Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Sverigedemokrat konstaterar: Judar vänstervridna!

Posted by sverigeidag på april 15, 2011

Redan rubriken kan ju få en del att tro att det är nazistiskt att ha åsikter om hur den judiska gruppen väljer att se på politiken i den samhällen de vistas i. Så är inte alls fallet.

Det är väldigt vanligt att opinionsinstitut tar reda på hur olika väljargrupper röstar. Arbetare, tjänstemän, kvinnor och män i vissa åldrar röstar lite olika av många orsaker. Det brukar ju sägas att ”outbildade unga män” i hög grad röstar på Sverigedemokraterna. Men när samma ”outbildade unga män” röstade på sossarna i föregående val så var de inte outbildade utan ”arbetare”. Resultat av opinionsundersökningar går därför alltid att omtolka för den som vill det.

Även när det gäller hur etniska grupper röstar finns det statistik på det, främst i USA, där man inte räds statistik för någonting. Det finns ett visst intresse för hur olika minoriteter röstar eftersom det flera gånger har visat sig att de röstar etniskt i högre grad än vita. Någon med kubanskt påbrå som ställer upp i val i exempelvis Miami får fler exkubaners röster än vad andra kandidater får. Detta oavsett vilket parti de ställer upp för.

När Obama vann presidentvalet sist så röstade en överväldigande majoritet av de svarta på honom. Men det var inte bara svarta som röstade på honom, en klar majoritet av många andra minoritetsgrupper lade sin röst på honom trots att de inte visste vilken politik han hade för avsikt att bedriva.

En etnisk grupp som i hög grad röstade fram Obama var judarna. Hela 78 % av de som såg sig som judar röstade på Obama och den siffran slogs bara av de svarta som röstade på Obama till nästan 95 %.  Ändå finns det människor som tror att etniciteten inte betyder någonting.

Etniciteten betyder något
Det brukar sägas att individer från den judiska folkgruppen styr våra medier, att de äger filmindustrin, medierna, skivbolagen och att de kontrollerar finansindustrin. Bortsett från det sjukliga hatet mot judar från efterblivna nazister så finns det en del fakta man kan förhålla sig till. Det är inte kontroversiellt att ventilera ämnet, det är snarare nyttigt för att ge en korrekt bild av vad som är sant och vad som är falskt.

Eftersom etniciteten betyder mer för nästan alla andra etniska grupper än för svenskarna bör man försöka sätta sig in i hur andra tänker. Hur svenskarna resonerar begriper det flesta redan. Vi är undfallande och vågar inte tala om oss själva som en kollektiv grupp, vi talar inte längre om ”oss” svenskar eller ”vi” svenskar, vilket var vanligt förr. Nu är det istället invandrargrupper som vågar tala om sig själva i kollektiva termer, ”vi somalier”, ”vi kurder”, ”vi samer” etc. Det är därför media är så vansinnigt rädda för at vi ska säga ”vi” om oss svenskar och ”dom” om sådana som inte hör hemma i Sverige.

En annan etnocentrisk grupp är den assyriska i Södertälje och de flesta medlemmar i gruppen har en starkare känsla för sin nationalitet eller etnicitet än för Sverige och svenskarna. Den egna gruppen är nummer ett – och det är inget fel med det – det är ett fullkomligt naturligt förhållningssätt. Men det är ganska många etniska eller främmande religiösa grupper som ser sig som nummer ett – och prioriterar sig själva först – och det svenska Sverige är inte något de bryr sig så mycket om, mer än som mjölkkossa kanske.

Sverigedemokrat klargör frågeställningen
Den sverigedemokratiske politikern Tommy Hansson  har försökt fördjupa sig i den judiska gruppens politiska ställningstaganden och tillhörighet och kommit fram till en del intressanta resultat. Han berättar på sin blogg om hur den amerikanske politikern John McCain i valet 2008 inte lyckades attrahera judiska väljare i särskilt stor utsträckning, trots en massiv politisk insats till stöd för Israel. Istället fick den mera Israelkritiske och islamvänlige Obama en majoritet av den judiska rösterna. Enligt den judiske konservative tänkaren Norman Podhoretz så har judarna en tradition av att rösta vänster. Han säger att ända sedan 1928 har judarna i USA röstat eller bildat opinion för presidentkandidater från Demokratiska partiet med hela 75 procent.

Tommy Hansson skriver om det på sin blogg:

”Sålunda har, konstaterar Norman Podhoretz, de amerikanska judarna genomgående stött en lång rad klassiska vänsterkrav som exempelvis ökade statliga utgifter, växande offentliga förmåner för de fattiga och de lägre klasserna, större regleringar inom näringslivet, rättigheter för de homosexuella, nära nog obegränsade möjligheter till abort, förslag till vapenkontroll, ökad makt till den fackliga rörelsen, hjälp till självmord samt förbud mot skolböner.”

Enligt Podhoretz föredrar sekulariserade och liberala judar en vänsterpolitik då den sägs svara mer mot den judiska gruppens intressen och värderingar. Men i praktiken blir det så att den judiska liberalismen uppträder främst i det sekulariserade samhället, när den berör den judiska gruppen ser den annorlunda ut. Inom den judiska ortodoxin är abort bara tillåtet om moderns liv är hotat, homosexualitet och självmord är förbjudet. Så när den judiska gruppen i USA äger stora kommersiella medier, TV-stationer och skivbolag blir det nästan alltid en politisk styrning som missgynnar vit konservatism, men gynnar liberalism, judisk etnocentrism och mångkultur.

Samma sak är det i Sverige. När Bonnierkoncernen som ägs och kontrolleras av den judiska familjen Bonnier får det effekter på hela koncernledningen från toalettstädarnivå till den högsta ledningen. Även om en del inte vill höra det så påverkar det vårt samhälle mer än de flesta etniskt omedvetna svenskar anar. Det är inte så svårt att leda i bevis att Bonnierkoncernens press gynnar liberalism och vänsterrörelser, men missgynnar äkta konservatism, svensk traditionalism och borgerlig sans. Ledarsidor, kultursidor och nöjessidor är fulla av mångkulturell mångfaldsstrategi. Familjen Bonnier har inget intresse av att Sverige ska var ett svenskt land, det har de framhållit gång på gång i sina spalter och andra ägarsammanhang.

Nu finns det nog en och annan sverigedemokrat som får höjt blodtryck av att höra sådana sanningar. Istället för att blunda för var mångkulturens främsta propagandister finns borde de öppna sina ögon. Det är varken antisemitism eller nazism att förhålla sig sakligt till hur en majoritet av den judiska gruppen agerar. Inte alla judar. Det finns många judar som inte ser sig som en del av det judiska kollektivet utan har assimilerats väl och uppträder som vilken ansvarstagande svensk som helst. Det ska vi glädjas åt att de gör. Så när nazisterna angriper Kent Ekeroth eller andra med judisk börd som faktiskt arbetar för Sverige visar de hur lite de vet och förstår. De är bara fyllda av hat, inte bara mot judar utan mot människor av alla de slag, även mot helt vanliga svenskar som bara råkar ogilla nazisternas ofta subkulturella eller kriminella beteenden.

Barbara Lerner Spectre
Däremot är det sant att det delvis finns en judisk agenda som drivs på av judiska extremister. Men just när judar ivrar för mångkultur och svenska nationell självförnekelse är det märkvärdigt tyst överallt. Barbara Lerner Spectre är en amerikansk judinna som har bosatt sig i Sverige för att bygga mångkulturella nätverk och skynda på avvecklingen av det svenska Sverige. Hon har fått ekonomiska bidrag och stöd från den svenska regeringen för att sätta upp organisationen Paideia. Syftet med den är att stärka judarnas och judenhetens inflytande i Sverige. När hon eller andra judar som ivrar för mångkultur kritiseras kallar de kritikerna för ”antisemiter” istället för att svara i sak med argument på anklagelserna.

Spectre framträdde i Israelisk TV förra året och förklarade tydligt vad hon arbetar för:

”Jag tror att det är ett återuppvaknande av antisemitismen därför att vid den här tiden har Europa ännu inte lärt sig att bli mångkulturellt. Jag tror att vi kommer att bli del av den förändringen, som måste ske, Europa kommer inte att förbli det monokulturella samhälle som det har varit det senaste århundradet.

Judarna kommer att vara i centrum av det. Det är en stor omvandling för Europa att åstadkomma, de går nu in i en mångkulturell tid och judarna kommer att bli illa sedda på grund av vår ledande roll, men utan den ledande rollen och utan den omvandlingen kommer inte Europa att överleva.”

Det TV-program hon framträdde i hade ett inslag om hur judar förföljs av antisemitiska stämningar i Malmö och tvingas flytta därifrån. Man skulle ju kunna tycka att de hade kunnat nämna, åtminstone i förbigående, att den grupp som drabbats värst  i Malmö är etniska svenskar. Det är oftast svenskar som drabbas av de mångkulturella gängens framfart och det är huvudsakligen svenskar som flyttar bort från Malmös gettoliknande områden. Men den judiska etnocentrismen brydde sig inte om hur värdnationens folk drabbas.

En annan judinna som varit etablerad här utan att assimilera sig är Lena Posner Körösi verksam i den judiska församlingen i Stockholm. I november 2009 uttalade hon sig i Svenska Dagbladet om SD:

“- Jag kan utan att darra på manschetten säga att detta är förfärligt. Jag delar inte Jimmie Åkessons eller Sverigedemokraternas uppfattning i någon fråga. Det är uppenbart vad de har för historia och ursprung. Brunskjortor. Detta är populism. De pekar ut muslimerna nu, i morgon är det judarna, sedan är det alla andra grupper. De tongångarna känner vi igen alltför väl.” (SvD den 20 november 2009)”

Personer med judisk bakgrund som arbetar för mångkultur har i praktiken hela Bonnierkoncernen bakom sig, och det är ingen liten maktapparat. Nu är det naturligtvis inte bara judar som ligger bakom den mångkulturella agenda. Det är en missuppfattning och en myt som nazisterna sprider.

Mest svenskar bakom mångkulturens införande
De allra flesta som ligger bakom mångkulturens införande är svenskar, svenska politiker, svenska journalister, svenska opinionsbildare och svenska ”professorer” och ”docenter” som ständigt får breda ut sig i Bonnierpressens spalter och förklara för oss andra, som bor i eller nära förorten, hur fint det är med mångkultur. Själva bor de i etniska svenska villaområden och åker på sin höjd till närmaste pizzeria när de inta orkar laga mat. Då visar de sedan sin uppskattning över den lättillgängliga maten genom att hylla en politik som tar död på det svenska majoritetssamhället inom ett par generationer. Det är i riksdagen besluten om vår framtid fattas och de flesta som har röstat fram den mångkulturella agendan där är svenskar. Nazisterna tror att det alltid är judar bakom allt elände och att de styr oss med fjärrkontroller, men riktigt så illa är det inte. Många till synes vanliga hyggliga svenskar ligger bakom införandet av mångkultur på samma sätt som de en gång var hyggliga och eftergivna mot nazisterna. Nu vill de införa en mångkultur som innebär dödsstöten för det svenska Sverige, den innebär att Sverige blir islamiserat. Dessa till synes hyggliga svenskar, som naturligtvis inte är hyggliga, de är bara förbannat korkade, får god hjälp av den inflytelserika Bonnierpressen. Sverigevännerna har ingen media att sätta emot, inte heller några organisationer som tillvaratar svenska intressen på ett seriöst sätt.

Vi är på väg att förlora vårt land. Ytterst få begriper vilka som driver på utvecklingen mot alltmer mångkultur, ännu färre vågar påpeka det. Ska vi aldrig någonsin våga identifiera de krafter som förstör vårt land bara för att vi är rädda. Klarspråk och sanningar kan inte skada vårt land, det kan däremot tystnad och rädsla göra.

JH

2 svar to “Sverigedemokrat konstaterar: Judar vänstervridna!”

  1. […] Sverigedemokraten Tommy Hansson har liksom många andra börjat inse att judarna som grupp (inte alla enskilda judar) ligger politiskt åt det liberala hållet. SI har kommenterat det här. […]

  2. Obekväma sanningar said

    Du har rätt på alla punkter.

    Men man ska notera att medan de flesta i Sverige som agerar för mångkultur är svenskar, har idéerna till stor del sitt ursprung i judiska akademikers och aktivisters verk. Läs t ex Kevin MacDonalds ”The Culture of Critique”. Här i Sverige är den som bär det största ansvaret för mångkulturens införande 1975 David Schwarz, och de minoritetsaktivister omkring honom som lobbade för ”integration” på 60-talet.

    Vad gäller Ekeroth så gör han att bra arbete, men han påverkas fortfarande av att han identifierar sig som jude: hans fixering vid Israel-frågan och antisionistiska muslimer pekar på det. Han har bara en annan åsikt än de allra flesta judar om ”what’s good for the Jews”. Det kan vara problematiskt att han är partisk eftersom han som partirepresentant tar ställning i en utländsk konflikt som öht. inte berör Sverige vilket knappast gynnar SD. Vidare kan man fråga sig varför en icke-svensk person ska vara en topp-företrädare för svensk nationalism. Tänk om en kristen icke-jude på motsvarande sätt var en företrädare för judisk nationalism i det israeliska parlamentet, det är otänkbart och absurt.

    Helt säkert är kritik mot Israel och den organiserade judenheten inte populärt i dagens SD? Vi har ju t ex fanatikern Tommy Hansson som hotar Carl Bildt med Folke Bernadottes öde och bloggen PI som ivrigt censurerar alla åsikter de inte tycker om oavsett hur de framförs och trots att de följer reglerna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: