om förlovning, trolovning och äktenskap med inriktning på livslång lojalitet och trohet. Ett skattesystem som gör det möjligt för kvinnor att vara hemma med barnen längre tid och prioritera familjelivet före karriären (vilket inte behöver innebära avkall på yrkesutövande eller karriär).

Demografisk kontroll
Vi behöver en myndighet som ser till att den demografiska utvecklingen går åt rätt håll. En sådan myndighet ska också kunna föreslå åtgärder om demografisk obalans eller underskott av födslar uppstår.

Mer social kontroll
Social kontroll är ofta förknippat med något negativt. Ingen vill att andra ska lägga sig i hur de lever eller vad de gör med sina liv. Men i Sverige har vi nästan ingen social kontroll alls. Eller rättare sagt svenskarna har det inte, medan många invandrargrupper har det och det är en del av deras styrka. Social kontroll kan innebära att vi lägger oss i om en släkting till oss väljer en oacceptabel partner. Det kan också innebära att man stöttar släktingar som råkat i svårigheter. Det borde vara nästan en plikt att ta till sådana grepp och det är ett led i att bevara släktens kvaliteter. På något sätt bör vi hitta en lämpligt uttrycksform för sådan kontroll.

Mer nationell företagande
Vi behöver fler inhemska småföretag. Istället för import bör vi ge stöd åt svenskt företagande inom traditionella branscher som konfektion, livsmedel, hantverk, jordbruk, skogsbruk, djurhållning och annat lämpligt.

Vi kan aldrig någonsin få tillbaka vårt land om vi inte ändrar på oss själva och ser till att hela nationen ändrar inriktning. Bördorna måste fördelas jämt och fler måste tvingas ta sitt ansvar för samhällsutvecklingen. Allt det kan bara ske med hjälp av lagstiftning och en ny samhällsanda.

Det går inte att komma undan frågan om återflyttning av stora invandrargrupper. Oavsett om de tillskansat sig svenskt medborgarskap så måste repatrieringsfrågan upp på bordet på något sätt. Det är ofrånkomligt. Minst en miljon människor borde kunna repatrieras på ett genomtänkt och humant sätt i samarbete med mottagarnationer.

Det fråga som uppstår är vilka som ska införa sådana lagar. Är Sverigedemokraterna de vi ska hoppas på eller måste det till andra krafter för att ingjuta en ny samhällsanda? Ingenting kommer av sig själv och om SD undviker att använda den rätta medicinen måste någon annan göra det. För ögonblicket finns det inga andra politiska alternativ. Några små otrevliga subkulturella nazistgrupper gör mer skada än nytta genom att förstöra svenska ungdomar. Nationaldemokraterna har inlett öppet samarbete med kriminellt belastade nazister. Enskilda bloggare och opinionsbildare kan inte åstadkomma så mycket mer än att vägleda folk i rätt riktning – till SD. För närvarande är det Sverigedemokraterna som folk måste välja även om partiet inte uppfyller alla de krav som borde kunna ställas på dem. De sviker, de hycklar och de gör ofta eftergifter. Vissa av deras medlemmar agerar som om de arbetade för fienden. Ledningen är intellektuellt svag och partiledaren saknar alldeles för många kvaliteter som skulle behövas för att ge partiet ytterligare skjuts framåt. Likväl är det till Sverigedemokraterna hoppet måste stå – tills vidare.

Men ett komplement till SD skulle kunna hjälpa oss framåt ytterligare om SD och detta komplement strävade mot samma mål; att ge oss Sverige tillbaks.

Calle Caesar

SvD, SvD, GP

5 svar to “Islam har ingenting i Sverige att göra.”

 1. bowlaren said

  Mycket bra skrivet, mycket bra inlägg, mer sånt 🙂

 2. Ett nytt parti håller på att bildas, detta är seriöst och ett antal fd medlemmar i Sd har visat intresse. Vår politik är ganska lika sd,s men vi kör en aningens hårdare stil vad gäller invandring, islam vill vi förbjuda i Sverige. Ett omedelbart utträde ur Eu är också en av våra frågor. Vid intresse så maila mig jesse.1@live.se Då får ni en utförligare beskrivning av oss

  • Hej, Jesse. Det tog SD 22 år att komma in i Riksdagen med 5,7 procent av rösterna och 20 mandat. Även om SD fördubblar sin väljargrupp vid varje kommande val kommer det att dröja till 2018 innan SD kan öka sitt mandat till siffror som möjligen kan göra någon skillnad i kampen mot islam i Sverige. Då har det gått 30 år. Med 20 procent av väljarna bakom sig och runt 80 mandat kanske SD framstår som ett parti man måste prata med, men även då kan t ex M och S och Mp (som antas vardera ha åtminstone 25, 25 respektive 10 procent) gå ihop om invandringspolitik och eftergifter till islam och ställa SD utanför. Eftersom alla andra partier i Riksdagen utom SD har försvurit sig till en omfattande invandring, blundar för uppväxten av allt fler parallella samhällen och är extremt välvilliga gentemot islam ser jag framtiden som mycket dyster.

   Jag håller med om att vi måste bekämpa islam eller gå under som folk och nation. Men om ett nytt parti antas få samma utvecklingskurva som SD kommer det inte att få någon betydelse förrän om 30 år. Jag tvivlar på att vi har 30 år på oss innan de är kört. Därför borde det vara mer verkningsfullt att stödja SD och att, om man vill, gå med och påverka SDs politik i önskad riktning från insidan. Om åtta år kanske det fortfarande finns något att rädda…

   • Du har mycket rätt i det du skriver men ska det vara möjligt måste Sd kicka flumpot-nationalisterna och strama åt till den politik de körde före Åkessons inträde 2005. Sd har blivit i mångt och mycket blötsillar och den politik de nu för hindrar inte landets undergång, den drar bara ut på lidandet. Det parti vi håller på att bilda kanske inte får några röster alls men för mig är det viktigt att sova med ett gott samvete och veta att jag gjort gott vid ex ett val eller på annat vis

   • Skicka gärna info om det nya partiet till mig. Adressen är: kontakta_verkligheten@hotmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: