Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Fredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremist

Posted by sverigeidag på mars 14, 2011

Fredrik Reinfeldt representerar den mest extrema politik som någonsin förts i Sverige. Aldrig någonsin under hela vår historia har det funnits en politiker eller ett parti som på ett så tydligt sätt vinnlagt sig om att försöka byta ut svenska folket mot andra folk så som Fredrik Reinfeldt gör. Aldrig tidigare har det funnits politiker som så utstuderat har verkat för att importera människor från efterblivna kulturer och låta dem ta över landet från svenskarna. Aldrig tidigare har det funnits svenska politiker som på allvar försvarat en så primitiv ”religion” som islam. Den politik som förs idag, främst och tydligast av moderaterna med Fredrik Reinfeldt som vid rodret, leder Sverige rakt åt fanders.

När Fredrik Reinfeldt gick med i Moderata ungdomsförbundet 1983 uppfattade de flesta Moderaterna som ett konservativt parti. Under slutet av 1980- och början 1990-talet blev det tydligt att ganska många extremliberaler hade hittat till partiet och att dessa ville förändra det i liberal riktning. Fredrik Reinfeldt ansågs vid den här tiden tillhöra de mera konservativa, vilket säger en del om hur långt partiet redan hade utvecklats i extremliberal riktning.

År 1993 skrev Fredrik Reinfeldt boken ”Det sovande folket” där han idiotförklarade människor som ansåg att det fanns något värde i en välfärdsstat med sociala trygghetssystem. Reinfeldt skrev att ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” I samma bok dödförklarade han konservatismen i partiet med följande uttalande: ”Moderaterna fungerade under lång tid som en konserverande kraft vars främsta funktion var att bevara gamla strukturer. Målet var att rädda landet från en allt för långt gående socialisering. Idag har detta dock mycket lite med moderat politik att göra. Med intåget av liberala värden i Moderata samlingspartiet har idéerna främst blivit en framtidsvision”.

Moderaterna hade redan tagit intryck av liberal amerikansk politik och marknadsliberalism i dess mest extrema form, även om detta inte förankrats helt och hållet i partiet. Fredrik Reinfeldt hade fått en idé i huvudet om ”frihet” och var besatt av att omsätta den idén till nationell politik. Hans frihetsidé var dock enbart ett uttryck för en idé om upplösning av nationer och gränser, upplösning av goda värden och sedvänjor genom att blanda upp alla nationer och folk utan hänsyn till konsekvenserna. En form av liberal anarki där den starke med rikedom och makt trycker ned den svage, ett samhälle där social trygghet, nationell gemenskap och gemensamma normer ersätts med utslagning och slaveri under finanskapitalet. Något som inte har det minsta med konservatism att göra, mer med liberal extremism eller kanske ren dårskap eftersom allt samhällsansvar lyser med sin frånvaro.

Reinfeldt är en politiker som i många stycken föraktar människor, särskilt om de har åsikter som strider mot hans egna, men han hyllar visioner eller visionärer om de är lika verklighetsfrånvända som han själv är. Det framgick redan när han i sitt tidiga politiska liv beskrev vilket samhälle han ville se växa fram.

Vi vill inte se ett samhälle där människor svälter, men i övrigt ska inga standardkrav skattefinansieras.” (Fredrik Reinfeldt i boken Det sovande folket, 1993, sid 112.)

Den unga politikergeneration som kommer att ta över efter den som i dag har makten kommer att tvingas diskutera borttagandet av reformer snarare än införandet av nya eller förbättrandet av de gamla.” (Fredrik Reinfeldt i riksdagen, 8 juni 1994.)

Han har fått för sig att sociala trygghetssystem enbart är av ondo och att de ska nedmonteras så snart det är möjligt. Hans förakt mot socialdemokratin yttrade sig i att han såg allt i samhället som en produkt av socialdemokratisk politik, även om de var en produkt av många ansvarsfulla svenskars önskan att få leva och bo i ett samhälle präglat av solidaritet. En moderat tycks till sin natur vara en egoist som gärna vill sko sig själv, en person som aldrig skulle uppoffra sig för andra, inte minst när det kommer till att hjälpa mindre bemedlade svenskar. Mycket pengar vill moderaten ha för sin egen del, men han bryr sig inte om att vara solidarisk till den egna nationens medborgare. Han struntar totalt i andra svenskars välmående, bara han själv får bo i sitt vita reservat, åka i sin fina bil och hyra in billig arbetskraft från något låglöneland för att piffa upp den redan lyxiga bostaden. I fallet Reinfeldt har det gått betydligt längre än så, då han inte bara struntar i svenskarna, han föraktar dem också.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna förlorade sin själ redan under Olof Palmes tid. Partiet blev snabbt globalisternas redskap i en internationaliseringsprocess med det långsiktiga målet att upplösa nationerna. Massinvandringen inleddes under Olof Palmes tid, förvärrades under borgerliga regeringar och fortsatte sedan att accelerera oavsett vilka regeringar eller vilka politiker som styrde landet. Den socialdemokratiska bidragspolitiken gick överstyr redan för decennier sedan, men partiet har varit helt beroende av bidragstagarnas röster. Det är huvudsakligen det bidragsberoende invandrarkollektivet som numera håller socialdemokratin levande, men hjälpen från det socialdemokratiskt infiltrerade Sveriges Television och Sveriges Radio är inte obetydlig.

Det är tydligt för de flesta att den goda socialdemokratiska politiken hade övergivits i många avseenden, bidragen var för många och för lätta att erhålla, men den socialdemokratiska politiken innebar samtidigt en trygghet för alla som blev ställda på bar backe, för de som blev sjuka, förlorade sina arbeten eller inte kunde få en inkomst av andra skäl. Socialdemokraterna ville inte slänga dessa utsatta människor på sophögen, vilket skulle kunna bli effekterna av den politik som Reinfeldt tidigt förordade.

Liberalernas man kliver fram
De extrema marknadsliberalerna hade hittat sin man. Genom sina egna politiska kanaler ser de till att människor av Reinfeldts sort får möjlighet att göra politisk karriär.

Efter några dåliga val av moderaterna började man nu leta efter en ”förnyare”, några eller någon som kunde axla manteln efter att den tidigare partiledaren Bo Lundgren misslyckats med att få partiet att växa. Hjärnorna inom det numera liberala partiet hade bestämt sig för hur man skulle få partiet att bli en maktfaktor, för det var viktigare att partiet blev stort och inflytelserikt på den globala arenan än att man bedrev en politik som var bra för Sverige. För de nya moderaterna var det viktigt att ge stöd åt en politik som inriktade sig på att ”knyta världen samman”, d.v.s. överge nationalstaten så mycket som möjligt och låta tjänster, varor, kapital och människor få flöda fritt oavsett konsekvenserna av det. Det var viktigt att hitta en politiker som kunde accepteras av de marknadsliberala och inflytelserika nyckelpersonerna inom näringslivet och av de stora drakarna inom media. Det gällde att hitta någon som satt djupt förankrad i global liberalism och som kunde hjälpa till att omvandla Sverige från det lugna, trygga samhälle det var till ett samhälle med vassa armbågar, konkurrens och utslagning. Det gällde att hitta en rotlös figur som föraktade den egna nationen och ville uppfylla globalisternas drömmar om en värld utan gränser.

Reinfeldt hade alla förutsättningar att lyckas ge marknadsliberalerna den politik de ville uppnå. Han hade de kvaliteter och de åsikter som den alltmer internationaliserade världen krävde. Och han föraktade Sverige.

Moderat inrikespolitik
Strikt inrikespolitiskt hade Reinfeldt den fördelen att han och moderaterna ofta framställdes som det enda alternativet till socialdemokratins betongsocialism, skatteslöseri och tröghet att anpassa sig till snabba förändringar av samhället. Socialdemokraterna hade inte bara blivit ett sällsynt extremt bidragsparti, deras väljarbas började alltmer bestå av socialbidragstagare med ursprung i andra länder, människor som sökt sig hit enbart för att kunna få sig en inkomst som innebär stor rikedom i det egna hemlandet. Ett uppehållstillstånd i Sverige kunde göra dem rika snabbt, ja till miljonärer i hemlandets valuta. De kommer inte hit för att hjälpa oss, människor från de kulturer vi uppmuntrar att komma hit har ofta de självuppfyllande egenskaper som moderaterna numera uppskattar, de är här för att stimulera sin egen ekonomiska tillväxt, antingen genom hederligt arbete, som bidragstagare eller brottsling.

När många tröttnat på den sällsynt generösa bidragspolitiken från svenska skattebetalare till människor som inte har i Sverige att göra – av något enda skäl – lockades de av Reinfeldts retoriska utspel om att bidragen borde minska och fler skulle tvingas arbeta. Det är svårt att inte hålla med en politiker som ger intryck av att vilja spara skattemedel och moderaterna fick många röster på den enkla politiken. Men det absoluta flertalet av moderaternas väljare har ingen aning om hur partiets långsiktiga politik ser ut. De har ingen aning om att moderaternas politik innebär ökad massinvandring och döden för det svenska Sverige.

EU-politiken
Hela den moderata politiken är ett enda stort taskspeleri från början till slut. Partiet syftar till att internationalisera Sverige och världen snabbare och mer. När moderaterna talar om att minska bidragen så skulle de ju kunna börja med de gigantiska belopp som flyttas från hårt arbetande nordeuropéer till nationer i södra Europa, som tackar för bidragen genom att höja sina pensioner och leva över sina tillgångar i ännu högre grad. Vi svenskar och andra européer tvingas finansiera en internationaliseringsprocess som vi inte ens kan se slutet på. Vi vet inte vart det leder. Men vi vet vad EU-liberalerna vill, de vill att varor, kapital, tjänster och människor ska flöda fritt över alla nationsgränser. De vill också att vi svenskar ska arbeta ihjäl oss för att finansiera mer massinvandring, fler gigantiska överföringar av kapital från nord till syd. Människor ska inte hinna leva, de ska inte hinna med sin familj och sina vänner, de ska bara arbeta tills de stupar. Mindre frihandel, mer stöd till egna svenskägda industrier och företag, liksom att lämna EU och FN, kan vara rätt väg bort från globalisternas samhällsförstörande politik.

Vad döljer sig bakom Reinfeldt politik?
Bakom fraser som ”öppenhet” och ”arbetslinjen”, bakom den till synes lugne och världsvane Fredrik Reinfeldt finns en politik och en person som är direkt skadlig för Sverige. Bakom masken på Fredrik Reinfeldt döljer sig en person som visar förakt för svenskarna och för det svenska Sverige. Han inbillar sig att han med sin internationalism står över svenskarna i klokskap, han inbillar sig att ”de mentalt handikappade svenskarna” inte behöver några sociala trygghetssystem eller några gränser. Hans förakt för såväl social omsorg som för det svenska folket har visat sig tydligt många gånger.

Ungefär samtidigt som många moderater antog att partiet skulle få en ny ledare om det gick dåligt i valet 2002 så flöt partiets alltmer lättviktiga och ultraliberala medlemmar upp till ytan.

Riksdagsmannen och moderaternas talesman i integrationspolitiska frågor, Göran Lindblad, framhöll i augusti 2002 att Sverige borde ta emot två miljoner invandrare på 15 år. Han hänvisade till att det föds för få barn i Sverige och menade att import av människor är bättre än att vi ökar den svenska nativiteten. Det skulle innebära ett snitt av 133 000 invandrare per år, ett antal som vi nu börjar närma oss. Den moderata tanklösheten och brist på förståelse för hur det går med en nation som byter ut sin befolkning är häpnadsväckande.

Den extrema moderata politiken, som är extrem inte bara för svenska förhållanden utan även sett i ett europeiskt perspektiv, har fått stort stöd av den borgerliga pressen inklusive Bonnierpressen, medan det socialdemokratiskt dominerade radio- och TV-monopolet grymtat en aning, då huvudsakligen endast om den ekonomiska fördelningspolitikens brister. Internationaliseringspolitiken är man i stort sett överens om liksom massinvandringen och stödet till EU.

År 2003 valdes Reinfeldt som partiledare för moderaterna, till glädje för ”det internationella samfundet” och till glädje för ultraliberaler, svenskförnekare, massinvandringsförespråkare och andra människor med underliga åsikter om den verklighet de lever i.

Den själlöse Reinfeldt har låtit sig inspireras av amerikansk politik på ett flertal områden, istället för att bedriva en självständig politik som tar hänsyn till våra egna historiska, kulturella och politiska omständigheter. Han har dessutom försökt kopiera amerikansk invandringspolitik till svenska, fast det egentligen inte är möjligt. I USA säger man ibland att den som blivit medborgare där är amerikan. Landet har byggts av invandrare, främst från Europa fram till för några decennier sedan då dörrarna öppnades för massinvandring från hela världen. Det växande antalet slavättlingar och stora grupper av migranter från olika latinamerikanska länder har förändrat USA kraftigt. Det är ingen naturlag som ligger bakom en ökad invandring av icke-vita till USA, det är en medveten politik med yttersta syfte att blanda alla folk och riva alla rasgränser. En liknande politik har antagits i de flesta västländer och det är ingen slump att den internationella politiken sammanflätats på ett likartat sätt på så många håll. De som flyttar till USA räknas som ”amerikaner” så snart de blivit medborgare där och den politiken vill Reinfeldt överföra till Sverige. På motsvarande sätt anser Reinfeldt att vem som helst kan bli ”svensk” fast vi har en helt annan historia och inte kan jämföras med USA. En amerikan kan kanske vem som helst vara, men vem som helst kan inte bli svensk. Sverige är inget invandrarland som USA har varit. Sverige var från början svenskarnas land och de enda som har kommit hit är folk från närbelägna kulturer, andra nordeuropéer vars identitet inte skiljer sig märkbart från vår egen. Tyskar, finnar, holländare och andra närbesläktade folk har under tidens lopp sökt sig hit, dock i begränsat omfattning. De blev automatiskt en del av vår nation och är idag svenskar. Sverige har i alla tider varit en etniskt homogen nation vilket varit en stor fördel i nästan alla sammanhang.

Reinfeldts förfäder
Reinfeldt ser inte sig själv som ”svensk”. Hans farfars farfar var mulatten eller zulukaffern ”John Hood” som fick barn med en estnisk kvinna, med namnet Emma Reinfeldt. Hon tillhörde det så kallade resandefolket och hade ingen fast förankring i tillvaron. Att Emma för sin tid var en ”dålig” kvinna råder det inga tvivel om. Att på lösa grunder skaffa barn med en mulatt i en tid när den allmänna moralen var hög, var inte bara skamligt, det väckte förmodligen stor avsky.

Valet 2006
I valet 2006 gick Reinfeldt och hans moderater kraftigt framåt efter att ha fått direkt och indirekt stöd från hela Bonnierpressen och den övriga ”internationella” pressen i Sverige. Reinfeldt hade visat att han var deras man. Han stod till de mest extrema globalisternas förfogande och var i många stycken ännu mer extrem än många dem. Han vill se ett utvidgat EU, ökad invandring och fler utländska företagsetableringar i Sverige. Han ville överge det svenska Sverige helt och hållet.

I ett tal i invandrartäta Ronna i Södertälje den 15 november 2006 påminde han om vilken uppfattning han har om det svenska folket: ”Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

Reinfeldt i Hardtalk
I februari 2008 medverkade Reinfeldt i det brittiska debattprogrammet ”HardTalk” där han fick en fråga av programledaren Stephen Sackur om EU-utvidgningen. Reinfeldt förklarade för en förvånad programledare att han förespråkar ett större EU än vad de flesta andra europeiska regeringschefer och politiker gör. Han förklarade att det är ”en svensk hållning”, som om hela svenska folket stod bakom honom i en politisk fråga som på allvar aldrig debatterats offentligt Sverige. Han menade också att när vi nu fått ett ”Europa” utan gränser så kan man gå vidare genom att inkludera fler länder, som Turkiet, alla länder på Balkan och på sikt även Ukraina. Sackur insåg uppenbarligen att han hade med en sällsynt extrem person att göra och undrade om Reinfeldt inte såg någon gräns för hur stort EU kan bli eller för när den europeiska identiteten kan gå förlorad. Reinfeldt framhöll att alla länder som underkastar sig kraven för att bli medlemmar bör kunna bli det.

Saccur berörde invandringsfrågan och undrade om Reinfeldt ansåg att Sverige varit för öppna när det gäller immigration. Nej, svarade Reinfeldt och jämförde massinvandringen till Sverige med hur över en miljon svenskar emigrerade till USA, samtidigt som han tvingades erkänna att det fanns en del problem på olika håll i landet. Saccur såg svagheten i Reinfeldts argument och förstod att Reinfeldt försökte dölja något. ”Ni har alltså inte kunnat hantera den stora immigrationen sedan 1970-talet”, påpekade Saccur som försökte få Reinfeldt att erkänna bristerna i svensk invandringspolitik. Istället för att sanningsenligt beklaga allt elände som invandringen fört med sig – och förklara att det finns en stor svensk opinion som ogillar den, och istället för att ens antyda en vilja att begränsa invandringen – hänvisade han bara till att arbetsmarknadspolitiken måste bli bättre. Reinfeldt menade att man måste se till att arbetsmarknaden fungerar bättre istället för att föreslå några som helst förändringar av politiken i mer restriktiv riktning. När Saccur påpekade att Sverige tagit emot flest irakier i västvärlden, ville han få Reinfeldt att förklara hur Sverige skulle hantera det. Reinfeldt menade att alla dessa irakier ska få stanna i Sverige för evigt och bli en del av det svenska samhället. De ska få aktiv hjälp av det svenska samhället att ta sig in på arbetsmarknaden, förklarade Reinfeldt och Saccur föreföll mycket förvånad över att en svensk politiker frivilligt går med på att ta emot stora skaror irakier.

Saccur berättade för Reinfeldt att hälften av Malmös invånare kan vara muslimer inom en snar framtid och ville höra Reinfeldts kommentar om det. Även om Saccur inte nämnde det så är det invandringens storlek i kombination med de höga födelsetalen bland muslimer som gör att de inom en snar framtid blir fler än infödda svenskar. Reinfeldt hade inte så mycket att säga om det mer än att invandrarna ska få bo var de vill och att marknadskrafterna ska lösa problemen genom att anställa fler invandrare. En signal från Statsministern om att det är bra att svenskarna trängs undan i sitt eget land. Sverige är multietniskt och det är bara bra ansåg Reinfeldt och såg ut att vilja lägga till att han är lycklig över att hans gränslösa liberalism börjar bära frukt. Att Reinfeldt uppenbarligen är totalt blind inför de skador han åsamkar samhället råder det inga som helst tvivel om. Han berättade också att han gärna vill införa Euron i Sverige, vilket inte förvånar någon med kunskap om Reinfeldts önskemål om att ersätta det mesta i Sverige, inklusive befolkningen.

Reinfeldt talar till analfabeter
Den 21 april 2009 befann sig Reinfeldt i den lätt efterblivna orten Kulu i centrala Turkiet där han höll tal. Just från Kulu har mängder av turkar kommit till Sverige, varav en mycket stor andel var analfabeter utan några som helst kunskaper om de krav en civilisation ställer på sina invånare. Här talade Reinfeldt om att Sverige och Turkiet står varandra nära.

I Sverige lever idag inte mindre än 100 000 människor med turkiskt ursprung. Många av dem med band till just er stad. De är människor som är och förblir en viktig del av Sverige och dess utveckling. Vad Kulu betytt för Sverige utgör ett viktigt och levande exempel på vad Turkiet har att erbjuda vår europeiska gemenskap.”

Sanningen är ju att Kulu inte betytt något alls för Sverige. I alla fall inte till vår fördel. I själva verket har importen av turkar bara bidragit till att förändra befolkningens sammansättning, dock inte till det bättre. I Tyskland som också tog emot mängder av turkar, inbillade politikerna sin befolkning att turkarna bara skulle gästarbeta och sedan resa hem efter en tid. I stället för att resa hem har de flesta stannat och idag bor över 3 miljoner turkar i Tyskland.

Reinfeldt fortsatte sedan sitt tal till turkarna i Kulu: ”Samtidigt har detta utbyte inte bara varit bra för Sverige. Det har också berikat, utvecklat och förändrat Kulu. Gjort er stad rikare både ekonomiskt och kulturellt.”

Reinfeldts tal om att analfabeter från Kulu har varit bra för Sverige är bara innehållslöst munvänder utan någon som helst sanningshalt. Däremot har turkarna haft stor nytta av Sverige vars skattebetalare ofrivilligt har finansierat deras uppehälle i Sverige. När turkarna kom till Sverige ökade brottsligheten i de områden där de bosatte sig och de sociala problemen accelererade i form av ökade utgifter för kommunerna och ökade konflikter med ursprungsbefolkningen.

Väl i arbete fick många av dem vägledas som om de vore handikappade eftersom de inte kunde fullgöra sina uppgifter ens i närheten av den effektivitet en svensk brukar uppvisa.

Deras ankomst till Sverige föregicks av samma lögner som man använder idag för att få allmänheten att acceptera invandring. All offentlig kritik mot invandring av Kulu-turkar stoppades effektivt av media och etablerade politiker.

För att visa sin tacksamhet över alla bidrag som Kulu-turkarna har fått i Sverige har de döpt gator och parker efter Olof Palme. I Kulu kunde man också hitta mängder av föremål märkta ”tillhör landstinget” och liknade i olika second-hand butiker eller i hemmen, vilket indikerade på vilket sätt de kommit till orten.

Reinfeldt fortsatte sitt tal i Kulu med följande ord: ”Låt mig därför slå fast att det är min övertygelse att EU behöver Turkiet. Och att Turkiet behöver EU.

Men Fredrik Reinfeldt har inte med ett enda ord förklarat varför EU behöver Turkiet. Han har inte heller förklarat för EU:s medborgare att med Turkiet i EU kan i praktiken ytterligare minst 70 miljoner människor komma till Sverige, förutom alla de turkar som redan finns inom EU och som då ännu lättare kan flytta som de vill. Sverige och Tyskland riskerar att bli särskilt utsatta för gigantiska lämmeltåg från de folkrika Turkiet. Fredrik Reinfeldt borde istället ha framhållit för turkarna hur viktigt det är att Turkiet hämtar hem alla sina landsmän från Sverige och EU så att de kan göra nytta i det land där de hör hemma.

Reinfeldt fortsatte: ”Därför stödjer Sverige också ett turkiskt medlemskap i EU. Turkiet är en sekulär demokrati som hör hemma i Europa.

Med ”Sverige” menade han i det här fallet inte svenska folket utan den regering som över huvudet på svenska folket fattar beslut som är till stor skada för Sverige. Reinfeldts påstående om att ”Turkiet hör hemma i Europa” tyder på en allvarlig kunskapslucka. Turkiet hör absolut inte hemma i Europa. Även om en liten geografisk del ligger i vår världsdel så hör landet inte hemma i Europa på något sätt, varken geografiskt, politiskt eller historiskt. Ännu mindre när vi kommer till befolkningen som inte är europeisk på något sätt, varken etniskt eller kulturellt.

Reinfeldt träffade också den turkiske premiärministern Recep Tayyip Erdogan och i en intervju med pressen efter mötet upprepade han sitt stöd till Turkiet. ”Sverige stöder till fullo Turkiets önskemål om medlemskap i EU. Turkiet hör till Europa.

Reinfeldts politiska arbete för att upplösa nationerna går tack och lov ganska trögt. Han har visserligen Bonnierpressen och globalisterna som stöd, det betyder väldigt mycket för honom. Men han har en växande opinion i Sverige emot sig. En del svenskar förstår faktiskt vad Reinfeldt håller på med och vilken skadlig politik han försöker bedriva.

Valet 2010
Sverigedemokraterna har fungerat som ett elakt spöke för Reinfeldt, som är livrädd både för partiets politik och för att ta en debatt med SD.

I valet 2010 röstade nästan 340 000 svenskar på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och för Reinfeldts del skulle det innebära att han blev tvungen att ta den invandringskritiska opinionen på allvar. Det var i alla fall vad många hoppades på; att Reinfeldt skulle tvingas lyssna och anpassa sig en aning till SD:s politik. Jimmie Åkesson har flera gånger upprepat att de andra partierna och regeringen kan komma att tvingas anpassa sig till SD på ett eller annat sätt. Men att så kategoriskt förutsätta att de kommer att göra det håller inte och det skulle snart visa sig att Åkesson fick fel, i alla fall när det kommer till invandringspolitiken.

I början av mars 2011 gjordes en överenskommelse om den långsiktiga invandringspolitiken som skulle utesluta varje form av inflytande från Sverigedemokraterna. Regeringspartierna och Miljöpartiet fattade beslut om ett samarbete för fortsatt invandring, för ökat stöd till illegala flyktingar, stöd till ensamkommande flyktingbarn och alla andra människor som söker lyckan i Sverige genom att låtsas vara förföljda. Genom den överenskommelsen beslutade sig svenska politiker för att fortsätta på den extrema vägen som leder till avsvenskning av Sverige, till islamisering, till ökad brottslighet, till ökade sociala problem och ökad allmän otrygghet i samhället.

Den vägen var dock redan utstakad av moderaterna och övriga partier som rekryterar alltfler muslimer som kandidater till de olika politiska församlingarna inklusive riksdagen. De bjuder alltså in muslimer för att de ska få större inflytande över vårt samhälle.

Statsministern hånar Sverigedemokraterna
På ett möte med publicistklubben i oktober 2010 medverkade representanter för riksdagspartierna, däribland Mattias Karlsson från SD och Fredrik Reinfeldt.  Den moderate partiledaren flaxade med armarna och hånade öppet SD samt försökte förringa alla de hot som partiets företrädare utsatts för under valrörelsen.

I samband med en frågestund i riksdagen den 9 december 2010 om lagen hets mot folkgrupp och en debatt med Jimmie Åkesson framgick att Reinfeldt inte accepterar att det finns en svensk folkgrupp.

Att på det sättet hävda att det finns en grupp som skulle kunna definieras som svenskar, även om jag förstår att det är ett stort intresse i Sverigedemokraterna att ständigt återkomma till den formuleringen, visar sig väldigt ofta vara svårt att sedan definiera. Det blir så väldigt många som känner sig som svenskar som helst plötsligt får höra att de inte är det. Och det är ju en märklighet kanske när man ska försöka definiera det.”

Jimmie Åkesson bemötte då Reinfeldt med följande ord: ”Uppenbarligen är det så att man inte kan utsättas för hets mot folkgrupp om man är svensk”. Åkesson ställde en direkt fråga till Reinfeldt: ”Vad avser då statministern att göra för att även svenskar ska vara skyddade mot kränkningar och hets som man utsätts för just för att man är svensk?”.

Reinfeldt fortsatte att håna SD och menade att ”Sverigedemokraternas tankesätt grundar sig på ett vi-och-dom-tänkande och det finns stora risker om man tar upp det”. Reinfeldt vägrade att ens försöka förstå vad samtalet handlade om.

Intressant är också hur hans eget ursprung har färgat bilden av vad som är svenskt: ”Jag är en typisk svensk. Min farfarsfar var frukten av en romans mellan en färgad amerikansk cirkusartist och ett lettiskt hembiträde. Det är svenskt.” (Reinfeldt på Moderatstämma i Västerås den 27 augusti 2009)

Abdirisak Waberi
Efter valet i september 2010 var det inte bara Sverigedemokraterna som rönte framgångar. Sveriges muslimer flyttade fram sina positioner då den extreme islamisten Abdirisak Waberi blev riksdagsman för det islamvänliga Moderaterna.

Waberi har inget som helst intresse av att ”bli svensk” och som invandrare med somaliskt ursprung är det en omöjlighet. Den svenska värdegrunden innebär att vi tillhör det svenska folket, ett folk med gemensamma rötter, gemensam historia och en gemensam identitet. Vi svenskar är lika svenska som japanerna är japaner. Vi har samma moraliska och historiska rätt till vårt eget land och inget har rätt att ta det ifrån oss.

Waberi har fått en plats hos moderaterna i riksdagen för att han ska sprida islam i Sverige och för att moderaterna ska få fler väljare bland muslimer. Han är ordförande för Svenska Islamiska Förbundet och gör precis allt som står i hans makt för att etablera islam på allvar i Sverige. Han är också rektor för en av de största muslimska friskolorna i Sverige. När han blev intervjuad i TV2 2010 förklarade han vissa av sina ståndpunkter.

– Muslimer ska ha rätt att få halalkött serverat överallt i samhället.
– Muslimer ska ha rätt att få se en beslöjad kvinna som nyhetsankare på STV.
– Muslimer följer alltid koranen.
– Muslimer får slå sina fruar ibland. Waberi tar inte avstånd från de muslimska ledare som förordar aga.
– Kvinnor inom islam måste enligt Waberi bära slöja.
– Muslimer tar inte kvinnor i hand.
– Muslimer får inte äta icke halal-slaktat kött. Det gäller alla muslimer.
– Islam förbjuder sex utanför äktenskapet. Att ha sex med en pojkvän eller flickvän som man har idag är totalt förbjudet.
– En man och en kvinna får inte umgås i enrum innan de har gift sig.
– Inom islam är det självklart att män och kvinnor inte dansar med varandra.
– Musik som har att göra med dans är inte bra.

Det var bara några av de tankar som Waberi berättade om när han blev intervjuad. De är ju tveklöst så att han också vill se sharia-lagar i Sverige eftersom han själv säger att han vill leva i ett muslimskt samhälle där koranen är lagboken.

Eftersom han inte är den ende muslimen i riksdagen och inte den ende i moderaterna, står det ganska klart att muslimernas partikollegor både accepterar och gissningsvis sympatiserar med muslimernas mål. Det framstår dessutom som ännu tydligare när Sverigedemokraterna kritiserar islam i riksdagen då moderater och andra ingriper till muslimernas försvar. Det är svårt att tro att ett parti släpper in medlemmar på hög nivå om åsikterna står i strid mot partiets övergripande ideologi. Islam är alltså en av moderaterna fullt accepterad lära, vilket måste innebära att de delar muslimernas mål. En fullt ut tillämpad sharia-politik med alla dess primitiva uttryck är vad moderaterna och Fredrik Reinfeldt i praktiken stöder. Moderaterna ser hellre att Sverige blir en muslimsk stat med arabisk-afrikansk befolkning än ett svenskt land med svensk befolkning. Det är den enda slutsats man kan dra av deras politik som den kommer till uttryck teori och handling.

Taimour  Abdulwahab
När den första självmordsbombaren i Sverige, Taimour Abdulwahab, slog till mitt under julruschen i Stockholm i december 2010, blev reaktionerna från Fredrik Reinfeldt väldigt förvirrade. Statsministern höll sitt jultal på Skansen för åttonde året i rad och kommenterade dådet.

– En självmordsbombare kliver in i det svenska folkhemmet och det är detta han utmanar. Frihet och öppenhet, det är det han hatar”.

Så uttalade sig Reinfeldt, men kommentaren säger faktiskt betydligt mer om Reinfeldt än om självmordsbombaren. Folkhemmet är ett begrepp som används av Sverigedemokraterna och de flesta Sverigevänliga krafter och nu tyckte Reinfeldt att han skulle låna det för att försöka låta som en landsfader. Men Taimour har inte utmanat Folkhemmet, det har ju redan slagits sönder av Reinfeldt själv just genom den ”frihet” och ”öppenhet” som statsministern så ofta talar om.

Reinfeldts mantra om ”frihet” och ”öppenhet” och att självmordsbombaren skulle ”hata” det ter sig helt befängt i sammanhanget. Självmordsbombaren hade en helt annan världsbild än vad den i många stycken förvirrade ultraliberalen Reinfeldt har. Han ”hatade” varken ”frihet” eller ”öppenhet” utan försvarade islam. Orsaken till dådet var inte Taimours åsikter om Reinfeldts förvirrade tolkningar av ”öppenhet” utan en åtgärd till stöd för islam och en protest mot det han uppfattade som ett orättfärdigt krig i Afghanistan. Att han kunde befinna sig i Sverige var ju bara ett utslag av den politik som Reinfeldt försvarar och ivrar för, den gränslösa öppenheten. Ännu mer förvirrat blev det när Reinfeldt tackade Sveriges muslimer för att de kritiserat dådet. Sverigedemokrater och andra som också fördömde dådet, men inte är så förtjusta i islam, fick naturligtvis inget tack.

Reinfeldt vill tvinga bort kvinnor från hemmet
Som om det inte var nog med Fredrik Reinfeldts vurm för islam och stöd till islamister, särskilt i det egna partiet. Nästa upptåg från den förvirrade Reinfeldt blev att försöka tvinga ut fler kvinnor från hemmen. Han gillar inte att det finns kvinnor som väljer deltidsarbete för att kunna vara hemma med sina barn. Nu ska de tvingas ut i arbete på heltid så att de varken hinner med barnen eller familjen. Tanken är att de istället ska anställa en barnflicka med ursprung i något annat land. RUT är en politik som är bedrägligt farlig och skapar ett system av tjänstehjon istället för egenarbete i hemmet. Begreppet RUT, som betyder Rengöring, Underhåll och Tvätt  är ett sätt för etablissemanget att sätta kvinnor, främst med utländsk bakgrund, i enklare sysselsättning så att de alltmer ”integreras” i det svenska samhället. Det kan ju låta bra att man ger invandrare eller andra enkla arbeten, men det förrädiska syftet gör att man ska säga Nej till allt vad RUT heter.

Det är betydligt bättre om familjerna städar sina egna hem, tar hand om sina egna barn och sköter det mesta av hemmet själva. Ett utmärkt sätt är att fler kvinnor är hemma längre tid med sina barn och på så sätt ger dem riktig kvalitetstid. Barnen kan också hjälpa till med hemarbetet så att de redan som små lär sig betydelsen att sköta ett hem. Men att det finns kloka kvinnor som väljer att vara hemma med sina barn ogillar Reinfeldt mycket starkt. Till Aftonbladet sade han den 23 december 2010 att det är en ”frihetsinskränkning” att inte arbeta heltid. ”Frihet” för Reinfeldt är när kvinnor arbetar heltid, inte hinner med barnen och stressar sönder sina liv. Reinfeldt kan verkligen konsten att vända på de få begrepp som ryms i hans hjärna.

Fredrik Reinfeldt är ju globalisternas man. Han är inte mänsklighetens man. Han ser människor som produktionsenheter och saknar helt känsla för att det finns människor som sätter värde på sin familj och vill umgås med den. Han vill istället splittra familjerna ännu mer genom att göra bördan för kvinnor tyngre än den redan är. Precis som de övriga politikerna i riksdagen bryr han sig inte heller om att den svenska nativiteten är skrämmande låg. Han anser att människor är utbytbara och att en svensk likaväl kan ersättas av en arab eller en afrikan. De är ju bara produktionsenheter. Inte ens det faktum att svenskarna är effektiva produktionsenheter kan få honom att föreslå en ökning av nativiteten så att vi får fler svenskar i Sverige istället för fler icke-svenskar.

En del människor förleds att tro att Reinfeldt är en smart kille bara för att han ibland uttrycker sig ganska väl. I själva verket är han helt blåst – för att tala klarspråk. I artikeln i Aftonbladet citerar man vad Reinfeldt sagt:

”Statsministern vill ha ett samhälle där man ska kunna köpa tjänster som man förut, och kanske fortfarande i dag, som kvinna tror att man måste utföra själv för att vara en bra mamma och fru.

– Kvinnor har trott att man måste stå och slita och baka bullar och tvätta och hålla ordning på alla matsäckar och inte glömma en enda träning. Men det är omänskligt i vår tid och med det tempo vi lever i.”

Om han inte ens begriper det motsägelsefulla i vad han själv säger bevisar det vår tes. Han är blåst. Det är ju sådana som Reinfeldt som trissar upp tempot i vår tid till omänskliga nivåer. Det är ju hans politik som gör att dagens kvinnor inte hinner med sin barn och sin familj.  Det är ju Reinfeldts politik som gör det omöjligt för familjer att hinna med baket, tvätten och städningen. Tempot är ju för högt.

Statskassan förskingrad – Reinfeldt vill att vi jobbar tills vi dör
Fredrik Reinfeldt är den värsta statsminister vi någonsin har haft. Det förtjänar att upprepas många gånger för det är verkligen sant. Det ena förslaget han framför är värre än det andra. Men han utsätts aldrig för kritisk granskning i våra stora medier eftersom de sympatiserar med honom och tycker att han gör ett bra jobb. Hans extremliberala massinvandringspolitik ser medierna med Bonnierpressen i spetsen som föredömlig. Han sjuka förslag tidigare om att tvinga ut kvinnor i arbetslivet istället för att vara hemma med barnen möttes av jubel i Bonnierpressen. Hans arbetsmarknadspolitik som tvingar ungdomar och kvinnor med barn och andra arbetssökande att lämna sin hembygd och söka jobb i en storstad kanske 50 mil från hemmet är det ingen som ifrågasätter. Det är en politik som bidrar både till familjesplittringar när en mamma tvingas bort från familjen och till landsbygdens avfolkning när jobben koncentrerar till tätorterna.

ALLT som Fredrik Reinfeldt gör och säger är ett uttryck för ren dårskap. Han har inte gjort en enda god gärning för sitt land. Inte en enda.

I en helt okritisk artikel får bilderbergaren och globalisten Fredrik Reinfeldt framföra nya galna idéer som ska förstöra vår nation ännu mer. Han menar att vi ”ska kunna” arbeta till 75 års ålder och i praktiken skynda på vår egen personliga död och försämra möjligheten att på ålderns höst umgås med familjen, släkten barnen och barnbarnen. Inte ens mammorna ska ju få vara hemma med sina barn eftersom Reinfeldt försämrat den möjligheten. Han vill istället att dagis, pigor och Ruttjänster ska ta över den roll som familjerna själva hade tidigare.

I Reinfeldts Sverige ska vi människor inte längre vara människor utan vi ska vara maskiner som arbetar, helst för något globalistiskt företag, tills vi dör av utmattning utan att ha hunnit leva ett mänskligt liv.

Enligt artikeln i Bonnierdraken Dagens Nyheter så förväntas vartannat barn som föds idag leva tills de är hundra år. Fredrik Reinfeldt vill redan nu anpassa sig till den teoretiska modellen. Det är tillsammans med de andra globalisterna sådana idéer framförs och vi kan vara säkra på att andra europeiska ministrar kommer med liknande förslag till sina medborgare. Men vad varken DN eller Fredrik Reinfeldt säger är att om hundra år är svenskarna i minoritet och mer än halva Sverige ser då ut som Rosengård.

DN frågar försiktigt och inställsamt (eftersom DN sympatiserar med Reinfeldts galna idéer) om det är ”ett måste” att arbeta efter 65 års ålder. På den frågan svarar Reinfeldt jakande eftersom ”pensionssystem inte är trolleri”.

Men Reinfeldt tycks vara väldigt bra på att trolla då han sålt ut en hel rad nationella tillgångar på den internationella marknaden och eftersom han trots dessa utförsäljningar inte har några pensionspengar kvar till nästa generation. Han har ju importerat hundratusentals bidragstagare som lever på svenska skattemedel och kommer att få göra det resten av sina liv. Det är dit pengarna har gått. Medan svenskarna arbetar ihjäl sig lever invandrade lycksökare på bidrag.

Dessutom har Reinfeldt fräckheten att låna ut 100 miljarder av våra skattemedel till krisdrabbade Grekland mot en ränta på 0,1 procent. Allt för att hjälpa globalisterna att säkra sin anti-nationella politik.

Vem röstar på Fredrik?
Är det någon med alla sinnen i behåll som kan förstå hur en helt vanlig svensk kan rösta på denne man? Hur kan det komma sig att nästan 30 % av befolkningen röstar på en person som vill att muslimerna ska ta över Sverige? Och hur kan det komma sig att nästan 90 % av befolkningen röstar på partier som vill att islam ska fortsätta växa i Sverige och bli en majoritetsreligion?

Framförallt finns det skäl att undra hur det kan komma sig att så få svenskar, knappt några alls, försöker försvara Sverige mot den pågående invasionen av muslimer.

Ska vi rädda Sverige eller ska vi överge det land som vi ärvde av våra fäder?

Källor:
ABYoutube 1Youtube 2WikiquoteThe Local, Fria Tider, Fria Tider, Julia Caesar

Valresultat för moderaterna:
2002: 15,26 %
2006: 26,23 %
2010: 30,06 %

24 svar to “Fredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremist”

 1. Den långa Regeringstid och Regeringsinnehav som Socialdemokraterna hade,
  gjorde dem Möjligt att förstöra Sveriges Kultur och identitet så till den grad att,
  gammal svensk Nationalism och Konsevatism,
  den så kallade Högern utrotades,
  och bara Borgerligheten,
  de så kallade Kapitaliterna blev kvar.

  Dessa Borgare är alltså Kapitalister och För Kapital och Företagsamhet i första fall,
  bara Svenskar i andra Hand.

  Socialdemokraterna förstörde det Inhemska Svenska Näringslivet så till den grad,
  att Svensk Ekonomi blev Utlandsberoende och på den vägen är Borgarna.

  Det Svenska Näringslivet Måste åter Nationaliseras och uppbyggas Nationellt men utan Marknad som vi då skulle förlora i Världen skulle den kollapsa.

  Vad göra ?

  Sverige och Nordens Länder måste Integreras – Politiskt – Militärt – Ekonomiskt – och hålla Världen Utanför,
  vi kan Komplettera Varandras Ekonomier och Marknader och klara oss själva,
  och vi skulle bli en Maktfaktor på alla tre områden.

  Arne Strand.

 2. Johannes Brahe said

  Mycket bra skrivet och intressant läsning. Fortfarande aktuellt, givetvis.

 3. […] Reinfeldt är Sveriges värsta extremist […]

 4. […] upp2083-A-European-Declaration-of-IndependenceÄr kärnkraft bra eller dåligt för människan?Fredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremistThoralf Alfsson: DET BLINDA OCH DÖVA FOLKETDebatt om våldet i MalmöSveriges bästa tidning på […]

 5. […] måste vakna uppReinfeldt rödare än sossarna – värdepolitisktIngrid Carlqvist fick sparkenFredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremistVilka socialbidrag kan invandrare få?Om bloggenBrutal överfallsvåldtäkt i centrala […]

 6. ann-katrin sahlqvist said

  Fredde är ute efter invandrarnas röster för mig veteligt har han väl aldrig eller rättare sagt moderater har väl aldrig varit för mångkulturell invandring Dom vill ha mp med sig från rödgröna blocket så de känner sig säker på seger rödgröna består väl bara av sossar o vänstern nu. Denna blockpolitik skapar bara begär av makt o småpartierna tror att de kan påverka o lyssnas på Men våran diktator kör över o kör på i ullstrumporna o skiter i allt o alla storhetsvansinne o driver en vansinnig politik Lycka är att se sd leda landet

 7. ann-katrin sahlqvist said

  Har hela tiden haft på känn att han har utländskt ursprung Vill likna honom med en typ från bosnien
  En jädra bra artikel som säger o bekräftar hans bitska sätt. Vad filippa sett hos denna man kan jag inte förstå men hon är väl inte heller svensk Jag blir alldeles kallsvettig när jag tänker på nästa val, ett är säkert iallafall det är att sd går om s. Men som han skryter om själv är att dom har fortsatt regering 14 sen kan man säga morsning o goodbay till det som en gång var svergie

 8. Tina said

  TACK! Varför röstar folk på Moderaterna? Jag kan inte förstå varför en arbetare gör detta. Att tappa tron på samhället har jag gjort nu. Vården tex är obefintlig. Man får inte vara sjuk, inte ens tillfälligt. Störst bäst o vackrast, då duger man (människa får man inte vara). Läste i tidningen Faktum en liten notis om Reinfeldt som de hade fotat från en hållplats:

  Den osårbare Fredrik Reinfeldt
  får vi aldrig se på kryckor
  gipsad bandagerad
  för han är vaccinerad
  mot trafikolyckor
  och han är ständigt på ett strålande humör
  för han kan aldrig få en hjärntumör.
  /R.

 9. genesisarchangel said

  Sanningen är ju att Kulu inte betytt något alls för Sverige. I alla fall inte till vår fördel. I själva verket har importen av turkar bara bidragit till att förändra befolkningens sammansättning, dock inte till det bättre. I Tyskland som också tog emot mängder av turkar, inbillade politikerna sin befolkning att turkarna bara skulle gästarbeta och sedan resa hem efter en tid. I stället för att resa hem har de flesta stannat och idag bor över 3 miljoner tyskar i Tyskland.

  3 miljoner tyskar i Tyskland? Turkar skulle det vara va? 🙂

 10. […] Vi svenskar måste vakna uppAfrikan stal mobil, tvingades lämna tillbaka denDårarnas paradisFredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremistÄr kärnkraft bra eller dåligt för människan?Ett politiskt mord (del 2 )Bela Kovacs från Jobbik […]

 11. […] jaga ut muslimernaErik Ullenhag är en pinsam fåntrattInnan massinvandringen kom till SverigeFredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremistInvandrarelever som borde utvisasMarine Le Pen om Dominique Strauss-KahnJan Milld ger ris och ros […]

 12. […] lästa inlägg Erik Ullenhag är en pinsam fåntrattVi svenskar måste vakna uppFredrik Reinfeldt är Sveriges farligaste extremistFem nya moskéer planeras i Järvaområdet utanför StockholmMarine Le Pen om Dominique […]

 13. […] Moderaterna med dess ledare 32:an reinfeldt, stadsmininster. Ursvenskt är bara barbari, allt gott kommer utifrån. Det finns inga Svenskar mm. Med en sådan statsminister behöver inte Sverige några yttre fiender. Undergången sköter sig själv. 32:an sänker gärna skatterna och ser till att andra avgifter höjs så det går jämt upp ändå. Överskottet skänks sedan bort till alla lyckosökare som dräller in i Sverige, därmed sjunker levnadsstandarden för pensionärer, barn, sjuka och hederliga 7-16 jobbare. En sak vet jag med säkerhet. Viljan att betala skatt sjunker drastiskt då den inte kommer det egna folket till godo.  32:an är också den absolut Svenskfientliga stadsminister Sverige kunnat stoltsera med   Förrädare […]

 14. […] måndags anlände statsminister Fredrik Reinfeldt till Helsingfors mitt under valspurten och det blev officiellt att svensk media använde uttrycket […]

 15. Tarzan said

  Hoppas att ni sprider denna artikel, jag saknar endast ett antal rader om BILDERBERGAREN REINFELDT

 16. Bowlaren said

  Reinfeldt är ensammen om att tycka att Turkiet ska vara med i EU, han tycks vara sjukligt intresserad av att fylla Sverige med invandrare. Moderaterna = Invandrarpartiet.

 17. m said

  Men en sak undrar jag. Hur kommer det säg att samtliga utomeuropeiska invandrare från Rinkeby och däromkring jag personligen känner HATAR Reinfeldt och borgarna? De var skitsura när han vann igen i det senaste valet, skämdes över sitt svenska medborgaskap och allt, de är sossar/miljöpartister hela bunten, trots att de inte är parasiter utan jobbar inom hemtjänsten, taxi osv. Kolla hur många som röstar på modertaerna i dessa områden (det är INTE många) så får man se vilka som stödjer han minst.

  Att påstå att moderaterna är det mest invandrarvänliga partiet är skitsnack. Det är sossarna, miljöpartiet och vänstern.

  • Buster said

   M:
   Håller med om att de rödgröna (S+MP+V) varit betydligt mer invandrarvänliga. Borgarna har inte haft samma ”vänliga” inställning tidigare, i alla fall inte i närheten av det de nu visar. De flesta utomeuropeiska invandrarna har därför föredragit/röstat rödgrönt, framför allt pga de generösa bidragen. Att M nu genomfört Migrationsöverenskommelsen med MP + annat kommer därför som ett hårt knä i skrevet på de flesta som röstat borgerligt då borgarna ALDRIG nämnt något om detta INNAN valet.
   De flesta utomeuropeiska invandrarna trodde därför säkert att de skulle få det mycket sämre med borgarna vid makten, vilket var anledningen till deras besvikelse.
   Denna beslutning som borgarna nu gjort sig skyldiga till är inget annat än ett megastort förräderi mot de svenska medborgare som valt in dem som ”ledare” av Sverige.

   Vi svenskar hatar inte invandrare. Det är inte invandrarnas fel att de kommer hit. Tror nog att även de flesta svenskar (om vi levde i ett superfattigt land utan förutsättningar, svält, krig m.m) skulle ta chansen att flytta till ett land som i princip accepterar samtlga som kommer, ger en allt man behöver och mer därtill utan att man själv behöver göra en endaste motprestation(vilket är fallet i Sverige). MEN, vi begär bara att de som kommer hit också respekterar oss, vårt land, vår flagga, våra lagar och traditioner. INTE att VI ska rätta oss efter ER!! ”Flyr” man från ”ondska” och kommer hit och begår våldshandlingar och brott så visar man heller ingen form av tacksamhet eller respekt och har heller inte något här att göra. Vi älskar vårt land och vi värnar om vårt land och våra traditioner. Det är inte för mycket begärt att vi får fortsätta behålla det… Tyvärr har nog det skeppet seglat iväg för länge sedan. MEN, det är mest dessa hycklare till politikers fel!! Men huvudsaken är väl att de får behålla sina ”flotta” jobb med höga löner så de kan fortsätta bo i stora villor i välbärgade områden och anställa billig utländsk arbetskraft som städar åt dem…
   Skulle såklart kunna skriva mkt mer om detta för att kanske förtydliga vissa saker men då blir det en hel uppsats. Ni förstår nog poängen ändå…

   Innan valet var det ”skitsnack” att borgarna var det mest invandrarvänliga partiet men som det nu utvecklats EFTER valet, så är det åtminstone ”dött lopp”.

   Det står nu helt klart att enda oppositionen till Sveriges förfall är SD.

   Borgarna…Skämmes tamej fan!! 😦

 18. our site said

  japan is in a crisis right now

  • louiseabrahams said

   Yeah, but they will manage without Sweden!! And they will manage to bury all there victims and the nuclear accidents and the tsunami – by themselves….
   But Sweden seems to be in bigger trouble and does not manage even to rule the country without a nuclear accident nor a tsunami….
   Sweden needs the help of the whole French Foreign Legion and will still not manage….

 19. Bowlaren said

  Mycket bra skrivet. Det här borde alla svenskar läsa, då skulle Svensson vakna upp.

 20. Olle. said

  Jag instämmer helt med föregående talare Maminka.
  Jag stöder bloggen helt och jag gör ALLT jag kan för att folk ska vakna.
  Glädjande nog har många många gjort det.

 21. maminka said

  Jag håller med dig i allt. Reinfeldt är den värsta landsförräddare som landet har haft. Ja, han har en stor globaliserings plan med vårt land och med hjälp av kontaktnät inom Bilderberg gruppen har han lyckats med mycket. Islamisterna i Riksdag är hans nästa vapen.

  Jag har bott här i 42 år men är född i fd öststat med kommunistiskt diktatur. Jag känner ingen dessa totalitära vindar som blåser i Sverige. Även om flera människor håller på att vakna, är rätt så många helt ointresserade och likgiltiga för vad som händer med deras land. Jag, invandrare som har assimilerat och lärt mig att älska detta land, vid 60+ ålder har jag lovat mig att kämpa för Sveriges framtid. Dina tankar som du här beskriver är lika med mina. Vi ska inte ge upp, men på alla vis jobba för att väcka svenska folket. Du med din blogg, jag med insändare, kommentarer i media och olika avslöjande texter om sk ensamkommande flyktingbarn, om landets islaminisering etc hjälper jag till och visar att vi, landets försvarare är igång.

 22. Austin_Powerwich said

  Jättebra skrivet! Där var mycket som jag inte visste om Fredrik! Nu gäller det bara att få ut budskapet till alla som inte känner till faktan kring honom och moderaterna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: