Sverige idag

Nyhetssida för ansvarsfulla svenskar.

Nu är det dags att lägga ner Sverige

Posted by sverigeidag på februari 28, 2012

Sverige fyller ingen funktion längre. I alla fall inte för svenskarna. Förutom att de ska tvingas slava tills de dör för att försörja alla människor som kommer hit och tar över landet. Men det stannar inte vid det. Allt som borde bli bättre blir sämre och det är bara en tidsfråga innan landet har tagits från oss helt och hållet.

De galenskaper som politikerna presenterar i form av olika förslag har upphovsmän som uppenbarligen inte bara är totalt inkompetenta, de är så farliga att de är ett direkt hot mot hela den svenska nationens framtid.

Vila i frid Sverige.

Reinfeldt & Co har idag kommit med nya galna förslag. Representanter för Centern, Moderaterna och Folkpartiet skriver idag en artikel där de föreslår att lagarna ändras så att ensamstående kvinnor ska kunna få befruktas på konstgjord väg, så kallad insemination.

Kenneth Johansson (C), Mats Gerdau (M) och Barbro Westerholm (FP) skriver:

”Längtan efter barn är en stark drivkraft. Att bli förälder är för många en av livets största höjdpunkter. Oavsett hur familjen ser ut innebär barn både glädje och prövningar, men framförallt ett stort ansvar. Alla barn förtjänar en bra start i livet med en trygg uppväxt. För oss är det självklart att alla frågor som rör barn ska ta sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet.”

Men de här figurerna och de här partierna har gjort allt för att motarbeta familjen och möjligheten för vanliga svenskar att bilda familj. Bostadsbristen är enorm och istället för att föda egna svenska barn i Sverige importeras människor som ska ersätta svenskarna. Annie Lööf vill att vi genom invandring ska bli 40 miljoner invånare. Alla partier i riksdagen kämpar för att svenskarna ska försvinna så fort som möjligt genom att maximera invandringen.

Partierna har inte vidtagit en enda åtgärd för att stärka familjerna eller för att förbättra möjligheterna för sunda ungdomar att bilda familj. Inte en enda. Däremot har de ställt till med enorma skador genom att sabotera kärnfamiljen. Alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen som nationens baneman vill tvinga ut ännu fler kvinnor i arbetslivet så att det blivit omöjligt att hinna ta hand om de egna barnen. Kvinnor ska nu tvingas att göra karriär så att staten får in mera pengar till sina anti-nationella projekt. Dessutom är det billigare att importera barn än att vi skaffar egna. Det är så de tänker.

Politikerna skriver:

”Alla föräldrar har ett individuellt och gemensamt ansvar för sina barn. Ett ansvarsfullt föräldraskap bygger på förmågan att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg. Detta gäller oavsett om man uppfostrar sina barn tillsammans i ett förhållande eller om man av olika skäl är ensamstående förälder. Det finns många barn i Sverige i dag som lever med ansvarsfulla ensamstående föräldrar som ger dem en trygg och kärleksfull uppväxt. Vi är övertygade om att människors lämplighet som förälder inte avgörs av huruvida man lever i en parrelation eller inte.”

Svenska politiker skiter fullständigt i familjen. Allt de gör innebär att alla värden som är relaterade till familjen slås sönder i småsmulor. Det finns inte den minsta vilja att skapa en politik som helar familjer, stöttar familjer eller ger kärnfamiljen högre status. Istället uppmuntras bögar att adoptera barn och lesbianer att inseminera. Politikerna vill att de sätter barn till världen utan att det finns en biologisk mor och far bakom det oskyldiga barnet. De tvingar barnet att växa upp med homosexuella föräldrar. Kan man förakta barn mer än att tvinga på dem en sådan uppväxt?

Politikerna skriver:

”Vid en sammantagen bedömning anser vi dock att man inte kan göra en juridisk åtskillnad mellan familjer som består av en eller två föräldrar på det sätt som görs i dag. Dagens regelverk riskerar även att uppfattas som ett indirekt ifrågasättande av ensamstående mammors och pappors förmåga att ge sina barn en bra uppväxt. Adoption är tillåtet för ensamstående, och det finns heller inget som hindrar ensamstående från att skaffa barn på andra sätt än genom assisterad befruktning. Därför anser vi att det är inkonsekvent att tillåta assisterad befruktning för par men inte för ensamstående.”

Politikerna säger att de inte ”kan” göra skillnad på en familj som består av en eller två föräldrar. Sanningen är ju att de inte vill. Deras högsta önskan är att familjekonstellationerna ska vara så olika som möjligt för att kärnfamiljerna ska bli så som möjligt. Även adoptioner är idag tillåtet för ensamstående vilket bevisar hur mycket politikerna har tänjt på alla gränser. Och inga svenskar har protesterat mot den här urholkningen av familjen.

Nu tar de ytterligare ett steg i samma riktning och kommer med nya förslag. Moderaterna, Centern och Folkpartiet föreslår att regeringen ska inleda ett lagstiftningsarbete som ger ensamstående rätt till insemination. Det är en galenskap som summerar den idioti som finns i riksdagen.

Den här bloggen har tidigare berört ämnet insemination:

Kraven från ensamstående eller homosexuella par på att få inseminera sig och skaffa barn på konstlad väg är ett uttryck för förfallet i samhället. Det finns många tecken som tyder på att barn som fötts genom insemination inte blir lika friska som barn som kommit till på naturlig väg.

Bieffekterna av insemination är många och fler föds med defekter än andra barn. Om dessa defekter förs vidare in i samhället genom det biologiska arvet så är det i första hand dags att uppmärksamma själva ämnet. Allra bäst vore att totalförbjuda insemination eftersom det är en artificiell teknik för att föda barn.

Faror med insemination:

The Side Effects After Human Artificial Insemination

Artificial insemination, as stated in Comhaire and Mamoud (2003), has been associated with several dangerous side effects such as congenital abnormalities, impaired development and retinoblastoma in the child. Aside from these issues some couples experience emotional problems in dealing with the social stigma tied to non-coital insemination.

Birth Defects

In a study that analyzed rates of birth defects between naturally conceived children and those conceived though artificial means, Hansen et al (2002) found that children conceived through the latter means were at much higher risk. For example, babies conceived through artificial insemination had an 8.6% chance of having a birth defect compared to 4.2% of naturally conceived babies.Most likely defects

Of the seven types of defects that the researchers showcased in their study, only two reached significance as being more prevalent in artificial insemination births. These were cardiovascular, at 1.3%, and musculoskeletal, at 3.3%. In naturally conceived babies, these were at .6% and 1.1%, respectively.
The researchers submitted that some of the likely causes of the higher rate of defects could be owed to the advanced age of infertile couples, the underlying cause of the infertility and the medications prescribed during the insemination process.
”

Den svenska debatten handlar mest om hur många gånger man ska behöva inseminera eller om modern kan må dåligt och vad som händer under graviditeten. Att debatten hamnar där är väl ett tecken på den självupptagenhet som präglar många av dem som vill inseminera. En del vill ha barn till varje pris och struntar i konsekvenserna för barnen eller för samhället. De är lyckliga om det kommer ut något med två armar, två ben och ett huvud. Sedan spelar det ingen roll vad som händer med det lilla barnet som ska tvingas växa upp med en ensamstående mor, med ett par bögar som föräldrar och okänd eller i alla fall frånvarande biologisk far. Om inte de biologiska problemen blir tydliga efter inseminationen så följer psykologiska problem att brottas med, både för barnet när det växer upp och för de inblandade familjemedlemmarna.

Även om det finns fall med lyckad insemination så är steget från vårt naturliga levnadssätt så långt att alla konstlade befruktningar borde förbjudas. Det finns annars risk för att kommersiella intressen bakom inseminationsindustrin tar ett större grepp om utvecklingen och framtvingar en livsstil där insemination blir ännu vanligare. Man ska inte heller förvänta sig att företagen bakom är särskilt villiga att varna för sina egna produkter.

Inte nog med att politikerna med en eventuell ny lag saboterar för familjen som institution, de saboterar också för uppväxande barn genom att tvinga på dem ett liv utan en biologisk mor och far. Och ingen tycks reagera.

Jo förresten. Svenska Dagbladet reagerar och vill lyfta fram en statsvetare som kritiserar KD för att de är tveksamma till politikernas förslag. Statsvetaren Magnus Hagevi intervjuas och säger till SvD att KD:s riksdagsplats kan vara i fara om de säjer nej till den föreslagna lagändringen. Nu kommer KD kanske ändå att åka ut ur riksdagen, men av andra skäl. Däremot kommer den press som medierna sätter på KD, att de ska tvingas acceptera ett galet förslag, inte göra det bättre för KD eftersom de viker sig för minsta motståndets lag i andra sammanhang. Hela KD är en liberal, feg och anti-nationell rörelse som leds av Bonnierdrängen Göran Hägglund.

Om nu KD säger nej till den inseminationslag som föreslås är det ju bra. Men det betyder inte så mycket om bara KD gör det. Det borde bli en folkresning mot alla farliga förslag som kommer från idioterna i riksdagen.

Om det inte blir det kan vi nog lägga ner Sverige nu. Folket tycks strunta i att landet tas ifrån dem och då återstår bara ett enda beslut för riksdagen: Lägg ner Sverige! Folket kommer säkert att acceptera även det.

SvD, SvD

Relaterat: Hon vill…

Posted in Inrikes övrigt | Taggad: | 8 Comments »

Skillnaden mellan galenskap och idioti (Lyssna!)

Posted by sverigeidag på februari 28, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Muslimer tar över delar av London

Posted by sverigeidag på februari 28, 2012

Posted in Islam, Utrikes | Leave a Comment »

Debatten om behandlingen av Charles Murray

Posted by sverigeidag på februari 28, 2012

Is it a sign of progress in our intellectual life that early published reactions to Charles Murray’s bestseller Coming Apart: The State of White America, 1960 – 2010 have been less smugly dismissive, more non-berserk, more—dare we say?—thoughtful than could be expected?

Perhaps.

Keep in mind that Murray’s greatest solo book Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 B.C. to 1950the product of a half dozen years of original research, disappeared almost without a ripple when published nine years ago. Why? Because Murray was still in Coventry for, along with co-author Richard Herrnsteindocumenting in The Bell Curve what most people suspected is true.

Similarly, Murray’s 2008 book Real Education received relatively little recognition, even though it was likely his strongest in terms of policy recommendations (not the reason to read Murray anyway).

But, finally, Murray is apparently being readmitted back into the national discussion.

Although Coming Apart lacks the massive original research projects of The Bell Curve or Human Accomplishment, it is a graceful analysis of the American class system. You should buy it and read it.

In the meantime, to get yourself up to speed, the most thorough review is by F. Roger Devlin in The Occidental Quarterly [Elite and Underclass, January 9, 2012]. Other informative analyses are by Ed West in The Telegraph, [How Britain and America are coming apart, February 24th, 2012] Roger Lowenstein in Business Week (the best of the liberal reviews), Foseti at hisblog, and mine in The American Conservative [The Bell Curve’s Toll, February 13, 2012].

In brief, Murray argues that the middle class society that dominated white America in 1960 is bifurcating. A flourishing upper middle class continues to follow the fundamental bourgeois norms of monogamy and parental investment in children, but no longer bothers to preach what it practices to the lower orders, who are suffering as a result.

Läs resten av texten här.

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Vänsterns allians med islam

Posted by sverigeidag på februari 28, 2012

Posted in Islam, Utrikes | Leave a Comment »

När Jason började tänka. (Långfilm)

Posted by sverigeidag på februari 27, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Är namnet Estelle en politisk markering?

Posted by sverigeidag på februari 27, 2012

Det tror författaren Göran Burén som skrivit en artikel om det i Newsmill idag. Han skriver:

Foto: Kungahuset.se

Att döpa den lilla sessan till Estelle är en politisk markering från kungahuset. Det är känt att kungen och drottningen är missnöjda med hur svenska myndigheter har skött fallet Folke Bernadotte. Kungaparet har aldrig besökt Israel. Den israeliska regeringen lovade högtidligt en gång i tiden att fortsätta spaningarna efter mördarna, men ingenting hände, trots att gärningsmännen några årtionden senare framträdde helt öppet och erkände vad de gjort. Och svenska regeringar har efter 1950, när fallet begravdes, aldrig frågat hur det gick med efterspaningarna.
Läs hela texten här.

Posted in Inrikes övrigt | Leave a Comment »

Vad är svensk kultur och är den värd att bevara?

Posted by sverigeidag på februari 26, 2012

På Avpixlat publicerades idag ett fantstisk bra inlägg av Robert Stenkvist, en av SD:s talangfulla medlemmar.

Värmen i kupén var olidlig, tre vuxna personer i en liten sovkupé producerar alltför mycket värme sommartid. Jag stod följaktligen inte ut i hettan utan klädde snabbt på mig i mörkret och rafsade ihop min lätta packning, därefter ställde jag mig i korridoren. För att svalka mig drog jag ner SJ:s klassiska fönster och lät fartvinden blåsa bort all överskottsvärme som jag under natten samlat på mig.

När jag tittade ut hade det första bleka gryningsljuset gjort det förbirusande landskapet knappt skönjbart. I det knappa morgonljuset såg jag det så typiska svenska skoglandskapet, mörka ruvande barrskogar som format vårt något depressiva nordiska kynne. Ensligt belägna gårdar låg insprängda i det dominerande skogslandskapet, några hus var välskötta i enlighet med svenskt ordningssinne, andra var märka av ålder och förstrött underhåll. Här och där bröts skogslandskapet upp av ängar där nyvakna kor låg i klungor runt spridda träd. Ljuset var mycket dåligt men det såg ut som om korna redan börjat idissla innan de ens rest sig upp och börjat beta. Morgondiset låg i tydligt urskiljbara sjok över ängarna och gav hela landskapet ett trolskt utseende. Att våra förfäder trodde på tomtar och troll var inte svårt att förstå denna tidiga morgon. Hade jag inte varit en produkt av den förnuftiga svenska skolan skulle även jag hemfallit åt tron på trolldom.

Understundom rusade tåget förbi en by med sin typiska huvudgata och omgivande lika typiska villor i tegel eller trä. Utan tvivel skulle man denna morgon kunna peka ut dessa byar som typiskt svenska utan minsta tvekan. Det är något med atmosfären, arkitekturen och stämningen som inte lämnar någon tvekan alls. Exakt vad det är som gör dessa byar så typiskt svenska är mycket svårt att sätta fingret på. Kanske är det säkraste tecknet på dessa byars nationalitet de närmast surrealistiska trädkojorna i utkanten på byarna. Svenska barn i hela landet bygger sina mer eller mindre kaotiska trädkojor där de kan hitta några lämpliga träd och på lagom avstånd från mamma och pappa. En riktig trädkoja skall byggas med stulet material, hemlig för vuxenvärden. När jag stod där i SJ:s tågvagn filosoferade jag om dagens barn fortfarande vet hur man bygger en riktig trädkoja. Jag filosoferade också över hur man förklarar för en inbiten mångkulturalist att trädkojor är något typiskt svenskt, ja kanske det svenskaste som finns. Jag bryr mig härvidlag inte om vad som eventuellt byggs annorstädes i form av kojor.

Vi susade inte bara förbi byar, utan även mindre städer förgyllde denna tidiga morgonbetraktelse. Små förmodligen något bigotta städer med sin typiska lilla stadskärna, omgiven av några lamellhus enbart ditkastade för att påminna om miljonprogrammets dagar. Längre ut från städernas centrum kommer som på beställningen radhusen och villorna där småstadens banktjänstemän och kommunpolitiker bor. Jo vi ser alla dessa figurer framför oss och vi har genast bilden av dessa människor klar för oss. Lika klart ser vi bilden av småstadens lokala fyllo och original. Lite senare på förmiddagen vet vi att vi kan hitta dessa figurer på en parkbänk i parken utanför det lilla kommunalhuset halsandes en folköl. Så välbekant, så typiskt, ja så typiskt svenskt!

Läs resten av texten här.

Posted in Inrikes övrigt | Leave a Comment »

Fox News: Iran deserved to be annihilated

Posted by sverigeidag på februari 26, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

English Defence League demonstrerade mot våldet som drabbat så många vita britter

Posted by sverigeidag på februari 25, 2012

Idag demonstrerade både English Defence League och British National Party mot våldet som drabbar vita britter. Här är några scener från Hyde i Manchester där Daniel Stringer nyligen misshandlades svårt.

Posted in Övrigt | Taggad: | Leave a Comment »

Är gängbrottsligheten i USA huvudsakligen svart?

Posted by sverigeidag på februari 25, 2012

Film om gängbrotten i Chicago,

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Alex Jones 24 febr 2012 (Hela sändningen – 3 timmar)

Posted by sverigeidag på februari 25, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Vem ligger bakom att Pat Buchanan fick sparken från MSNBC

Posted by sverigeidag på februari 25, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Alex Jones om Obamas raskampanj

Posted by sverigeidag på februari 25, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Skillnader och likheter mellan EDL och BNP

Posted by sverigeidag på februari 23, 2012

A number of people have asked why we have recently made a point of co-operating with English Defence League members when contact with that organisation was previously discouraged. Nick Griffin MEP explains the position.

Not long after it first emerged, the English Defence League was proscribed by the British National Party. While we had sympathy with a large part of the EDL´s message, several things concerned us greatly.

First, we felt it all too possible that the media would exploit the EDL´s boisterous activities in order to smear us by association.

Second, looking at the way in which the police were permitting activities which would previously have been stamped on from the start, we concluded that it could well be being used by the State to create a ´honeytrap´ for sincere but unwary patriots.

Third, we recognised the behind the scenes links between sections of the EDL´s national leadership and a neo-con/extreme Zionist clique in Canada and the USA.

The EDL’s very effective internet presence, sophisticated personalised clothing operation and the supply of coaches that were critical to getting it off the ground, were all financed not out of the pockets of its overwhelmingly working class grass-roots, but by a tight-knit group of wealthy businessmen. Such people don’t ‘invest’ in something like the English Defence League by accident.

As this statement is prepared, the National Chairman of the EDL’s ‘political wing’ is on a speaking tour of North America. On Monday, for example, he addressed the Canadian Zionist Congress at their headquarters in Toronto.

While we recognise the right of all peoples to a homeland, and the various advantages of the Jewish people being secure in their own, we were very concerned at what appeared to be efforts to use the EDL to manipulate popular opinion in Britain in favour of our country´s involvement in neo-con foreign adventures that are nothing to do us and not in our national interest.

We have Jewish members, probably more than the EDL, but we don’t make a song and dance of it. A minority of our non-Jewish members are pro-Zionist, many are firmly anti-Zionist. The majority takes the Nationalist position that what happens in the Middle East is none of our business. We are against anyone trying to involve Britain and to waste blood or treasure on behalf of either side.

Israeli flags have no more place on street demonstrations in Britain than Palestinian ones. That kind of thing only helps to further radicalise young Muslims and to add to their hostility to all things British.

All the above factors played a role in our early decision to proscribe the English Defence League and its offshoots. In recent months, however, we have reassessed the situation in the light of subsequent developments.

On the first point, after several major media ´plugs´ for, and several major smears against, the EDL, the fact is that it has carved out a loose mass following among a whole new generation of young working and middle class Brits. Scores of thousands, if not hundreds of thousands, of them have developed a basic political and ethnic awareness thanks to the existence and activities of the EDL and its Scottish and Welsh sub-sections.

Whatever the ultimate aims of those behind it, when the history of the indigenous fight back in these islands comes to be written, the organisation will be recorded as having played a significant role.

With the EDL nationally now riven by factionalism and dissent, however, there is a serious risk that this following, influence and energy will go to waste. If the EDL recovers its cohesion, all well and good, we´ll be pleased to see that good work continuing. But if it doesn´t, we cannot afford to turn our backs on this reservoir of new awareness among the young generation.

On the second point – the obvious interest of sections of the State in the operation –  our analysis is now widely recognised among the EDL´s intelligent and increasingly sophisticated ´middle management` as having been well-founded – which automatically reduces the danger. Quite simply, a honeytrap is only any use if potential targets don´t see the danger.

Further, the police launched an outrageous mass arrest of EDL members at the Cenotaph on Remembrance Day, as a blatantly obvious way of placating the Muslim community following the ban on Muslims Against Crusades. This event showed clearly why the State had allowed the EDL to take off: They wanted a plausible opportunity to say to Muslims ”look at this, we´re not just picking on Muslim extremists, we´ve roughed up that nasty English Defence League as well.”

We came out very firmly against that totally uncalled for police attack on the EDL at the Cenotaph, but at least the incident made it totally clear what the Powers That Be were thinking about when they first let the EDL run. Once something is understood in this way, initial fears about who is playing what game and why quickly dissipate.

On the third point – the EDL leadership’s links with and promotion by Zionists – the issue is still there. Indeed, the recent link-up between the official EDL, the well-connected and pro-Zionist businessman Paul Weston and a clique of ex-BNP back-stabbers led by the man who took our website down just before the last General Election, all makes us even more wary of the motivation of some of those involved at the top.

Equally, however, there has clearly been a massive shift within the English Defence League´s regional and local organisation, and rank-and-file, to an understanding of, and opposition to, the danger of being used as pawns in a neo-con game.

The problem is not the English Defence League, still less its huge pool of loosely affiliated support, but a handful of people at the top and behind the scenes. Most important of all, those people no longer command the respect or support of many of those nominally beneath them. So here too, there is a serious risk that, if the EDL continues to fragment, its remarkable achievement as a social networking/mobile phone/grass-roots word of mouth organisation could simply break up and vanish.

This would be a tragedy, because the threat of Islamisation that made the EDL both timely and necessary is still there. Islam-based evils, such as paedophile grooming and racist attacks on young indigenous lads on the edges of their growing ghettoes, are increasing. Betrayal of our people, civilisation, Christian heritage and democratic freedoms, by a cowardly dhimmified elite, continues. These things have to be resisted by more than just fighting elections.

On top of all that, the pressure on the EDL´s leadership by its rank and file has over the last few months (particularly during the August riots) forced them to adopt a position that has significantly advanced from their early civic nationalism.

Taken as a whole, and whatever the organisation says, it is now in spirit essentially the ethno-nationalist creation that its name always implied. Of course, that doesn´t mean that it´s hostile to integrated Sikhs or West Indians, but nor are we.

Yes, it has a few gay members Big deal, so has the British National Party. The EDL leadership have played the PC card by flaunting this fact with ridiculous talk of a ´Gay Division´. We prefer to leave it in the closet, because private sexuality that someone was born with is something that is not the business of either a political party or the State. Whichever one prefers, it is obviously a million miles from the Islamist desire to persecute homosexuals and throw them off tall buildings or stone them to death.

To sum up: Despite major differences between us and them at both organisational and ideological levels, the British National Party – and the Cause as a whole – has more to gain than lose by giving its members a free hand in approaching and working with sensible members of the English Defence League.

Most of all, the Islamist presence that threatens the very survival of our civilisation and the freedom of our people provides us with an example from which all of us must learn: Whatever their many differences of opinion and rivalries, when the chips are down, the Muslims always unite and make common cause against the Unbelievers.

While ‘Tommy Robinson’ tries to curry favour with the editors of the Zionist-backed gutter press by declaring the British National Party to be ‘unwelcome’, ‘racist’, etc, etc, Muslim organisations, aiming to take power in Britain, stand shoulder to shoulder and make common cause against a divided opposition.

This needs to stop – and fast! The brave young men standing in defence of their community against grooming and anti-English violence in Heywood this weekend are showing that our people can and will rise up against the evils wrought by the political elite and the Islamist predator they have let loose in our land.

They need and deserve a powerful and united nationalist movement to stand with them. We believe that our move to make it easier for grass-roots nationalists to work together will be an important step to bringing that powerful and united movement one step closer.

Artikeln finns att läsa här.

Posted in Övrigt, Utrikes | Taggad: , | 3 Comments »

Svarta är medvetna och vita är rasister

Posted by sverigeidag på februari 23, 2012

Posted in Utrikes | Leave a Comment »

Politikernas massinvandring är folkmord

Posted by sverigeidag på februari 23, 2012

Posted in Inrikes politik | Taggad: | 2 Comments »

Ägget som fick bli Muhammed

Posted by sverigeidag på februari 23, 2012

När muslimerna kastade ägg mot Lars Vilks i Karlstad var det ett ägg som klarade sig. Vilks plockade upp det och ritade dit ett typiskt islamistansikte. Det var en riktigt bra symbolhandling som nu kan beskådas på hans hemsida.

Posted in Inrikes politik, Islam | Taggad: | Leave a Comment »

Verkligheten: Tredubbling av antalet somalier i Sverige

Posted by sverigeidag på februari 23, 2012

I höstas tog Alliansregeringen hjälp av Miljöpartiet för att driva igenom en satsning på att importera ytterligare somalier till Sverige. Man pratade då om att det kunde röra sig om 1.000 somaliska familjer i Sveriges som ville återförenas med familjemedlemmar som blivit kvar i Somalia. Nu talas det om att 30.000 nya somalier ska få komma hit. Det betyder att antalet somalier i Sverige kan tredubblas under de närmaste två åren.

Bloggen tog upp detta i höstas när beslutet var färskt. Då trodde vi att tusen somaliska familjer kanske kunde betyda att vi skulle få in 10.000 nya somalier i landet. Tio personer per familj verkade rimligt, men nu tycks verkligheten ha kommit i kapp. I en artikel i Smålandsposten (Växjö hyser många somalier), där man talat med Svenska ambassaden i Etiopien, läser vi att det snarare handlar om 20.000 eller 30.000 nya somalier.  I dag räknar man med att det finns ca 15.000 somalier i Sverige. Med 30.000 nya blir det totalt 45.000, och en tredubbling av antalet jämfört med idag.

Om det är svårt att läsa de gulfärgade (vårt försök att markera det vikigaste) delarna av artikeln så säger Fredrik Spik, konsulentchef* på ambassaden Addis Abeba i Etiopien:

“Vi är medvetna om att det kommer att bli en markant ökning. Mellan 20 000 och 30 000 ärenden med anknytning till Sverige är inte en orimlig siffra.”

Fredrik Spik berättar också ambassaden förbereder sig inför den stora strömmen av ärenden genom att bland annat bygga ut och anställa fler handläggare som kan ta hand om ansökningarna.

De 850 miljoner kronor regeringen avsatte var i sanningens namn även tänkta att räcka till att bekosta skolgång åt barn till folk som befinner sig illegalt i landet. Men var kostnaden kommer att landa när det gäller somalierna är det nog ingen som vet. Migrationsverket ska lämna en rapport till regeringen med prognoser för antalet nykomlingar, och efter det kan man kanske gissa att beloppet behöver skrivas upp. Somalier har ju historiskt visat sig vara en av de grupper i Sverige som är allra svårast att integrera. Så om vi tycker att vi har problem med 15.000 somalier kan man kanske gissa vilka problem vi kommer att få med 45.000. Och man kan kanske  ana vad som ligger bakom talet om att höja pensionsåldern till 75.

De kommuner som hyser många somalier, och som nu kan räkna med ordentlig påfyllning, är förutom Göteborg och Stockholm (Rinkeby) även Växjö, Fagersta, Borlänge, Falköping och Katrineholm. Dessa kommuner kan också att bli sittande med hela notan för mottagandet. Staten betalar nämligen bara ersättning för nytillkommande anhöriga i två år från det att anknytningspersonen kommit, och det är mer än två år sedan stoppet för somaliska anhöriga infördes.

Uppdaterat. Dagens Nyheter har idag en ny intervju med Istahil Hussein Farah, en somalisk kvinna som bor i Falköping. Hon berättar att hennes man och sju barn (i DNs förra artikel  2011-05-13 rörde det sig om sex barn) bor i Kenya, att barnen går i koranskola men att de fått malaria och diarréer. Mannen har dessutom diabetes. I DNs första artikel (2011-02-20) berättas att mannens mamma, som har tyfus och malaria, även hon bor med familjen. Hon berättar också att hon varje månad skickar 2.000 kronor av sitt försörjningsbidrag till mannen i Kenya, och att hon blev mycket glad över nyheten att mannen och barnen nu kan få flytta till Sverige. Om även mannens och hennes mödrar kan få följa med framgår inte.

Vårt tidigare inlägg i saken
Smålandsposten
Vi läste om detta för första gången häromdagen på bloggen Misslyckande
Mer om somalier på Varjager’s Weblog
Dagens Nyheter (2012-02-22)
Tidigare på bloggen om Istahil Hussein Farah
Tidigare artikel i DN (2011-05-13)
Första artikeln i DN (2011-02-20)

Uppdaterat. * Det slår oss att ordet “konsulentchef” i texten ovan förmodligen är en språklig missuppfattning av reportern som skrivit artikeln (som inte har svensk bakgrund) och att Fredrik Spik i själva verket är “konsulär chef”. En snabb kontroll på ambassadens hemsida (som reportern kunde kostat på sig att göra) ger också vid handen att Fredrik Spik är andre ambassadsekreterare och chef för konsulära ärenden och säkerhet.

Artikel finns att läsa i sin helhet här.

Posted in Inrikes politik | 3 Comments »

Amerikanska medier borde skämmas

Posted by sverigeidag på februari 22, 2012

Relaterat: Israellobbyn

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

SC: Lämmeltåg väntas till Sverige

Posted by sverigeidag på februari 22, 2012

Lättnader i ID-kraven för “anhöriga” som vill förenas med familje­medlemmar i Sverige väntas leda till många fler anhöriga kommer att söka uppehållstillstånd här. Det framgår av Migrationsverkets senaste prognos som i dag lämnades till regeringen. I år kan antalet människor som söker uppehållstillstånd som anhöriga i Sverige komma att öka med 45 procent, till cirka 60 000 – att jämföra med cirka 41 000 i fjol, enligt MV:s nya prognos.

Den största delen av ökningen väntas vara somalier, men givetvis kommer lämmeltåget att bestå av både afghaner och andra folk, zigenare från Balkan och andra öststatare till exempel. Den vägledande domen från Migrationsöverdomstolen, som kom nyligen, gör det lättare för barn och föräldrar som har svårt att styrka sin identitet att förenas i Sverige.

Det är inte ovanligt att en somalisk familj kan ibland vara en mindre by på ett par hundra personer. Speciellt om mannen har en handfull fruar och varit aktiv, så kan ni själva räkna ut hur den familjens antal kan vara efter ett tjugotal år. Avkommorna skaffar ju också avkommor. Så vill man spara pengar på sin Afrikaresa så blir det billigare med en tågbiljett till Borlänge efter 2012 dit ett tusental väntas komma.

Billigt blir det heller inte för svenska skattebetalarna. Kalaset för att dessa nya “svenskar” ska kunna parasitera på vår redan tärda välfärd beräknas kosta minst 100 miljoner. Man kan nog lägga till ytterligare eftersom de alltid kalkylerar med lägsta belopp.

– “Vi har därför vänt oss till regeringen och sagt att vi räknar med att behöva ungefär 100 miljoner kronor extra”, säger Jonas Lindgren, verksamhetschef på Migrationsverket.

En allt mer vanligare syn i det Reinfeldtska Sverige

Artikeln finns att läsa här.

Posted in Inrikes politik | 2 Comments »

Intervju med Pat Buchanan (21 feb 2012)

Posted by sverigeidag på februari 22, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Another veteran for Ron Paul

Posted by sverigeidag på februari 22, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: | Leave a Comment »

Media tiger om veteranernas march för Ron Paul

Posted by sverigeidag på februari 22, 2012

Posted in Utrikes | Taggad: , | Leave a Comment »

Lars Vilks angreps av äggkastande muslimer

Posted by sverigeidag på februari 22, 2012

Det minsta man kan begära är att de kastas ut ur landet. De har inget här att göra.

Posted in Inrikes politik, Islam | Taggad: | Leave a Comment »