Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Har Marc Abramsson gjort slut på ND?

Posted by sverigeidag på april 20, 2011

Det är lika bra att ta tjuren vid hornen. Nationaldemokraterna har tidigare setts som ett politiskt alternativ för en del som uppskattar etnopluralismen och vill se en politik som är lite mer nationellt betonad än vad Sverigedemokraterna kan prestera.

De har haft en tidning som innehåller artiklar som är både folkliga och intressanta. Upplägget har varit som gjort för att locka fler seriösa människor till partiet, som dessutom har framställt sig som demokratiskt.

Sedan en tid tillbaka gäller helt andra spelregler både för ND och i förhållande till ND.

En återblick i korthet ger vid handen att Nationaldemokraternas representanter Sanna Hill och Mattias Karlstrand gav märkliga svar när det blev intervjuade av TV för en tid sedan. Hitler var en ”statsman” och demokrati verkade inte ha något värde.

Strax därpå utlyste tidningen Nationell Idag en tävling där läsarna kunde föreslå kandidater till titeln ”Årets fosterlandsvän”. En hel rad suspekta individer såväl nationalsocialister, som brottsdömda personer kandiderade tillsammans med de mest brottsbelastade nazister man kan hitta i landet. Personer som lyckats inbilla en del lättledda människor att deras sjuka brottslighet är en del av ”kampen”.

Bland dessa politiska avarter fanns också den ytterst seriöse Jan Milld och det var tragiskt att se i vilket sällskap han plötsligt hamnat. För alla som inte förstått vad som funnits under täcket hemma hos Marc Abramsson stod allt plötsligt lika klart som sommarsolståndet. Alla de sverigedemokrater som påstått att Nationaldemokraterna är en smygnazistisk rörelse hade fått rätt. Alla de stackars sverigedemokratiska sympatisörer som försvarat Nationell Idag och menade att den inte var nazistisk fick plötsligt fel. Än mer illa är det att den i grunden sunda tanken om etnopluralism, som inte är nazistisk på något sätt, nu hamnat i händerna på nazister och därmed smutskastas etnopluralismen som idé.

Så nu kan man med gott samvete ta bort länkarna till Nationell Idag. De som ännu inte har tagit bort sina länkar ska inte skämmas för det, de kommer att göra det förr eller senare – om de är kloka.

Bakom kulisserna hos Nationell Idag döljer sig en nazistisk hydra av värsta slag. En otäck samling våldsbejakande subkulturella nationalsocialister. En samling politiska analfabeter som hyllar en amerikansk våldsrörelse som begått mord och bankrån. Därifrån kommer begreppet ”Info14” som i praktiken enbart är förknippat med subkultur och våld. Om den rörelsen kan man läsa här. En av kandidaterna var Klas Lund, en annan var Robert Vesterlund, som båda har mycket på sina samveten. En annan var Niklas Frost dömd till fem års fängelse för dråpförsök. Alla är naturligtvis ”oskyldiga”, lika oskyldiga som grovt kriminella alltid är, offer för en rad omständigheter eller bara offer. I själva verket brukar grovt kriminella människor alltid ha personlighetsstörningar av något slag, vilket kan antas gälla för många av de kriminellt belastade nazisterna.

För att ge alla demokratiskt sinnade nationalister en riktig örfil väljer man också att överge betydelsen av ett statsskick över huvud taget. Marc Arbramsson försökte sig nyligen på någon slags politisk förklaring där han talade om vårt politiska system och vilka som kontrollerar det. Bortsett från en del tankar som ganska många kan instämma i framträder även i synen på hur ett samhälle ska styras en förvirrad, underlig och uppenbarligen sekteristisk tolkning av hur ND vill se på sitt samhälle. Det är helt enkelt ett hopkok av någon eller några individers tyckande som resulterat i något som är både motsägelsefullt och intetsägande på samma gång. Rent skräp!

Här kan man läsa i Marcs text:

”Det tre viktigaste inslagen för ett samhälles utveckling är: Folket, kulturen och styrelseskicket. Ett styrelseskick är på många sätt en viktig faktor för ett samhälles utveckling och välgång, men med detta sagt finns ett viktigt tillägg: Det är den minst viktiga av de tre nämnda.”

Eftersom styrelseskicket inte är lika viktigt som kulturen och folket borde väl ND vara nöjda med det vi har skulle man kunna tycka. Bloggaren Jan Milld har ett flertal gånger påpekat, indirekt riktat till ND, att det är mer demokrati och ett förbättrat folkstyre vi behöver, inte mindre demokrati.

De nationaldemokrater som utvecklat ett samarbete med subkulturella nazistiska grupper tycks ha tagit mera intryck av dem än av seriösa och politiskt mogna personer som Milld.

Nu vet vi att ND är ett smygnazistisk parti och att de samarbetar öppet med våldbejakande nazister. Vad är det mer vi behöver veta för att förstå att de aldrig någonsin, inte ens om hundra år, skulle kunna få något politiskt inflytande alls förutom några enstaka mandat i de kommuner där folk som röstat på dem inte ens vet vilka de egentligen är? De enda som kommer att ge stöd åt dem är 1) de naiva som inte vet vilka nazikopplingar de har 2) de korkade som tror att våldsbejakande nazism har en politisk framtid 3) de subkulturella som orienterar sig dit därför att de inte platsar någon annanstans i samhället.

När man betraktar utvecklingen inom ND i riktning mot öppet stöd till nazister så bör man passa på att ställa några frågor. Hur kan det komma sig att våldsbejakande nazister ägnar sig åt politik? Beror det på någon sjukdom eller på att de tror att just de behövs i vårt samhälle? Är de så dumma att de tror att en politisk rörelse kan växa om den innefattar mördare, bankrånare och andra kriminella? Vad beror det på att de kriminellt belastade inte lämnar politiken och överlåter den åt seriöst arbetande människor? Ett patologisk problem?

Det är på flera sätt med förvåning man ser hur ND blivit en del av den subkulturella naziströrelsen. Kan det möjligen finnas andra okända orsaker till att det kan ske? Har partiets infiltrerats av människor som vill koppla ihop det med nazism och därmed göra det omöjligt att nå politiska framgångar? Några av de avhoppare som Sverige idag har talat med lägger all skuld på Marc Abramsson personligen. De menar att han inte är någon infiltratör, men att han är en undermålig politiker, en loser som bara har nazister kvar runt omkring sig eftersom alla andra redan har övergett honom. De anser att ND är slut och att den som tror på en framtid för ND inte har fattat någonting.

Den här bloggen kommer i stort sett inte alls att bry sig om Nationaldemokraterna eftersom det bevisligen i det stora sammanhanget är ett meningslöst politiskt arbete de bedriver. Men för en del av de yngsta som söker en nationell rörelse att arbeta för vill vi i all välmening lyfta ett varnande finger. Skyll dig själv om du väljer att kasta bort ditt liv på en verksamhet som kommer att fördumma, förstöra eller kanske förgöra dig. Har du ett litet uns av intelligens i ditt huvud så väljer du att arbeta seriöst i kanske SD eller avvakta till du har mognat en aning.

Sverige idag – Redaktionen

17 svar to “Har Marc Abramsson gjort slut på ND?”

 1. […] Slut på ND […]

 2. Gnabb said

  Nationaldemokraterna har förklarat förlusterna de senaste åren med att tidningskampanjen var oerhört viktig att satsa på. Därför fick man bortprioritera partipolitiken. Problemet ligger dock inte där. Problemet ligger i att partiet tvingas dras med en inkompetent partiledare som är nazist som toppstyr partiet tillsammans med vavra suk. Omgivna av ja-sägare har det skapats en sekt inom partiet. Vardagen för många är att skänka pengar och arbeta så nära minimumlön som möjligt. Även angiverisystem är norm inom partiet. Den som inte är ja-sägare och som t o m öppet ifrågasätter partiledarens beslut blir med största sannolikhet utfryst och utsatt för repressalier eller uteslutning.

  Ett av mina starkaste minnen är när marc försökte få mig att hoppa av gymnasiet 2006 och istället få 3000 kr i månaden för att arbeta heltid under valrörelsen.

  Nåväl, jag är trots allt nationaldemokrat rent ideologiskt. Vilket man nästan skäms för idag.

  det bästa vore om partiet lades ner. Dom kan ju bygga företag och media istället. Då slipper deras nazistsekt smutsa ner oss riktiga demokratiska nationalister.

 3. Bowlaren said

  SD måste stå på sig, inte bli ett parti i mängden. Det finns liknande partier i andra länder, och funkar dom då ska det väl funka även i Sverige. Låt dom andra partierna kalla SD för rasister, det kommer vi inte ifrån. SD ska vara bestämda med vad dom vill, och dom måste sluta bråka i partiet, stänga av folk. Det är upp till SD själva nu, om dom ska växa eller dö ut. Många har röstat på SD, dom vill se resultat nu.

 4. Obekväma sanningar said

  Sigmund:

  Du skriver ”Det finns inte en enda anledning att försvara just nationalsocialism av alla de ismer som människan underkastat sig frivilligt eller ofrivilligt under en viss tid.”

  Jag håller inte med. Det finns många vettiga idéer i NSDAPs 25 politiska punkter, ”Min kamp” och den faktiska politik som bedrevs. Inte allt, men mycket i nationalsocialismen var och är fortfarande bra. T ex ett starkt djurskydd, en miljövänlig politik, nationalisering av vissa samhällsviktiga industrier, folkgemenskapstanken (broderskap med sina landsmän och etniskt medvetande), jus sanguinis (medborgarskap kopplat till härstamning), en solidarisk socialpolitik dvs folkhemstanken, eugenik, betoningen på folkhälsa (tobaksmotstånd, mycket idrott i skolan etc) m.m.

  Sedan finns det förstås mycket beklagligt med delar av den faktiska politik som fördes (t ex T4-programmet), krigsbrott etc. men det kan man också kritisera andra samtida länder för (tvångssterilisering i Sverige exempelvis) utan att för den sakens skull avfärda eller skuldbelägga landets statsideologi. Det går alldeles för mycket vinklade dokumentärer och filmer som beskriver tidsperioden på ett mycket ensidigt sätt, självklart för att främja en viss agenda.

  Jag tror alltså att en _demokratisk_ form av nationalsocialism, om man nu kan kalla det för det, inte alls skulle vara dålig eller förlegad för oss idag. Det vore inte heller alltför olikt hur Sverige var för kanske 60 år sedan i den etniskt homogena folkhemstiden.

  • Sigmund said

   Du skriver att du tror på en demokratisk form av nationalsocialism och att det skulle kunde leda till hur Sverige såg ut för 60 år sedan. Fört det första behövs det ingen nationalsocialism för att bedriva en politik som är kopplad till invandringsfrågan. Den är istället ett hinder. Invandringspolitiken skador går att reparera med enkel pragmatism. men det krävs politiskt inflytande för det. För det andra är din tro på en återkommande nationalsocialism ungefär lika verklighetsförankrad som kristna fanatikers tro på Jesus’ återkomst. INGEN form av nationalsocialism har någon framtid i Sverige. Det är ju diverse bankrånare och andra en garant för. Ingen normal människa vill ha med sådana element att göra. Du efterlyste i något inlägg här folk med status. Du fick ett bra svar av Ekorren, jag delar den inställning som hon eller han skrev. Det ser inte ut som om du är beredd att lyssna på människor som är klokare än vad du är. Du är fast i sekterismen.

   • Obekväma sanningar said

    Så kortsiktigt du tänker… Som om denna tid av lögner, idioti och skådespel kommer fortsätta förevigt. Fast i sekterismen? Jag är inte fast i någon sekterism. Jag är inte med i någon organisation överhuvudtaget. Jag stödröstade på SD i valet. Men jag tror inte, till skillnad från dig, att SD som det är i dagsläget kan vara Sveriges räddning. Det krävs mer än så.

   • Sigmund said

    Jag tänker inte kortsiktigt. Det är ingen här som har sagt att SD kan vara Sveriges räddning, men de kan vara det i högre grad än några nazistiska sekter som ju inte åstadkommit någonting alls. Om fler skulle ansluta sig till SD och arbeta för dem skulle mycket vara vunnet. Att klaga på SD men försvara nationalsocialism låter rätt skruvat.

 5. Obekväma sanningar said

  Ekorren. Det är bra, men långt ifrån tillräckligt. Vidare är ofta dessa ”invandringskritiker” allt för mjäkiga och har fortfarande beröringsskräck för vissa ämnen (judiskt inflytande i västländer, populationsgenetik/”rasfrågor”). Det är så rädda för att bli uppfattade som ”rasister” eller ”antisemiter” (vad som nu egentligen skulle vara fel med det förutom att man då hatas av de kräk som kör landet i botten) att det inte är mycket som skiljer dem från etablissemanget förutom att man vill ha en aning mildare invandringspolitik. Jimmie Åkesson sade att de inte gärna talar om etnicitet och att ”vem som helst kan bli svensk” vilket är stenkorkat. Svenskhet – etnicitet överhuvudtaget – handlar delvis om ursprung, dvs. härkomst, och det är bra mycket viktigare än att dansa runt midsommarstången eller andra beteendemönster som förändras från år till år… Sverige bör inte bli som kulturnationalistiska USA, Sverige bör förbli svenskt och europeiskt. Det genetiska arvets betydelse för civilisationens uppkomst, för de faktorer som ger upphov till välstånd, hälsa, vetenskap, teknik och konst är kraftigt underskattat bland politiska aktivister idag av ideologiska skäl. En mulattisering av den svenska befolkningen vore inte önskvärd oavsett hur mycket sill och potatis nykomlingarna äter. Se t ex hur man från SDs håll behandlade Isak Nygren för det hemska brottet att ha kritiserat rasblandning. Se hur man på bloggen PI bannlyser alla som kritiserar Israel eller tar upp hur en etnisk minoritet, nämligen judarna, har extremt oproportionerligt inflytande idag och hur det påverkar oss negativt. Sådan feghet och beröringsskräck måste försvinna om SD inte vill bli som de gamla partierna. Expo och media kommer jaga dem oavsett så det är inte en ursäkt.

  Jag har inte talat positivt om kriminella nationalsocialister. Jag har inga höga åsikter om dem. Men snarare på grund av deras beteende och låga politiska intelligens än för deras åsikters skull, även om jag själv föredrar demokrati (gärna någon form av direktdemokrati snarare än representativ) över nationalsocialismens ledartanke och totalitära inslag.

  SD bör självklart inte bli som nationalsocialisterna, men de bör heller inte kompromissa bort allt, de måste våga diskutera alla frågor så att vi får ett öppnare samhällsklimat än det nuvarande stela och repressiva.

 6. Jern&Betong said

  Att ta tjuren vid hornen är en omskrivning av att leva och agera i verkligheten.Tyvärr ser det ut som om ND är på väg ut i en ökenvandring.Kanske finner partiet en oas där det kan tyna bort.

 7. Obekväma sanningar said

  Nog för att jag föredrar demokratisk nationalism och avskyr subkulturen i många av de nationalistiska organisationer som finns, men folkets överlevnad är väl ändå överordnat valet av statsskick? Är inte, rent hypotetiskt, nationalsocialism bättre än mångkultur, om rätt personer skulle hålla i det?

  • Sigmund said

   OS: Du frågar ”Är inte, rent hypotetiskt, nationalsocialism bättre än mångkultur, om rätt personer skulle hålla i det?” Faktum är att vilken -ism som helst kan vara bättre är mångkultur om rätt folk håller i den. Liberalism kan vara jättebra om rätt folk håller i den, konservatism och tom kommunism kan vara jättebra om rätt folk håller i den. Så varför just nationalsocialism, en -ism som i praktiken enbart var till för det tyska folket under den tid det begav sig. Den är död och begraven och kan aldrig återuppstå eftersom den tid och de omständigheter som skapade den är borta. De svenska subkulturella element som kallar sig nationalsocialister är huvudsakligen asociala sekterister, inget annat. Tro mig jag vet.

   • Obekväma sanningar said

    Jag är övertygad om att de som kallar sig nationalsocialister, även om många av dem nu är degenererade subkulturalister utan taktkänsla och politisk intelligens, åtminstone har ädla mål till skillnad från dagens liberaler och marxister. Att skapa intern fiendskap och angripa både till höger och vänster om en själv och så isolera sig helt är kanske inte produktivt. Då är det bättre att varken angripa eller samarbeta med dem, utan helt fokusera på de verkliga motståndarna: nationalismens fiender.

   • Sigmund said

    OS: De flesta sunda människor har nog ädla mål, men en del människors ädla mål är inte ädla i andra människors perspektiv. Människor som hyllar eller stöder våldsbejakande rörelser har inga ädla mål, men de kanske inbillar sig det. Det finns inte en enda anledning att försvara just nationalsocialism av alla de ismer som människan underkastat sig frivilligt eller ofrivilligt under en viss tid. Varför en svensk skulle göra det är ännu mindre begripligt än om en tysk skulle göra det. Det är inte att skapa fiendskap att upplysa om rörelser som skadar saken, om människor som förstör svenska ungdomar eller om subkulturens förödande inverkan på vilsna människor. Det är en medborgares skyldighet att varna för sådant som söndrar och förstör. De subkulturella naziströrelserna splittrar och förstör, de har i stort sett enbart åstadkommit problem både för sig själva och för samhället.

  • Elaka Svennen said

   Obekväma Sanningar:

   Den riktigt Obekväma sanningen är den breda acceptansen för yrkeskriminella nazister i den ”nationella rörelsen”.

   In contrary to popular belief, i dessa nazistgäng fostras inga arier för det kommande nazistiska världsherraväldet; utan Klas Lund & C:Os cellkamrater.

   • Obekväma sanningar said

    Det kan jag visserligen hålla med om och samtidigt beklaga. De lever långt ifrån upp till sina egna ideal. Jag antar att det är för att det repressiva samhällsklimatet gör att endast de med inget rykte att förlora, arbetslösa huliganer och samhällets bottenskrap, söker sig till dessa rörelser.

    Det som är nödvändigt är att människor med status – advokater, ingenjörer, läkare, professorer – vågar ta steget och bekänna sig som nationalister, trots risken, så att det upphör vara något skamligt, så att vettiga människor inte avskräcks från att gå ut med sina åsikter. Vi har inte råd att vara för ängsliga, annars finns inte Sverige om några decennier. Inte något Sverige värt att älska och leva i iallafall.

   • Ekorren said

    Obekväma S. Det finns ju massa folk som har tagit steget ut i offentlighetens ljus. SD har väl omkring 600 bara som är invalda i olika fullmäktige. Utöver dem finns det gott om demokratiskt sinnade invandringskritiker utanför SD som sliter som djur för att åstadkomma något. Varför kan inte dessa nazister lyssna på folk som är kloka istället för lyssna på sina sektledare. Det du efterlyser finns ju redan. Alla de yrkesgrupper du nämner finns redan representerade bland aktiva invandringskritiker, men nazisterna uppträder ju som förståndshandikappade när de inte ens är kapabla att skapa en valorganisation. Om ”människor med status” skulle nedlåta sig att ta intryck av kriminella nazister vore de näst intill efterblivna. Att kriminellt belastade nazister inte tar intryck av invandringskritiker med status visar att de saknar de kvaliteter som behövs för att få ha det minsta politiska inflytande.

 8. jesse fransson said

  jag har skrivit en artikel på min blogg ang Nationell idag och Nd. Artieln heter (Judar hat och förbannelse)National”demokraterna” har alltid varit nazister, Hennix var och är det och Abrahamsson är det, jag minns mycket väl alla avhopp från Sd till Nd, tyvärr var jag också och nosade på Nd men glad att jag aldrig gett dom min röst vid något val

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: