Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Isak Nygren lämnar Sverigedemokraterna

Posted by sverigeidag på mars 30, 2011

En ung begåvad Sverigedemokrat har tvingats lämna partiet. Isak Nygren blev nyligen föremål för ett uteslutningsärende, men valde självmant att lämna partiet innan uteslutningen verkställdes.

Fallet Nygren är ganska intressant då det visar vilken anda som finns i partiet och vilken förakt partiet visar mot begåvade ungdomar.

När Isak Nygren gick med i Sverigedemokraterna var det för att han sympatiserade med partiets politik och ville hjälpa till att göra något åt den extrema invandringspolitiken i vårt land, inte för att han ville skada partiet. Isak bor i Katrineholm och är ersättare för SD i kommunfullmäktige.

Innan vi förklarar vad som drabbat Isak bör det sägas att han inte bara är väldigt klok, han kan tänka själv också och är inte rädd för att framföra sina åsikter. Sådana som Isak är just vad Sverige behöver, modiga unga män som har kloka åsikter och gärna framför dem. Liksom många andra tycker han om att debattera och diskutera olika politiska ämnen och gör det gärna om det finns någon att debattera mot.

Isak har vid några tillfällen skrivit inlägg på debattforumet nordisk.nu där han varit anonym ända tills extremisttidningen ”Expo” avslöjade hans användarnamn. Efter en del relativt oförargliga inlägg på forumet fick Isak via en artikel i Expo reda på att han var föremål för ett uteslutningsärende. Den som låg bakom uteslutningsärendet var Therese Borg i SD-Sörmland, samme Therese som vill att svenska barn ska tvingas umgås med muslimer för att muslimerna ska ”integreras” bättre i det svenska samhället. (Kommentar om motionen från Therese Borg)

Therese visade sig snabbt vara den intolerante personen i partiet. Hon bröt all kontakt med Isak och ville inte ens tala med honom. Hur utstött känner sig inte en ung kille då?

Samtidigt förklarade Therese sin åsikt på den egna bloggen:

”Öppen svenskhet. Det är vad vi i Sverigedemokraterna står för. Det innebär att vem som helst kan bli svensk. Det handlar om att anpassa sig till våra grundläggande och gemensamma värderingar, om att ta till sig de sociala koder som är typiska för oss svenskar och om att lära känna och respektera vårt kulturarv. Gör man detta känner man sig säkerligen svensk, och betraktas också som svensk. I vilket land man är född, varifrån ens föräldrar kommer, vilken hudfärg man har… inget av detta spelar någon som helst roll. Inte för mig, och inte heller för partiet. Finns det sedan enskilda individer som inte ställer upp på detta synsätt på svenskhet så får det stå för dem. Jag rekommenderar dock att de söker sig till ett annat parti än SD i så fall.

Den här inställningen som hon och en del andra Sverigedemokrater framför är helt befängd. Sverigedemokraternas uppgift ska vara att stoppa massinvandringen, inte att försvara att ”vem som helst kan bli svensk oavsett hudfärg” och att låta så politiskt korrekt som möjligt. Vi som röstar på partiet röstar inte på SD för att vi instämmer i vad Therese Borg säger utan för att vi vill stoppa invandringen från främmande kulturer och få tillbaks vårt land. Vad Therese gör är att hon försöker påtvinga andra ett ganska extremt förhållningssätt som bara kan liknas vid etablissemangets mångkulturella agenda. Vad hon gör är att hon bidrar till att överge den svenska etniciteten och känslan för att vi svenskar faktiskt är ett folk som har rätt att finnas både idag och i framtiden. Dessutom uppvisar hon ett mycket stort förakt när hon säger att hon inte accepterar Isaks åsikter. På det sättet liknar hon vilken folkpartist som helst.

Just i fallet Isak Nygren är det Therese som är skurken, inte Isak. Han skriver på sin blogg om Therese:

Hon är inte bara okunnig om Sverigedemokraternas grund utan uttrycker sig ganska avvikande från politiken genom att vara svenskfientlig i nästan samma stil som vänsterpartister och miljöpartister brukar låta. Jag skall citera dessa delar i principprogrammet där hon går emot politiken senare när jag skall citera delar ur mitt försvarsbrev till medlemsutskottet inom partiet. Jag gjorde tydligen mitt största misstag genom att betrakta henne som en vän, och undrar om hon brukar knivhugga sina vänner i ryggen på liknande sätt? Jag är visserligen arg på bland annat henne, men jag är faktiskt mest besviken på detta beteende.”

Isak fick alltså oväntat kännedom om uteslutningsärendet mot honom genom att läsa extremisttidningen ”Expo”. Så hade Therese Borg ordnat det. När själva ärendet om uteslutning formulerades så citerades vad Nygren sagt på nordisk.nu.

”Jag har inget emot om vita, det vill säga alla som har europeiskt ursprung skaffar barn emellan, men jag skulle ha det svårt att se det positiva om det blir en blandning mellan negrer, asiater etc.”

Therese Borg anser att det är ”partiskadlig verksamhet” att uttala sig så. Citatet från Isak är dock lösryckt ur sitt sammanhang och kräver en del förklaringar. Isaks uttalande sakande visserligen akademisk finess, men i sak finns det ingenting att anmärka på. Det är inget negativt att ogilla rasblandning, det är snarare ett bevis på att man har en sund inställning till mer eller mindre påtvingad rasblandningspolitik som ”integrationen” i praktiken är. Men visst kan man formulera sig bättre. Isak har därför skrivit ett försvarsbrev till SD:

” Svar angående personärende

Först vill jag be om ursäkt för mitt uttalande och att det har varit till skada för partiet. Men tänk på att detta är trots allt en tillfällig skada för SD medan skadan antagligen är permanent för min framtida karriär.

Själva uttalandet:

”Jag har inget emot om vita, det vill säga alla som har europeiskt ursprung skaffar barn emellan, men jag skulle ha det svårt att se det positiva om det blir en blandning mellan negrer, asiater etc.”

Syftet med detta uttalande var att provocera en person på forumet som jag diskuterade med. Det var därför som jag använde detta språkbruk. Jag använder med andra ord aldrig detta ordbruk annars. Ett problem för mig har visat sig några dagar efter mediadrevet är att jag uppenbarligen inte har varit tillräckligt tydlig i mina uttalanden i media, främst Expo, eftersom det var så många som har missuppfattat det hela. Jag sade att jag står bakom uttalandet i betydelsen att jag erkände att jag skrev det. Det var inte mer än så.

Om man bortser från själva formuleringen så har jag faktiskt inte gått emot SD:s politik egentligen. Jag ska citera delar av principprogrammet här nedan:

Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland befolkningen. Av det följer att den nationalistiska principen – principen om en stat, en nation – är grundläggande för Sverigedemokraternas politik.

Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent.

Och:

Enkelt uttryckt tillhör två människor samma nation om de delar samma kultur. Samtidigt är förhållandet mer komplext än så, beroende på vad man väljer att tolka in i kulturbegreppet. Ovan har kultur definierats såsom ”den omgivning av självklarheter, minnen och föreställningar som vi lever i och som vi är med om att forma”. För att vi ska få en mer fullständig definition av nationen, måste sådant som språk, religion, lojaliteter och ursprung tillfogas. Man ska alltså också kunna känna igen varandra såsom tillhörande samma nation. Nationen utgörs av folket och dess särart.

Och:

För den svenska nationens del gäller följande: svensk är den som av sig själv och som av andra uppfattas som svensk. I praktiken innebär detta ett slags öppen svenskhet, med möjlighet för människor med annat ursprung att tillhöra den svenska nationen. Dock, nationstillhörighet är inte detsamma som medborgarskap. Att helt uppgå i en nation kan ta flera generationer. Däremot ska medborgarskap kunna erhållas även av icke-svenskar, så länge detta inte leder till en allvarlig kränkning av den nationalistiska principen. I huvudsak ska dock svenskt medborgarskap vara ett privilegium avsett för svenskar.

Som ni kan se sprudlar det av etnonationalism i principprogrammet. Detta ställer jag upp på. En annan aspekt i det hela är att jag faktiskt inte uttalar mig rasistiskt eftersom jag inte ens nämner något om människovärdet eller att jag vill ha en hierarki baserat på folks etniska ursprung. Personligen så ställer jag upp på alla människors lika värde och rättigheter. Eftersom SD är det enda partiet i Sverige som faktiskt är för detta utan att hyckla så säger det självt att jag inte är rasist. Har vi en så liten invandring som SD vill ha så är assimileringsprincipen inget problem, vilket är helt okej för min del. Det är ju trots allt inte invandringen i sig som jag är emot.

I sakfrågan i uttalandet så har jag rätt om man ska tro på alla undersökningar i ämnet. Här nedan kommer jag att källhänvisa till några intressanta länkar för mer läsning:

Study: students of mixed race suffer more health problems – Noteworthly News

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0DXK/is_20_20/ai_111529997/

Mixed-race kids in Korea withdrawing from school at an alarming rate

http://mixedchild.com/news/August2009/Korea_School_Withdraw.htm

Finding bone-marrow donors a problem for mixed-race patients

http://www.nowpublic.com/health/finding-bone-marrow-donors-problem-mixed-race-patients

Angående adoptivbarn:

Adoptivbarn är överrepresenterade på SiS ungdomshem

http://www.stat-inst.se/press/nyhetsarkiv/1999/adoptivbarn-ar-overrepresenterade-pa-sis-ungdomshem/?resid=780653071&q=adopterade&ilang=sv&hitnr=4&url=http://www.stat-inst.se/press/nyhetsarkiv/1999/adoptivbarn-ar-overrepresenterade-pa-sis-ungdomshem/&uaid=153459E7F5A5F63158EFD7CE9C68C037:38332E3232372E3138302E313433:5246020038982172931

Behandlingsverksamheten

http://www.stat-inst.se/vara-institutioner/sodra-regionen/sis-ungdomshem-folasa/sa-arbetar-vi/behandlingsverksamheten/?resid=1766326154&q=adopterade&ilang=sv&hitnr=3&url=http://www.stat-inst.se/vara-institutioner/sodra-regionen/sis-ungdomshem-folasa/sa-arbetar-vi/behandlingsverksamheten/&uaid=120D19E7E63A1D089B6232E7F2C7FF02:39322E33322E34312E313236:5246020039215703434

Adoptivbarn (sidan 6)

http://www.stat-inst.se/documents/Publikationer/allmanna-rapporter/1997/1997-9-behandling-av-utsatta-ungdomar-en-lagesrapport.pdf

Det här är ingen vetenskaplig artikel men den är fortfarande mycket intressant:

‘I love my mixed race baby – but why does she feel so alien?’

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-467787/I-love-mixed-race-baby–does-feel-alien.html

Sedan har jag några frågor angående denna artikel:

”Vi ska inte blanda negrer & andra”

http://www.aftonbladet.se/nyheter/aftonbladetgranskar/article8417415.ab

Varför tar inte SD avstånd från Lars Erik Aldin? Jag har pratat med honom om den här artikeln. Enligt hans utsago så har han varit medlem i SD sedan 1988. Är det för att han har skänkt mycket pengar till SD som han får vara kvar?

Nu ska jag återgå till mitt ärende.

Jag hade ärligt talat inte räknat med att komma in i kommunfullmäktige i Katrineholm, inte ens som ersättare. Men nu har jag det och då får jag ta mitt ansvar. Jag hade nämligen tänkt ligga väldigt lågt den här mandatperioden eftersom jag utbildar mig. Jag känner att jag kan offra tid att sitta på kommunfullmäktigemöte en gång i månaden trots att jag egentligen inte har tid. Jag vill visserligen sitta i kommunfullmäktige, men det blir svårt i och med studierna, men helt omöjligt är det såklart inte.

Något som bör vägas in i beslutet är att SD Katrineholm har 34 medlemmar. Dock är det endast 5 stycken inkluderat mig själv som är aktiva i lokalföreningen. Dessutom är jag den ende som inte är pensionär.

Vi står inför en mindre kris på lång sikt om vi inte får fler aktiva medlemmar. Blir jag utesluten så kommer krisen komma fortare. Blir jag kvar i partiet och att vi förlorar en av de aktiva oavsett om det är privata skäl inkluderat svår sjukdom eller rent av dödsfall, så får vi krisen i alla fall. Jag har dessutom ända sedan jag blev medlem i partiet försökt få de andra att bli mer aktiva i utåtriktade aktiviteter. Det är något som jag än så länge inte har lyckats med, men jag vill inte ge upp än.

Sedan har jag ett flertal förslag på motioner och interpellationer som nödvändigtvis inte har något med invandringen att göra, för att bredda SD:s lokala politik. De andra i SD Katrineholm gillar inte mitt uttalande men de säger att de fortfarande har förtroende för mig.

På sikt kommer jag att bli en större tillgång för SD Katrineholm men även eventuellt även för SD på högre nivå, med tanke på min utbildning. Jag går nämligen förvaltningsprogrammet på Södertörns högskola, där min inriktning är statsvetenskap. Jag studerar religionsvetenskap och arkeologi för övrigt också, men dessa två lär knappast komma till användning inom politiken.

Jag står ju bakom SD:s politik vilket är därför jag är medlem samt kandiderar för partiet. Det finns ju inga andra partier som jag ens kan tänka mig vara medlem i. SD har ju som bekant problem med att hitta kandidater när det är val. Det vore i så fall inte bra om man utesluter folk som vill vara aktiva i partiet som dessutom kan tänka sig att kandidera i partiet.

Om ni utesluter mig så är det för att media och framförallt Expo som vill sabotera för partiet. Det innebär att de inser att de har inflytande över partiet, vilket kommer innebära att både partimedlemmar och väljare tappar förtroende för partiet. Media och framförallt inte Expo, ska få sätta agendan inom partiet. Ni bör ha i åtanke att jag faktiskt har ett visst stöd från folk både internt och externt.

Eftersom jag inte har gått emot SD:s politik så vore det verkligen konstigt att utesluta mig på grund av det. Det skulle även vara otroligt konstigt att utesluta mig på grund av ett inlägg av totalt flera tusen inlägg som jag har skrivit på internet genom åren. Då är man extremt selektiv å det grövsta

Jag anser att partiet inte ska lägga sig i vilka sidor jag besöker, framförallt inte på en sida där jag har haft längre än vad jag har varit medlem i SD. Jag sökte mig dit för att ta debatten mot nazisterna som finns där. Dessutom är jag knappt aktiv där längre dels på grund av bristande intresse samt att jag har studier att tänka på.

Det SD bör göra när Expo och eventuell annan media hetsar mot enskilda partiföreträdare är att försvara den personen oavsett vad sakfrågan handlar om. I bland annat mitt fall har Expo brutit mot ett antal lagar. Det första är att överhuvudtaget ha hackat ett forum. Faktum är att jag var anonym på det forumet, vilket jag inte längre är på grund av Expo. För det andra så har Expo men även andra medier som har använt Expo som källa, förtalat mig på grund av alla skriverier som är extremt vinklade, och i vissa fall rena lögner. Det har Expo gjort sedan juni 2010. Om jag inte minns fel så blev Nordisk.nu hackade under våren 2010.

————–

Mitt förslag till er är att jag blir kvar i partiet och blir kvar som ersättare, så kommer jag försöka fortsätta hålla en låg profil under den här mandatperioden så mycket som möjligt. För jag hoppas att ni inser att ni kommer att hyckla extremt mycket om ni utesluter mig. Jag hoppas att vi kan komma överens för husfridens skull, men även i andra saker. Jag är ju trots allt inte ideologiskt avvikande.

Jag hoppas att ni tar ert förnuft till fånga och inte hycklar genom att utesluta mig, som sagt. Med tanke på vad Björn Söder sade om Expo i Aktuellt den 2 mars, så är det upp till bevis från er sida genom att förhålla sig till det han sade och stå för det gemensamt. Om ni skulle finna något som är otydligt eller undrar om något annat så kontakta mig gärna innan ni tar ert beslut.

Med vänliga hälsningar

Isak Nygren”

I samband med sitt försvarsbrev förklarade Isak varför han lämnade SD. Han gjorde det inte av ideologiska skäl utan därför att SD inte hanterar sina uteslutningsärenden på ett korrekt sätt. Och det har han verkligen rätt i.

Isak skriver:

Om partiet fortsätter att utesluta (eller får folk att ”lämna” partiet) aktiva medlemmar, så kommer det gå samma väg för Sverigedemokraterna som för Ny Demokrati. Partiet har massor av medlemmar och medlemsökningen fortsätter. Av vad jag har sett så har vi visserligen fått fler medlemmar, men det betyder ingenting när vi får allt färre aktiva i partiet, vilket Katrineholm är ett exempel på detta. Partiets framtid kommer att hänga på om partiledningen gör en ”sent ska syndaren vakna” eller byts ut, så att det går rätt till. Mig kvittar det om det sker på ett av dessa två alternativ, bara ett av dessa faktiskt händer. Missuppfatta mig inte. Det finns faktiskt vettigt folk både i partistyrelsen som såväl på riksdagskansliet. När det gäller partistyrelsen är de uppenbarligen i minoritet.”

Den kloke Isak hade många synpunkter på turerna i det egna partiet, eller snarare f.d. egna partiet. Hur han ser på sin politiska framtid framgår av texterna på den egna hemsidan:

”I dagsläget har jag inte lämnat min stol i kommunfullmäktige i Katrineholm. Jag skall fundera på hur jag skall göra i den situationen. Under tiden jag gör det så kommer jag inte besätta den, för att det känns inte rätt att jag sitter som ersättare för Sverigedemokraterna, samtidigt som jag är politisk vilde, som tar till chansen för arvode. Det vore inte rätt mot skattebetalarna i kommunen. Jag skall avvakta med att lämna den platsen, som sagt. Vi får se om jag går med i Sverigedemokraterna igen i framtiden eller inte. Jag och några andra skall satsa på ett nytt politiskt projekt som fortfarande är hemligt i dagsläget.

Notera att jag inte kommer gå över till Nationaldemokraterna eller något annat radikalare alternativ. Jag sympatiserar helt enkelt inte med dessa alternativ.”

Ett försök till sammanfattning av ärendet Isak Nygren:

I partiet finns det många fler personer än Therese Borg som har ett extremliberalt förhållningssätt. De är oftast just de som visar sig vara intoleranta när det kommer till sakpolitiska frågor, ideologiska resonemang eller i sitt förhållningssätt till åsikter de inte godkänner. Om SD vill vara ett trovärdigt parti så kan man inte utesluta folk i parti och minut. Särskilt inte folk med i grunden ansvarsfulla och kloka åsikter, som, om de skulle omsättas till politik skulle göra Sverige bättre. Det har redan gått alldeles för långt med alla dessa övergrepp mot i grunden partilojala personer. Om SD hade haft vett att istället för att kräva att Isak skulle kastas ut valt att samtala med honom och komma överens om en gemensam väg framåt så hade partiet kunna redan ut allt utan problem. Isak hade kunnat bli tillsagd på ett vänligt sätt att vara lite försiktigare med vad han skriver i fortsättningen. Men att kasta ut Isak och ta medlemskapet från honom är inte riktigt klokt. Att som Therese avbryta all personlig kontakt med honom är inte heller klokt. Det är rent förakt mot en partilojal medlem och mot en människa som trots allt har ansvarsfull samhällssyn.

Isak Nygren visade ytterligare prov på klokskap genom att framhålla att han inte ville gå över till det numera smygazistiska Nationaldemokraterna. Om det istället för SD blir ett nytt politiskt projekt återstår att se. Den här bloggen är inte främmande för att stödja ett politiskt alternativ som sätter en klar gräns mot nazister och samtidigt tillåter personer som Isak att vara medlemmar. Det många, väldigt många, som efterlyser precis det.

Det är också tragiskt att så få i SD vågar stå upp för Isak och säga att de vill ha honom kvar i partiet. Fegheten härskar inte bara i samhället, även inom SD.

Här är en lista på böcker Isak läst under 2010. Undrar om Therese läst någon av dem?

Som en ren kuriositet i sammanhanget finns det skäl att tipsa om den här artikeln. Den är ett resultat av kunskap, insikt och mod.

Källor:

Därför lämnar jag SD -1

Därför lämnar jag SD -2

Därför lämnar jag SD -3

19 svar to “Isak Nygren lämnar Sverigedemokraterna”

 1. […] Sverigedemokraternas valberedning föreslår Kommentar om förslaget till principprogram Åkesson i Agenda Carina Herrstedt vill avskaffa kvinnodagen Therese Borg vill tvinga invandrare att bosätta sig i svenska områden Fallet Isak Nygren […]

 2. […] för att hon är kvinna och några inom partiet ville kvotera in henne? Läs mer om henne här och här. Det finns betydlig bättre kandidater än Therese och valet av henne är ett steg i fel riktning […]

 3. […] en underlig historia bakom sig. Förutom att hon bidragit till att på ett otrevligt sätt frysa ut Isak Nygren ur Sverigedemokraterna så har hon skrivit motioner och kommit med politiska förslag som väcker […]

 4. […] en motion tidigare i år ville Therese Borg (hon som låg bakom utfrysningen av Isak Nygren) från SD Eskilstuna förhindra öppnandet av en muslimsk friskola i kommunen. Men hennes […]

 5. […] AmericaFredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremistRick Perrys släktgård hette "Niggerhead"Isak Nygren lämnar SverigedemokraternaAnnie Lööf hos Anna […]

 6. […] partiets politik eller dessa representanter om det är befogat. Vi har kritiserat uteslutningen av Isak Nygren och framfört kritik mot SD Falkenberg som öppnat för att Sverige ska ta emot ensamkommande […]

 7. Tråkig historia. Jag har inte vetat hur det låg till.

 8. Roger B Hermanson said

  Det värsta med partier som SD är att det följer en ”svans” av mindre lämpade förmågor som försöker göra sig märkvärdigare än de är.
  Vem minns inte NYD med Bouvin.

 9. […] Partiledningen har alltså lyckats tysta många kritiker och hur bra är det för ett partis utveckling att inte få kritik? Många har ändå kritiserat partiet eller framfört någon åsikt eller förfluget ord som gjort att de tvingas lämna partiet innan uteslutningen verkställts. Ett färskt sådant fall är fallet Isak Nygren. […]

 10. jesse fransson said

  Therese Borg är ingen Sd,are. på nå jävla vis har hon lyckats fjäska in sej, mest troligt för att partiet vill ha kvinnor också som företrädare. I mina ögon är hon en extrem looser

 11. Henke said

  Behandlingen av Isak är rutten,det sitter folk i riksdagen,regionalt,lokalt som har mkt större lik i garderoben än ett uttalande om ”Rasblandning”å den där Therese Borg verkar ju vara en riktig karriärkossa som går över lik för att skaffa sig fördelar,varför skall svenska elever tvingas till att umgås med muslimer???Hon har nog fan hamnat i fel parti! MP vore nog bättre för hennes PK-åsikter!! stå på dig Isak!! du har mitt stöd!!

 12. […] Isak Nygren lämnar Sverigedemokraterna […]

 13. […] Mest klickade svt.se/svt/jsp/Crosslink.…friatider.sejanmilld.files.wordpress.…politisktinkorrekt.infosverigeidag.wordpress.com…gotiskaklubben.wordpress.…youtube.com/watch?v=Z95xH…snaphanen.dk/2011/03/26/s…thoralfalfsson.webblogg.s…nationellidag.se […]

 14. Pelle said

  Therese Borg en person som ska göra karriär inom SD. Såg sin chans att spela ut korten i media och få uppmärksamhet. En lärare kvinnlig dessutom som stödjer SD. Denna kvinna är en extremt ful fisk.

 15. Per said

  Borg är en falsk kossa

 16. Tack för stödet! Det uppskattas.

 17. Bowlaren said

  Therese pratar om att alla ska bli kunna svenska osv. Men invandringen som har pågått länge är misslyckad, har Therese missat det ? Det växer fram getto efter getto i Sverige, Rosengård Södertälje Fittja Rinkeby osv, den här invandringen är varken bra för oss svenskar eller invandrare. Therese kan du inte se hur det är, då ska du sluta vara politiker.

 18. Bowlaren said

  Expo påstår att Isak har skrivit inne på Nordisk.nu. Men då måste dom ju erkänna att dom har hackat Nordisk.nu, inte äns Expo kan var så dumma så dom erkänner något sånt, för det är ju olagligt. Alltså står ord mot ord, eller var Expo så korkade så dom erkände att dom hade hackat Nordisk.nu ?
  Då måste Expo utesluta dom som hade hackat sidan, så först ägnar dom sig åt brottsliga saker, och sen får dom sparka dessa personer som hackade sidan, bara för att komma åt Isak ?
  Polisen borde kolla upp Expo bättre, tycks finnas kriminella personer i den föreningen.

 19. Bowlaren said

  Isak Nygren behövs i SD, såna som han kommer få partiet att växa, så jag hoppas att ni i SD behåller Isak.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: